Nr. 4515 - cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Țipala, raionul Ialoveni

  • 22.11.2020
  • 171
  • 0

HOTĂRÂRE

cu privire la atribuirea unui mandat de consilier

în Consiliul comunal Țipala, raionul Ialoveni

 

            Comisia Electorală Centrală a recepționat cererea de demisie a consilierului Garmanovici Vladimir ales pe lista Blocului electoral „ACUM Platforma DA și PAS” în Consiliul comunal Țipala, raionul Ialoveni, precum și documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat supleant.

Conform documentelor electorale pe care le deține Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în Consiliul comunal Țipala îi revine candidatului supleant Balan Dumitru de pe lista Blocului electoral „ACUM Platforma DA și PAS”, confirmată prin hotărârea Judecătoriei Hîncești, sediul Ialoveni din 30 octombrie 2019.

În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. u), art. 144 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381/1997, art. 5 alin. (2) lit. f) şi alin. (3) din Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 15 lit. e) și pct. 29 lit. b) și e) și din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi atribuire a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2514/2019, Comisia Electorală Centrală hotărăște:

 

1. Se ridică, în baza cererii de demisie, mandatul consilierului Garmanovici Vladimir ales pe lista Blocului electoral „ACUM Platforma DA și PAS” în Consiliul comunal Țipala, raionul Ialoveni.

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Țipala, raionul Ialoveni, candidatului supleant Balan Dumitru de pe lista Blocului electoral „ACUM Platforma DA și PAS”.

3. Se preavizează consilierul Balan Dumitru asupra obligației de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.

4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei și poate fi contestată în decurs de 30 de zile de la comunicare prin depunerea cererii prealabile la Comisia Electorală Centrală (adresa: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, nr. 119).

 

Președintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                                       Dorin CIMIL

 

Secretarul ședinței                                                                                               Vladimir ȘARBAN

 

Chişinău, 22 noiembrie 2020

Nr. 4515