Nr. 1376 - cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Cantemir

  • 30.09.2023
  • 786
  • 0

H O T Ă R Â R E

cu privire la atribuirea unui mandat de consilier

în Consiliul raional Cantemir

 

Comisia Electorală Centrală a recepționat cererea de demisie a consilierului Bazilevici Anatolie ales pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova” în Consiliul raional Cantemir, precum și documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat supleant.

Conform documentelor electorale pe care le deține Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în Consiliul raional Cantemir îi revine candidatului supleant Strogotean Mihail de pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova”, confirmată prin hotărârea Judecătoriei Cahul (sediul Central) din 28 octombrie 2019.

În temeiul art. 25 lit. q) și r), 32, 172 alin. (12) din Codul electoral, art.10 alin. (1), 164 alin. (1) și 165 alin. (1) din Codul administrativ, art. 5 alin. (2) lit. h) și alin. (3) din Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local și în conformitate cu pct. 28 lit. h), 29, 45 lit. b) și 46 lit. a) din Regulamentul cu privire la procedura de confirmare a legalității alegerilor, validarea şi atribuirea mandatelor de primar şi de consilier, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 1104/2023, Comisia Electorală Centrală hotărăște:

 

1. Se ridică, în baza cererii de demisie, mandatul consilierului Bazilevici Anatolie ales pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova” în Consiliul raional Cantemir.

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul raional Cantemir candidatului supleant Strogotean Mihail de pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova”.

3. Se preavizează consilierul Strogotean Mihail asupra obligației de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.

4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei și poate fi contestată în decurs de 30 de zile de la comunicare prin depunerea cererii prealabile la Comisia Electorală Centrală (adresă: Republica Moldova, MD-2012, mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, nr. 119, e-mail: info@cec.md).

 

Președinta

Comisiei Electorale Centrale                                                                  Angelica CARAMAN

 

Chișinău, 30 septembrie 2023

Nr. 1376