Nr. 087 - cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Iargara, raionul Leova

  • 23.10.2021
  • 246
  • 0
HOTĂRÂRE
cu privire la atribuirea unui mandat de consilier
în Consiliul orășenesc Iargara, raionul Leova
 
Consiliul orășenesc Iargara, raionul Leova, prin decizia nr. 6.13 din 20 septembrie 2021, a ridicat, în legătură cu absența fără motive întemeiate de la trei ședințe consecutive ale consiliului, mandatul consilierului Zîmţescu Constantin din partea Partidului politic „Partidul Nostru”. Astfel, a devenit vacant un mandat de consilier atribuit concurentului electoral respectiv.
Conform documentelor electorale pe care le deține Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în Consiliul orășenesc Iargara îi revine candidatului supleant Ţuţuianu Sergiu de pe lista Partidului politic „Partidul Nostru”, confirmată prin hotărârea Judecătoriei Cimișlia (sediul Central) din 4 noiembrie 2019.
În temeiul art. 18 alin. (2), art. 144 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381/1997, art. 5 alin. (2) lit. a) şi alin. (3) din Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 16 lit. c) şi pct. 29 lit. d) și e) din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi atribuire a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2514/2019, Comisia Electorală Centrală hotărăște:
 
1. Se ia act de vacanța unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Iargara, raionul Leova.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul orășenesc Iargara, raionul Leova, candidatului supleant Ţuţuianu Sergiu de pe lista Partidului politic „Partidul Nostru”.
3. Se preavizează consilierul Ţuţuianu Sergiu asupra obligației de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.
4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei și poate fi contestată în decurs de 30 de zile de la comunicare prin depunerea cererii prealabile la Comisia Electorală Centrală (adresa: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, nr. 119).
 
Președintele
Comisiei Electorale Centrale                                                                     Angelica CARAMAN
 
Secretarul
Comisiei Electorale Centrale                                                               Alexandr BERLINSCHII
 
Chișinău, 23 octombrie 2021
Nr. 87