Nr. 4263 - cu privire la cererea de înregistrare a domnului Andrian Candu în calitate de candidat la funcția de Președinte al Republicii Moldova, desemnat de Partidul Politic „PRO MOLDOVA”, a simbolului electoral și de confirmare a reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală și a persoanei responsabile de finanțe (trezorierul)

  • 18.09.2020
  • 1239
  • 0

 

 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

cu privire la cererea de înregistrare a domnului Andrian Candu în calitate de candidat

la funcția de Președinte al Republicii Moldova, desemnat de Partidul Politic „PRO MOLDOVA”, a simbolului electoral și de confirmare a reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală și a persoanei responsabile de finanțe (trezorierul)

 

La 10 septembrie 2020, domnul Andrian Candu, candidatul la funcția de Președinte al Republicii Moldova desemnat de Partidul Politic „PRO MOLDOVA”, a depus la Comisia Electorală Centrală demersul de înregistrare în calitate de candidat la alegerile pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova din 1 noiembrie 2020, cu următoarele documente anexate:

a) listele de subscripție numerotate și sistematizate;

b) datele biografice ale candidatului;

c) declarația candidatului privind consimțământul de a candida la alegerile pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova, conținând și declarația pe propria răspundere despre lipsa interdicțiilor legale/judecătorești de a candida;

d) declarația de avere și interese personale a candidatului pentru ultimii 2 ani anteriori anului în care se desfășoară alegerile, în conformitate cu Legea privind declararea averii și a intereselor personale;

e) certificatul de sănătate al candidatului pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova, eliberat de instituția medicală la care acesta se află în evidentă;

f) copia de pe actul de identitate al candidatului, cu fișa de însoțire;

g) demersul privind desemnarea reprezentantului cu drept de vot consultativ al candidatului în Comisia Electorală Centrală;

h) demersul privind desemnarea persoanei responsabile de finanțele candidatului (trezorierul).

La setul de documente este anexat simbolul electoral al candidatului Andrian Candu în vederea imprimării în buletinul de vot – o reprezentare grafică a denumirii formațiunii politice. Textul „PRO MOLDOVA” este scris cu majuscule, în două rânduri.

În calitate de reprezentant cu drept de vot consultativ al candidatului în Comisia Electorală Centrală a fost desemnat domnul Igor Serotila, pentru care s-a anexat actul ce atestă deținerea studiilor superioare juridice. În calitate de persoană responsabilă de finanțele candidatului (trezorierul) a fost desemnată doamna Anna Leiciu.

Materialele  indicate la lit. b) –h) depuse au fost verificate și s-a constatat că acestea corespund cerințelor Codului electoral.

Conform actului de predare-recepționare a documentelor și listelor de subscripție prezentate de domnul Andrian Candu, Comisia Electorală Centrală a recepționat spre verificare 936 de liste de subscripție cu 25000 de semnături ale susținătorilor domnului Andrian Candu în calitate de candidat la funcția de Președinte al Republicii Moldova, colectate din 30 de unități administrativ-teritoriale de nivelul al doilea numeric declarate de candidat. Totodată, Comisia reține că au fost restituite 37 liste necompletate și 27 de liste nu au fost restituite.

Astfel, în urma verificării listelor de subscripție prezentate de domnul Andrian Candu, se constată că acestea conțin semnături ale susținătorilor din 29 de unități administrativ-teritoriale de nivelul al doilea, dintre care în 7 unități administrativ-teritoriale de nivelul al doilea au fost colectate mai puțin de 600 de semnături (anexa nr. 1).

În urma verificării listelor de subscripție din alte 10 unități administrativ-teritoriale de nivelul al doilea, s-a constatat că, din 270 de liste de subscripție ce conțin 7318 semnături ale susținătorilor, 2228 de semnături sunt eronate (anexa nr. 2).

Potrivit pct. 44 din Regulamentul privind modul de întocmire, prezentare și verificare a listelor de subscripție, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 1730/2018, cu modificările ulterioare, după verificarea listelor de subscripție, organul respectiv întocmește o notă informativă privind rezultatele verificării listelor de subscripție pentru susținerea candidatului la alegeri, conform anexei nr. 5 la regulament. 

La data de 14 septembrie 2020, domnului Serghei Sîrbu, conducătorul grupului de inițiativă pentru susținerea candidatului la funcția de Președinte al Republicii Moldova, i-a fost prezentată nota informativă privind rezultatele verificării listelor de subscripție. În urma examinării notei respective, prin cererea nr. 10 din 14 septembrie 2020, domnul Serghei Sîrbu a solicitat Comisiei listele de subscripție cu semnături eronate pentru a le reverifica.

