Nr. 886 - cu privire la aprobarea efectivului-limită, structurii organizatorice şi organigramei Comisiei Electorale Centrale

  • 31.01.2023
  • 2176
  • 0
H O T Ă R Â R E
cu privire la aprobarea efectivului-limită, structurii organizatorice
și organigramei Comisiei Electorale Centrale
 
Având în vedere punerea în aplicare, începând cu 01 ianuarie 2023, a Codului electoral nr. 325/2022, în temeiul art. 29 alin. (1), art. 32, art. 35 și art. 245 alin. (1) și (2) din Codul electoral nr. 325/2022, Comisia Electorală Centrală hotărăşte:
1. Se aprobă structura Comisiei Electorale Centrale și a Aparatului Comisiei Electorale Centrale, cu un efectiv-limită de 105 unități, inclusiv 9 persoane ce exercită funcții de demnitate publică, conform anexei nr. 1.
2. Se aprobă organigrama Comisiei Electorale Centrale, conform anexei nr. 2.
3. Se abrogă hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 261 din 30 decembrie 2021 „Cu privire la aprobarea efectivului-limită, structurii organizatorice și organigramei Comisiei Electorale Centrale”, cu modificările ulterioare.
4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și poate fi contestată în decurs de 30 zile calendaristice de la data adoptării prin depunerea cererii prealabile la Comisia Electorală Centrală (adresă: Republica Moldova, MD-2012, mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, nr. 119, e-mail: info@cec.md).
 
Președinta
Comisiei Electorale Centrale                                                                          Angelica CARAMAN
 
Chișinău, 31 ianuarie 2023
Nr. 886