Nr. 713 - cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Nisporeni

  • 31.01.2017
  • 1974
  • 0

H O T Ă R Î R E

cu privire la atribuirea unui mandat de consilier

în Consiliul raional Nisporeni

 

Vicepreședintele raionului Nisporeni a transmis Comisiei Electorale Centrale cererea de demisie a consilierului Abajeru Valeriu ales pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova în Consiliul raional Nisporeni și documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat supleant.

În baza documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în Consiliul raional Nisporeni îi revine candidatului supleant Mărcuţă Andrei de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Nisporeni din 24 iunie 2015.

În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. u), art. 133 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, art. 5 alin. (2) lit. f) şi alin. (3) din Legea nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 23 şi pct. 29 din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi validare a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1931 din 23 aprilie 2013, Comisia Electorală Centrală hotărăşte:

 

1. Se ridică, în legătură cu cererea de demisie, mandatul consilierului Abajeru Valeriu ales pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova în Consiliul raional Nisporeni.

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul raional Nisporeni candidatului supleant Mărcuţă Andrei de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova.                                               

3. Se preavizează consilierul Mărcuţă Andrei asupra obligaţiei de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.

4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 

Președintele
Comisiei Electorale Centrale

 

 

Alina RUSSU

Secretarul
Comisiei Electorale Centrale

 

Veaceslav AGRIGOROAE

 

Chișinău, 31 ianuarie 2017

Nr. 713