Nr. 1110 - cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Lebedenco, raionul Cahul

  • 04.07.2023
  • 1185
  • 0
H O T Ă R Â R E
cu privire la atribuirea unui mandat de consilier
în Consiliul comunal Lebedenco, raionul Cahul
 
         Consiliul comunal Lebedenco, raionul Cahul, prin decizia nr. 4/4 din 18 mai 2023, a ridicat mandatul consilierului Covaliov Constantin ales pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”, în legătură cu absența fără motive întemeiate de la trei ședințe consecutive ale consiliului. Astfel, a devenit vacant un mandat de consilier atribuit partidului respectiv.
Conform documentelor electorale pe care le deține Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în Consiliul comunal Lebedenco îi revine candidatului supleant Efimenco Alexei de pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”, confirmată prin hotărârea Judecătoriei Cahul (sediul Central) din 6 noiembrie 2019.
În temeiul art. 25 lit. r), art. 32, art. 172 alin. (12) din Codul electoral, art. 10 alin. (1), art. 164 alin. (1) și art. 165 alin. (1) din Codul administrativ, art. 5 alin. (2) lit. a) şi alin. (3) din Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 16 lit. c) și pct. 29 lit. d) și e) din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi atribuire a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2514/2019, Comisia Electorală Centrală hotărăște:
 
1. Se ia act de vacanța unui mandat de consilier în Consiliul comunal Lebedenco, raionul Cahul.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Lebedenco, raionul Cahul, candidatului supleant Efimenco Alexei de pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”.
3. Se preavizează consilierul Efimenco Alexei asupra obligației de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.
4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei și poate fi contestată în decurs de 30 de zile de la comunicare prin depunerea cererii prealabile la Comisia Electorală Centrală (adresă: Republica Moldova, MD-2012, mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, nr. 119, e-mail: info@cec.md). 
 
Președinta
Comisiei Electorale Centrale                                                                     Angelica CARAMAN
 
Chișinău, 4 iulie 2023
Nr. 1110