Nr. 4835 - cu privire la cererea de înregistrare a Blocului electoral al Comuniștilor și Socialiștilor și a simbolului electoral

  • 13.05.2021
  • 3653
  • 0

H O T Ă R Â R E

cu privire la cererea de înregistrare a Blocului electoral

al Comuniștilor și Socialiștilor și a simbolului electoral

 

La 12 mai 2021, domnii Vlad Batrîncea și Oleg Reidman au depus, la Comisia Electorală Centrală, cererea privind înregistrarea Blocului electoral al Comuniștilor și Socialiștilor pentru participare la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021.

Blocul electoral al Comuniștilor și Socialiștilor a fost constituit de către Partidul Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” (procesul-verbal nr. 4 din 12 mai 2021 al ședinței Consiliului Republican al Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”) și Partidul Comuniștilor din Republica Moldova (procesul-verbal nr. 4 din 11 mai 2021 al ședinței Comitetului Central al Partidului Comuniștilor din Republica Moldova). În baza acordului de constituire, a fost format Comitetul Politic al blocului electoral din 6 membri, dintre care doi copreședinți, domnii Igor Dodon și Vladimir Voronin. Cei doi copreședinți au fost împuterniciți să reprezinte blocul în raport cu autoritățile publice, inclusiv cu organele electorale, precum și cu alte persoane fizice și juridice, să semneze acte în numele acestuia, inclusiv demersurile de înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova. Comitetul Politic al blocului electoral a fost împuternicit să desemneze reprezentanții și observatorii în organele electorale, precum și persoanele de încredere, să decidă asupra modului de gestionare a contului bancar cu mențiunea „Fond electoral” al blocului, să aprobe și, după caz, să modifice strategia electorală a blocului electoral, să aprobe și, după caz, să modifice lista candidaților din partea blocului electoral, să îndeplinească și alte atribuții ce se impun unui concurent electoral.

Comitetul Politic al blocului electoral poate delega unuia dintre copreședinți, altui membru al Comitetului Politic sau reprezentantului cu drept de vot consultativ, dreptul de a semna demersurile cu privire la  desemnarea reprezentanților, observatorilor și persoanelor de încredere ale blocului electoral, în calitate de concurent electoral, în toate organele electorale. La fel, Comitetul Politic poate delega unuia dintre copreședinți, altui membru al Comitetului Politic sau reprezentantului cu drept de vot consultativ, dreptul de a depune cererea de înregistrare a blocului electoral și cererea de înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova.

La 12 mai 2021, în baza proceselor-verbale ale organelor abilitate, conducătorii partidelor respective au semnat Acordul de constituire a blocului electoral pentru a participa în comun la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021 cu denumirea integrală Blocul Electoral al Comuniștilor și Socialiștilor, iar denumirea prescurtată „BECS”.

Blocul electoral al Comuniștilor și Socialiștilor a prezentat, Comisiei Electorale Centrale, simbolul electoral care reprezintă o stea cu cinci raze, egale după unghi. Unul din vârfuri este îndreptat perpendicular în sus, sub unghi de 90 de grade față de linia orizontală. În mijlocul stelei este amplasată secera și ciocanul. Fundalul stelei este executat în nuanță neagră, iar secera și ciocanul sunt albe.

Materialele prezentate au fost verificate și s-a constatat corespunderea acestora prevederilor Codului electoral.

În temeiul art. 18 alin. (2), art. 46 alin. (2), art. 53 alin. (4) din Codul electoral nr.1381/1997, Comisia Electorală Centrală hotărăște:

 

1. Se înregistrează Blocul electoral al Comuniștilor și Socialiștilor pentru participare la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021, constituit de către Partidul Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” și Partidul Comuniștilor din Republica Moldova.

2. Se înregistrează simbolul electoral al Blocului electoral al Comuniștilor și Socialiștilor pentru participare la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021, care reprezintă o stea cu cinci raze, egale după unghi. Unul din vârfuri este îndreptat perpendicular în sus, sub unghi de 90 de grade față de linia orizontală. În mijlocul stelei este amplasată secera și ciocanul. Fundalul stelei este executat în nuanță neagră, iar secera și ciocanul sunt albe.

3. Comitetul Politic al blocului electoral va aproba și modifica lista de candidați pentru funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, va desemna reprezentanții și observatorii în organele electorale, precum și persoanele de încredere, va decide asupra modului de gestionare a contului bancar cu mențiunea „Fond electoral” al blocului, va aproba și, după caz, va modifica strategia electorală a blocului electoral și va îndeplini și alte atribuții ce se impun unui concurent electoral. Toate documentele din numele blocului electoral sunt semnate de copreședinți, inclusiv cererea de înregistrare a blocului electoral și cererea de înregistrare a candidaților la funcția de deputat.

4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și poate fi contestată în decurs de 3 zile calendaristice de la data adoptării, fără respectarea procedurii prealabile, la Curtea de Apel Chișinău (adresa: str. Teilor, nr. 4, mun. Chișinău).

 

Președintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                                       Dorin CIMIL

 

Secretarul

Comisiei Electorale Centrale                                                                           Maxim LEBEDINSCHI

 

Chişinău, 13 mai 2021

Nr. 4835