Astfel, prin prisma principiului cercetării din oficiu și în vederea asigurării transparenței în procesul de verificare a listelor de subscripție, membrii grupului de lucru pentru recepționarea și verificarea documentelor au pus la dispoziția conducătorului grupului de inițiativă listele de subscripție pentru a fi reverificate. În zilele de 15 și 16 septembrie 2020, conducătorul grupului de inițiativă însoțit de câțiva colectori și în comun cu membrii grupului de lucru din cadrul Comisiei Electorale Centrale au efectuat reverificarea listelor de subscripție cu semnături colectate din raionul Râșcani, raionul Drochia, municipiul Bălți, raionul Telenești, raionul Hâncești și raionul Briceni. În fiecare din aceste două zile au fost întocmite procese-verbale, semnate pe fiecare foaie de domul Serghei Sîrbu, conducătorul grupului de inițiativă, și domnul Igor Serotila, persoana propusă în calitate de reprezentant cu drept de vot consultativ la Comisia Electorale Centrală, precum și de către dl. Maxim Lebedinschi conducătorul grupului de recepționare și dl Adrian Gamarța-Eșanu membru al grupului de recepționare a documentelor.

În ambele procese-verbale au fost consemnate ce liste au fost reverificate, fiind înscrise și obiecțiile membrilor grupului de inițiativă vizavi de erorile depistate la anumite poziții.

Cu referire la acest aspect, Comisia reține următoarele:

1) În cadrul reverificării pozițiilor din listele de subscripție, ce conțin semnături ale colectorilor din raionul Râșcani, s-a constatat că:

 - în listele cu nr. 004169 (pozițiile 20, 22, 26, 27, 29), nr. 004401 (pozițiile 16, 18), nr. 004395 (pozițiile 10, 12, 14, 21), nr. 004248 (poziția 14), nr. 004400 (poziția 18), nr. 004396 (poziția 30) și nr. 004057 (poziția 22), nr. 004253 (poziția 30), nr. 004179 (poziția 15) și nr. 004252 (poziția 22) - susținătorul a indicat eronat anul nașterii sau numele/prenumele;

- în listele cu nr. 004063 (poziția 29), nr. 004058 (poziția 14), nr. 004061 (poziția 22), nr. 004253 (poziția 19, 28), nr. 004395 (poziția 19), nr. 004059 (poziția 3), nr. 004399 (poziția 16), nr. 004167 (poziția 4) – susținătorul nu are domiciliul/reședința în localitatea în care au fost colectate semnăturile.

 2) În cadrul reverificării pozițiilor din listele de subscripție, ce conțin semnături ale colectorilor din raionul Drochia, s-a constatat că:

 - în listele cu nr. 004710 (poziția 23), nr. 004707 (pozițiile 10, 24), nr. 004709 (pozițiile 11, 12), nr. 004708 (pozițiile 17, 20), nr. 004748 (pozițiile 7, 28), nr. 004759 (poziția 18), nr. 004797 (poziția 25), nr. 004703 (pozițiile 6, 13) – susținătorul a indicat eronat anul nașterii sau numele/prenumele, iar în două cazuri susținătorul a semnat la o altă poziție (lista nr. 004695 – pozițiile 9, 15).

- în listele cu nr. 004698 (poziția 17), nr. 004710 (poziția 5), nr. 004708 (poziția 10), nr.  004748 (poziția 17), nr. 004704 (poziția 9), nr. 004701 (pozițiile 6, 12), nr. 004696 (pozițiile 15, 17) și nr. 004746 (pozițiile 3, 9) – susținătorul nu are domiciliul/reședința în localitatea de unde au fost colectate semnăturile.

3) În cadrul reverificării pozițiilor din listele de subscripție, ce conțin semnături ale susținătorilor  din municipiul Bălți, s-a constatat că:

- în listele cu nr. 004113 (poziția 5), nr. 004103 (poziția 4), nr. 004098 (poziția 5), nr.  004094 (poziția 13),  nr. 004085 (poziția 12) – susținătorul a indicat greșit anul nașterii sau data la care a semnat în lista de subscripție.

4) În cadrul reverificării pozițiilor din listele de subscripție, ce conțin semnături ale susținătorilor din raionul Telenești, s-a constatat că:

- în listele cu nr. 004856 (pozițiile 16, 24), nr. 004848 (pozițiile 4, 5, 6, 8, 25, 28, 30), nr. 004851 (pozițiile 17, 28), nr. 004834 (pozițiile 4, 24, 17), nr. 004842 (pozițiile 7, 20), nr. 004853 (poziția 18) și nr. 004838 (poziția 7) – susținătorul a indicat greșit data semnării/numele/prenumele/anul nașterii.

