Nr. 130 - cu privire la aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor de organizare şi desfăşurare a alegerilor locale noi ale primarilor în unele localități din data de 30 octombrie 2016

  • 26.08.2016
  • 4340
  • 0

H O T Ă R Î R E

cu privire la aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea

acţiunilor de organizare şi desfăşurare a alegerilor locale noi ale

primarilor în unele localități din data de 30 octombrie 2016

 

În scopul punerii în aplicare a hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 78 din 9 august 2016 cu privire la stabilirea datei alegerilor locale noi ale primarilor în unele localități şi în temeiul art. 18, 22 şi 26 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală hotărăşte:

 

1. Se aprobă, conform anexei, Programul calendaristic pentru realizarea acţiunilor de organizare şi desfăşurare a alegerilor locale noi ale primarilor comunei Iserlia, raionul Basarabeasca, satului Bucuria, raionul Cahul, comunei Gălășeni, raionul Rîșcani și comunei Gălești, raionul Strășeni din data de 30 octombrie 2016 .

2. Prezentul program se remite pentru informare şi realizare în limita competenței autorităților publice ale comunei Iserlia, raionul Basarabeasca, satului Bucuria, raionul Cahul, comunei Gălășeni, raionul Rîșcani și comunei Gălești, raionul Strășeni, partidelor politice reprezentate în Parlament, precum şi organelor electorale după constituirea acestora.

3. Monitorizarea nivelului de realizare a acţiunilor din Program se va efectua de către Direcţia management alegeri și alte subdiviziuni responsabile din cadrul Aparatului Comisiei Electorale Centrale.

4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 

Preşedintele

Comisiei Electorale Centrale

 

 

Alina RUSSU

Secretarul

Comisiei Electorale Centrale

 

Veaceslav AGRIGOROAE

 

Chişinău, 26 august 2016

Nr. 130