Nr. 794 - cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Onești, raionul Hâncești

  • 29.11.2022
  • 667
  • 0
HOTĂRÂRE
cu privire la atribuirea unui mandat de consilier
în Consiliul comunal Onești, raionul Hâncești
 
Comisia Electorală Centrală a recepționat cererea de demisie a consilierului Rîvneac Sergiu ales pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” în Consiliul comunal Onești, raionul Hâncești, precum și documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat supleant.
Conform documentelor electorale pe care le deține Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în Consiliul comunal Onești îi revine candidatului supleant Vintilă Sergiu de pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”, confirmată prin hotărârea Judecătoriei Hâncești (sediul Ialoveni) din 5 noiembrie 2019.
În temeiul art. 18, art. 22 alin. (1) lit. u), art. 144 alin. (12) din Codul electoral, art. 10 alin. (1), art. 164 alin. (1) și art. 165 alin. (1) din Codul administrativ, art. 5 alin. (2) lit. f) şi alin. (3) din Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 15 lit. e), pct. 29 lit. b) și e) din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi atribuire a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2514/2019, Comisia Electorală Centrală hotărăște:
 
1. Se ridică, în baza cererii de demisie, mandatul consilierului Rîvneac Sergiu ales pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” în Consiliul comunal Onești, raionul Hâncești.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Onești, raionul Hâncești, candidatului supleant Vintilă Sergiu de pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”.
3. Se preavizează consilierul Vintilă Sergiu asupra obligației de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.
4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei și poate fi contestată în decurs de 30 de zile de la comunicare prin depunerea cererii prealabile la Comisia Electorală Centrală (mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, nr. 119) sau la adresa de e-mail info@cec.md.
 
Președinta
Comisiei Electorale Centrale                                                                 Angelica CARAMAN
 
Secretarul
Comisiei Electorale Centrale                                                          Alexandr BERLINSCHII
 
Chișinău, 29 noiembrie 2022
Nr. 794