5) În cadrul reverificării listelor de subscripție, ce conțin semnături ale susținătorilor din raionul Briceni, s-a constatat că:

- în listele cu nr. 004638 și nr. 004646 – nici susținătorii, nici colectorii nu au indicat „data semnării”;

- în lista cu nr. 004634, de la poziția 1 până la poziția 18, susținătorii la data semnării au indicat luna „august”.

- în listele cu nr. 004653 (poziția 25), nr. 004655 (poziția 3), nr. 004640 (poziția 26), nr. 004343 (poziția 11), nr. 004644 (poziția 4), nr. 004649 (poziția 5), nr. 004650 (poziția 18), nr. 004642 (poziția 19) și nr. 004637 (pozițiile 23, 25) – susținătorul are domiciliul într-o altă localitate decât cea în care au fost colectate semnăturile.

6) În cadrul reverificării pozițiilor din listele de subscripție, ce conțin semnături ale susținătorilor din raionul Hâncești, s-a constatat că:

- în listele cu nr. 004201 (pozițiile 8, 21), nr. 004202 (poziția 28), nr. 004204 (poziția 25), nr. 004314 (pozițiile 6, 12), nr. 004307 (pozițiile 6, 20), nr. 004198 (pozițiile 4, 9, 26), nr. 004292 (pozițiile 1, 21, 29), nr. 004203 (pozițiile 23, 21) și  004207 (pozițiile 5, 8, 24) – susținătorul are domiciliul într-o altă localitate decât cea în care au fost colectate semnăturile.

7) În cadrul reverificării pozițiilor din listele de subscripție ce conțin semnături ale susținătorilor din raionul Florești, s-a constatat că mai multe poziții conțin susținători ale căror date se repetă și în alte liste de subscripție. Astfel, pentru a exclude dubiile membrilor grupului de inițiativă vizavi de corectitudinea funcționării sistemului automatizat, în mod aleatoriu a fost verificat susținătorul din lista nr. 004288 și s-a depistat același susținător în lista nr. 004271 la poziția 7. În urma acestei verificări, membrii grupului de inițiativă obiecții nu au înaintat.

Mai mult, în urma reverificării tuturor listelor de subscripție solicitate, conducătorul grupului de inițiativă a făcut următoarea mențiune, consemnată și în procesul-verbal din 16 septembrie 2020: „S-a constatat că sistemul indică eroare la numărul buletinului de identitate, fiind invalidată semnătura. Mai mult, în urma verificării au fost atestate erori umane (greșită o cifră sau buletin de identitate expirat), dar susținătorii sunt reali, au semnat real și nu sunt alte erori. Rugăm să fie acceptați”.

Prin urmare, chiar și în urma reverificării listelor de subscripție solicitate de către membrii grupului de inițiativă, se atestă faptul că în listele respective au fost comise erori ce țin de datele de identitate ale susținătorilor sau de valabilitatea actelor de identitate, fapt confirmat și de conducătorul grupului de inițiativă.

Potrivit art. 47 alin. (4) din Codul electoral, în lista de subscripţie, susţinătorul candidatului, precum şi susţinătorul iniţierii referendumului completează personal numărul curent, numele şi prenumele, anul naşterii, domiciliul, seria şi numărul actului de identitate, data la care semnează în listă şi îşi aplică semnătura. În caz de nerespectare a acestei condiții, se vor aplica prevederile art. 48 alin. (4), potrivit cărora, se consideră nule și neavenite listele de subscripție întocmite până la data începerii perioadei de desemnare a candidaților, listele de subscripție care au fost completate fără a fi respectate cerințele prevăzute la art. 47 alin. (4) și (6), precum și semnăturile din listele de subscripție considerate ca fiind false. La fel, norma conținută la art. 113 alin. (3) din același cod, care reglementează condițiile speciale față de listele de subscripție pentru funcția de președinte al Republicii Moldova, stipulează că, în cazul în care Comisia Electorală Centrală depistează la verificare în listele de subscripție semnături false sau semnături repetate în mai multe liste, semnăturile respective, precum și cele efectuate cu încălcarea art. 47 și 48, se exclud.

