Nr. 312 - cu privire la aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor de organizare şi desfăşurare a referendumului local privind revocarea primarului satului Pitușca, raionul Călărași, din data de 30 octombrie 2016

  • 27.09.2016
  • 4326
  • 0

HOTĂRÎRE

cu privire la aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea

acţiunilor de organizare şi desfăşurare a referendumului local privind

revocarea primarului satului Pitușca, raionul Călărași, din data de 30 octombrie 2016

 

Întru executarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 305 din 26 septembrie 2016 „Cu privire la stabilirea datei desfăşurării referendumului local privind revocarea primarului satului Pitușca, raionul Călărași” şi în conformitate cu art.18, 26 şi 175 din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:

 

1. Se aprobă Programul calendaristic pentru realizarea acţiunilor de organizare şi desfăşurare a referendumului local privind revocarea primarului satului Pitușca, raionul Călărași, din 30 octombrie 2016 (se anexează).

2. Prezentul program se remite pentru informare şi realizare Primăriei satului Pitușca, Consiliului sătesc Pitușca, precum şi organelor electorale, după constituirea acestora.

3. Monitorizarea nivelului de realizare a acţiunilor din Program se va efectua de către Direcţia management alegeri și de alte subdiviziuni responsabile din cadrul Aparatului Comisiei Electorale Centrale.

4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 

Președintele
Comisiei Electorale Centrale

 

 

 

Alina RUSSU

Secretarul ședinței

Andrei VOLENTIR

 

Chişinău, 27 septembrie 2016

Nr. 312