Nr. 3974 - cu privire la aprobarea devizului de cheltuieli estimativ pentru organizarea și desfășurarea alegerilor locale noi pentru funcția de primar al comunei Târnova, raionul Dondușeni și al satului Nucăreni, raionul Telenești din 6 septembrie 2020

  • 09.06.2020
  • 3001
  • 0

HOTĂRÂRE

cu privire la aprobarea devizului de cheltuieli estimativ pentru organizarea și desfășurarea alegerilor locale noi pentru funcția de primar al comunei Târnova, raionul Dondușeni și al satului Nucăreni, raionul Telenești din 6 septembrie 2020

 

Prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 3972 din 9 iunie 2020, au fost stabilite alegeri locale noi pentru funcția de primar al comunei Târnova, raionul Dondușeni și al satului Nucăreni, raionul Telenești pentru data de 6 septembrie 2020.

În temeiul art. 18 alin. (2), art. 21 alin. (2), art. 23 alin. (2), art. 27 alin. (2), art. 28 alin. (11), art. 35 alin. (4) și art. 38 din Codul electoral nr. 1381/1997, Comisia Electorală Centrală hotărăște:

 

1. Se aprobă devizul de cheltuieli estimativ al Comisiei Electorale Centrale pentru organizarea și desfășurarea alegerilor locale noi pentru funcția de primar al comunei Târnova, raionul Dondușeni și al satului Nucăreni, raionul Telenești din 6 septembrie 2020, în sumă de 1 310,26 mii lei, conform anexei.

2. În vederea asigurării mijloacelor financiare necesare organizării și desfășurării alegerilor locale noi pentru funcția de primar al comunei Târnova, raionul Dondușeni și al satului Nucăreni, raionul Telenești din 6 septembrie 2020, prezenta hotărâre se înaintează Guvernului Republicii Moldova.

4. Direcția financiar-economică va distribui sursele financiare necesare pentru organizarea și desfășurarea alegerilor locale noi din 6 septembrie 2020, în conformitate cu devizele de cheltuieli efective.

3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 

Președintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                                   Dorin CIMIL

 

Secretarul

Comisiei Electorale Centrale                                                                   Maxim LEBEDINSCHI

 

Chișinău, 9 iunie 2020

Nr. 3974