Nr. 3146 - cu privire la aprobarea bugetului Comisiei Electorale Centrale pentru anul 2020

  • 03.12.2019
  • 1318
  • 0

HOTĂRÂRE

cu privire la aprobarea bugetului Comisiei Electorale Centrale pentru anul 2020

 

În temeiul art. 24 alin.(2) din Codul electoral nr. 1381/1997 și în conformitate cu art. 511 alin. (2) din Legea finanțelor publice și responsabilităților bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 2014, Comisia Electorală Centrală hotărăște:

 

  1.  Se aprobă bugetul Comisiei Electorale Centrale pentru anul 2020 în sumă de 337 146,7 mii lei, în conformitate cu următoarele devize de cheltuieli:
  •  Devizul de cheltuieli pentru activitatea Comisiei Electorale Centrale în sumă de 143 389,1 mii lei, inclusiv pentru finanțarea partidelor politice – 38 172,7 mii lei, conform anexei nr. 1;
  •  Devizul de cheltuieli pentru activitatea Centrului de Instruire Continuă în Domeniul Electoral pe lângă CEC în sumă de 2357,70 mii lei, conform anexei nr. 2;
  •  Devizul de cheltuieli pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova în sumă de 167 356,2 mii lei, conform anexei nr. 3;
  •  Devizul de cheltuieli pentru organizarea și desfășurarea alegerilor parlamentare noi în sumă de 15 889,6 mii lei, conform anexei nr. 4;
  •  Devizul de cheltuieli pentru organizarea și desfășurarea alegerilor locale noi în sumă de 7 273,6 mii lei, conform anexei nr. 5;
  •  Devizul de venituri și cheltuieli al proiectului  finanțat de Consiliul Europei „Suport financiar pentru achiziționarea echipamentelor video-audio pentru Comisia Electorală Centrală” în sumă de 880,5 mii lei, conform anexei nr. 6.

2. Se înaintează Parlamentului Republicii Moldova și Guvernului Republicii Moldova bugetul Comisiei Electorale Centrale pentru a fi inclus în proiectul bugetului de stat.

3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 

Președintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                                       Dorin CIMIL

 

Secretarul

Comisiei Electorale Centrale                                                                           Maxim LEBEDINSCHI

 

Chişinău, 3 decembrie 2019

Nr. 3146