Nr. 679 - cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației obștești „Promo-LEX” în vederea monitorizării alegerilor locale noi din 16 octombrie 2022

  • 13.09.2022
  • 948
  • 0
H O T Ă R Â R E
cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației obștești
„Promo-LEX” în vederea monitorizării alegerilor locale noi din 16 octombrie 2022
 
Asociația obștească „Promo-LEX” a înaintat Comisiei Electorale Centrale un demers privind acreditarea a 12 persoane în calitate de observatori naționali pentru monitorizarea alegerilor locale noi din 16 octombrie 2022.
Asociația obștească „Promo-LEX” este o asociație calificată ce se ocupă, conform statutului ei, de apărarea drepturilor omului și a valorilor democratice.
În temeiul art. 18 alin. (2), (5), art. 68 alin. (4) și art. 72 alin. (3) din Codul electoral nr. 1381/1997 și în conformitate cu pct. 5, pct. 9 subpct. 1) și pct. 15 din Regulamentul privind statutul observatorilor și procedura de acreditare a acestora, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 332/2006, cu modificările ulterioare, Comisia Electorală Centrală hotărăște:
 
1. Se acreditează, în calitate de observatori naționali, 12 persoane din partea Asociației obștești „Promo-LEX”, în vederea monitorizării alegerilor locale noi din 16 octombrie 2022, conform anexei.
2. Persoanele acreditate în calitate de observatori naționali își vor desfășura activitatea în condițiile legislației Republicii Moldova.
3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și poate fi contestată în decurs de 3 zile calendaristice de la data adoptării, fără respectarea procedurii prealabile, la Curtea de Apel Chișinău (adresa: str. Teilor, nr. 4, mun. Chișinău).
 
Președinta
Comisiei Electorale Centrale                                                                     Angelica CARAMAN
 
Secretarul
Comisiei Electorale Centrale                                                              Alexandr BERLINSCHII
 
Chișinău, 13 septembrie 2022
Nr. 679