Nr. 261 - cu privire la aprobarea efectivului-limită, structurii organizatorice şi organigramei Comisiei Electorale Centrale

  • 30.12.2021
  • 3445
  • 0
H O T Ă R Â R E
cu privire la aprobarea efectivului-limită, structurii organizatorice
şi organigramei Comisiei Electorale Centrale
 
În temeiul art. 18 alin. (2) și (4) şi art. 23 alin. (1) din Codul electoral nr. 1381/1997 și în corespundere cu prevederile pct. 24 din Regulamentul cu privire la activitatea Comisiei Electorale Centrale, aprobat prin hotărârea nr. 137 din 14 februarie 2006, cu modificările ulterioare, Comisia Electorală Centrală hotărăşte:
 
  1. Se aprobă structura Comisiei Electorale Centrale și a Aparatului Comisiei Electorale Centrale, cu un efectiv-limită de 60 de unități, conform anexei nr. 1.
  2. Se aprobă organigrama Comisiei Electorale Centrale, conform anexei nr. 2.
  3. Se abrogă hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 1029 din 9 decembrie 2011 „Cu privire la aprobarea structurii şi efectivului-limită ale Comisiei Electorale Centrale”, cu modificările și completările ulterioare.
  4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
 
Președintele
Comisiei Electorale Centrale                                                                            Angelica CARAMAN
 
Secretarul
Comisiei Electorale Centrale                                                                       Alexandr BERLINSCHII
 
Chișinău, 30 decembrie 2021
Nr. 261