Nr. 2629 - cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul municipal Orhei

  • 09.07.2024
  • 169
  • 0

H O T Ă R Â R E

cu privire la atribuirea unui mandat de consilier

în Consiliul municipal Orhei

 

Comisia Electorală Centrală a recepționat cererea de demisie a consilierului Stanciu Sergiu ales pe lista Partidului Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate” în Consiliul municipal Orhei, precum și documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat supleant.

Conform documentelor electorale pe care le deține Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în Consiliul municipal Orhei îi revine candidatului supleant Digori Ala de pe lista Partidului Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”, confirmată prin hotărârea nr. 84 din 14 noiembrie 2023 a Consiliului electoral al circumscripției electorale municipale Orhei nr. 25/1.

În temeiul art. 25 lit. q) și r), 32 și 172 alin. (12) din Codul electoral nr. 325/2022, art. 10 alin. (1), 164 alin. (1) și 165 alin. (1) din Codul administrativ nr. 116/2018, art. 5 alin. (2) lit. h) şi alin. (3) din Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 28 lit. h), 29, 45 lit. b) și 46 lit. a) din Regulamentul cu privire la procedura de confirmare a legalității alegerilor, validarea şi atribuirea mandatelor de primar şi de consilier, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 1104/2023, Comisia Electorală Centrală hotărăște:

 

1. Se ridică, în baza cererii de demisie, mandatul consilierului Stanciu Sergiu ales pe lista Partidului Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate” în Consiliul municipal Orhei.

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul municipal Orhei candidatului supleant Digori Ala de pe lista Partidului Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”.

3. Se preavizează consilierul Digori Ala asupra obligației de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.

4.  Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei și poate fi contestată în decurs de 30 de zile de la comunicare prin depunerea cererii prealabile la Comisia Electorală Centrală (adresă: Republica Moldova, MD-2012, mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, nr. 119, e-mail: info@cec.md).

 

Președinta

Comisiei Electorale Centrale                                                                     Angelica CARAMAN

 

Chișinău, 9 iulie 2024

Nr. 2629