În aceeași ordine de idei, pct. 43 subpct. 1) lit. e), f), g) și k) din Regulamentul privind modul de întocmire, prezentare și verificare a listelor de subscripție, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 1730/2018, prevede că se consideră nevalabile și neautentice semnăturile susținătorilor care și-au înscris datele din actul de identitate expirat, își au domiciliul într-o altă localitate decât cea pe teritoriul căreia au fost colectate semnăturile, au înscris în lista de subscripție date de identitate eronate/neveridice sau au indicat ca dată a semnării listei o dată anterioară celei la care lista a fost eliberată grupului de inițiativă.

Mai mult, în conformitate cu art. 47 alin. (6) din Codul electoral, la sfârșitul fiecărei foi din listele de subscripție, colectorul face o mențiune prin care atestă faptul că semnăturile au fost colectate de el personal și că el confirmă autenticitatea semnăturilor, apoi semnează, iar potrivit art. 48 alin. (3) din același cod, persoanele care colectează semnăturile în listele de subscripție sunt responsabile de asigurarea autenticității datelor din acestea.

De menționat că, potrivit art. 113 alin. (5) din Codul electoral, după verificarea listelor de subscripție de către Comisia Electorală Centrală, nu se admite depunerea unor liste de subscripție suplimentare. Totodată, nu se admite corectarea/rectificarea datelor din listele de subscripție, or, potrivit pct. 47 subpunctul 2) din Regulamentul privind modul de întocmire, prezentare și verificare a listelor de subscripție, se vor considera nule și neavenite semnăturile susținătorilor care conțin semne de rectificare a datelor înscrise (inclusiv a semnăturii).

Pornind de la normele sus-citate, reținem că orice responsabilitate vizavi de corectitudinea datelor înscrise în listele de subscripție o poartă membrul colector care, după înscrierea datelor de către susținător, are obligația de a verifica dacă datele au fost completate corect sau dacă buletinul de identitate sau domiciliul/reședința susținătorului sunt valabile.

Totodată, conducătorul grupului de inițiativă a solicitat să fie validate 9 liste de subscripție ce conțin semnăturile susținătorilor din municipiul Soroca, invocând faptul că persoana care a colectat semnăturile și care a fost identificată ca persoană neautorizată și-a schimbat numele după ce a fost confirmată în calitate de membru al grupului de inițiativă prin hotărârea Comisiei nr. 4172/2020, anexând și dovada schimbării numelui. În urma examinării actelor, s-a constatat că persoana indicată în lista de subscripție în calitate de colector este aceeași persoană confirmată prin hotărârea Comisiei și, ca urmare, s-a decis schimbarea statutului din colector neautorizat în colector autorizat, dispunându-se spre verificare semnăturile din cele 9 liste de subscripție cu nr. 004689, nr. 004665, nr. 004688, nr. 004664, nr. 004682, nr. 004681, nr. 004683, nr. 004680, nr. 004676. În urma verificării tuturor susținătorilor de pe cele 9 liste de subscripție, unitatea administrativ-teritorială respectivă a întrunit criteriile stabilite la art. 113 alin. (2) din Codul electoral.

         De asemenea, cu referire la obiecțiile vizavi de pozițiile declarate eronate în baza criteriului „act de identitate incorect”, menționăm că, la data de 17 septembrie 2020, conducătorul grupului de inițiativă, domnul Serghei Sîrbu, suplimentar la explicațiile din procesul-verbal de reverificare a listelor de subscripție, a depus la Comisie cererea nr. 11 din 16 septembrie 2020, înregistrată sub nr. CEC-7/9312, prin care a prezentat, în anexă la cerere, 88 de copii de pe actele de identitate ale susținătorilor,  precum și un înscris semnat de domnul Igor Serotila care conține numărul actelor de identitate după cum urmează:

            - în lista de subscripție nr. 004396 (satul Grinăuți, raionul Râșcani), datele susținătorilor de la pozițiile 8, 15, 16, 18, 20 nu corespund cu datele prezentate în înscrisul suplimentar;

            - în lista de subscripție nr. 004252 (orașul Costești, raionul Râșcani), datele susținătorului de la poziția 14 nu corespunde cu datele prezentate în înscris, iar la susținătorul de la poziția 15 în sistemul automatizat nu a fost introdusă ultima cifră;

            - în lista de subscripție nr. 004058, datele de la pozițiile 1 și 11 nu corespund cu datele din înscrisul prezentat.

