Nr. 521 - cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Cneazevca, raionul Leova

  • 19.05.2022
  • 559
  • 0
H O T Ă R Â R E
cu privire la atribuirea unui mandat de consilier
în Consiliul comunal Cneazevca, raionul Leova
 
Comisia Electorală Centrală a recepționat cererea de demisie a consilierului Vizitiv Piotr ales pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova” în Consiliul comunal Cneazevca, raionul Leova, precum și documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat supleant.
Conform documentelor electorale pe care le deține Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în Consiliul comunal Cneazevca îi revine candidatului supleant Ischimji Svetlana de pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”, confirmată prin hotărârea Judecătoriei Cimișlia (sediul Central) din 3 noiembrie 2019.
În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. u), art. 144 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381/1997, art.10 alin.(1) din Codul administrativ, art. 5 alin. (2) lit. f) și alin. (3) din Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local și în conformitate cu pct. 15 lit. e), pct. 29 lit. b) și e) din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare și atribuire a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2514/2019, Comisia Electorală Centrală hotărăște:
 
1. Se ridică, în baza cererii de demisie, mandatul consilierului Vizitiv Piotr ales pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova” în Consiliul comunal Cneazevca, raionul Leova.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Cneazevca, raionul Leova, candidatului supleant Ischimji Svetlana de pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova”.
3. Se preavizează consilierul Ischimji Svetlana asupra obligației de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.
4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei și poate fi contestată în decurs de 30 de zile de la comunicare prin depunerea cererii prealabile la Comisia Electorală Centrală (adresa: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, nr. 119).
 
Președinta
Comisiei Electorale Centrale                                                                 Angelica CARAMAN
 
Secretarul
Comisiei Electorale Centrale                                                          Alexandr BERLINSCHII
 
Chișinău, 19 mai 2022
Nr. 521