Nr. 3313 - cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Basarabeasca

  • 13.12.2019
  • 1342
  • 0

HOTĂRÂRE

cu privire la atribuirea unui mandat de consilier

în Consiliul raional Basarabeasca

 

Prin hotărârea nr. 3072 din 29 noiembrie 2019, Comisia Electorală Centrală a ridicat, în baza cererii de demisie, mandatul consilierului Martînov Mihail ales pe lista Partidului Democrat din Moldova în Consiliul raional Basarabeasca şi a declarat vacant un mandat de consilier atribuit formațiunii respective. Ulterior, la Comisia Electorală Centrală au parvenit documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat supleant.

Conform documentelor electorale pe care le deține Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în Consiliul raional Basarabeasca îi revine candidatului supleant Balanuță Elena de pe lista Partidului Democrat din Moldova, confirmată prin hotărârea Judecătoriei Cimișlia din 7 noiembrie 2019.

În temeiul art. 18 alin. (2), art. 144 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381/1997 și în conformitate cu pct. 29 lit. e) din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare și atribuire a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2514/2019, Comisia Electorală Centrală hotărăște:

 

1. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul raional Basarabeasca candidatului supleant Balanuță Elena de pe lista Partidului Democrat din Moldova.

2. Se preavizează consilierul Balanuță Elena asupra obligației de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.

3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei și poate fi contestată în decurs de 30 de zile de la comunicare prin depunerea cererii prealabile la Comisia Electorală Centrală (adresa: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, nr. 119).

 

Președintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                                      Dorin CIMIL

 

Secretarul                                                                                              

Comisiei Electorale Centrale                                                                 Maxim LEBEDINSCHI

 

Chişinău, 13 decembrie 2019

Nr. 3313