            Cu referire la copiile de pe buletinele prezentate, prin contrapunerea datelor din actul de identitate cu cele din listele de subscripție din raionul Hâncești, s-a constatat că:

            - în lista de subscripție nr. 4201 (pozițiile 3, 18), seria actului de identitate este scrisă cu corectări, fără a fi făcute mențiuni, respectiv nu este clar indicată o cifră din actul de identitate, iar susținătorul de la poziția 21, potrivit sistemului automatizat, are domiciliul într-o altă localitate;

            - în lista  de subscripție nr. 004202, datele conținute la poziția 28 nu corespund cu datele indicate în actul de identitate;

            - în lista de subscripție nr. 004316, la poziția 15, datele din listă nu corespund cu datele din actul de identitate.

 Totodată, verificând manual și alte date din copiile actelor de identitate prin contrapunere cu datele incluse în listele de subscripție, reținem că pozițiile ce pot fi declarate valabile nu schimbă situația de drept și de fapt și nu permit candidatului să obțină minimul de semnături necesar pentru circumscripțiile de nivelul doi enumerate la anexa nr. 2.

Potrivit art. 113 alin. (1) și (2) din Codul electoral, pentru a fi înregistrați de Comisia Electorală Centrală, toți candidații la funcția de Președinte al Republicii Moldova depun liste de subscripție, care conțin semnăturile a cel puțin 15000 și nu mai mult de 25000 de alegători din cel puțin jumătate din numărul unităților administrativ-teritoriale de nivelul doi ale Republicii Moldova și corespund altor prevederi ale Codului electoral. Se consideră conforme cu alin. (1) listele de subscripție cu semnăturile colectate dintr-o unitate administrativ-teritorială de nivelul doi a Republicii Moldova dacă conțin nu mai puțin de 600 de semnături.

Astfel, în urma verificării tuturor listelor de subscripție, se constată că din cele 29 de unități administrativ-teritoriale în care au fost colectate semnături, doar listele din 12 unități administrativ-teritoriale de nivelul al doilea întrunesc condițiile de validitate privind numărul minim necesar de 600 de semnături ale susținătorilor (anexa nr. 3), iar restul listelor din 17 unități administrativ-teritoriale nu întrunesc cerințele legale, motiv pentru care Comisia conchide că grupul de inițiativă nu a prezentat liste de subscripție cu semnăturile valabile din cel puțin jumătate din numărul unităților administrativ- teritoriale de nivelul al doilea.

În cadrul ședinței Comisiei Electorale Centrale din data de 17 septembrie 2020, domnul Serghei Sîrbu a făcut mențiunea că în sistemul automatizat de verificare susținătorul indicat la poziția 26 din lista nr. 004106, municipiul Bălți, are statut de decedat, fapt ce nu corespunde cu situația reală, afirmând că deține o copie a buletinului de identitate a persoanei menționate. Totodată, în cadrul ședinței a fost ridicat dosarul nr. AC/1/001 pentru a contrapune informația invocată de domnul Serghei Sîrbu cu datele incluse în lista de subscripție nr. 004106, poziția 26. În urma reverificării s-a constatat că în dreptul susținătorului cu numele și prenumele menționat de domnul Serghei Sîrbu sunt indicate seria și numărul actului de identitate al unei persoane care are statut de decedat. Totodată, domnul Serghei Sîrbu nu a prezentat membrilor Comisiei probe care să demonstreze cele invocate, și anume că susținătorul de la poziția 26 din lista nr. 004106 este persoana menționată de dumnealui. Reiterăm că numele și prenumele persoanei indicate de domnul Serghei Sîrbu sunt aceleași, însă seria și numărul actului de identitate sunt altele. Astfel, Comisia reține că datele susținătorului indicate în lista de subscripție nr. 00416 la poziția 26 și datele incluse în sistemul automatizat de verificare sunt datele unei persoane cu statut  decedat.

La data de 18 septembrie 2020, candidatul Andrian Candu și conducătorul grupului de inițiativă Serghei Sîrbu au prezentat Comisiei un demers înregistrat sub nr. CEC-7/9333 prin care se invocă potențiale erori depistate la colectarea semnăturilor în listele de subscripție, pe care aceștia le consideră nejustificate și solicită recalificarea și reexaminarea suplimentară a celor prezentate.

Totodată, în cadrul continuării examinării cererii de înregistrare a domnului Andrian Candu în calitate de candidat la funcția de Președinte al Republicii Moldova la ședința publică a Comisiei Electorale Centrale din 18 septembrie 2020, domnul Serghei Sîrbu, conducătorul grupului de inițiativă, a anexat la materialele cauzei 37 file ce conțin declarații pe propria răspundere ale cetățenilor, care pretind că au semnat în listele de subscripție în susținerea domnului Andrian Candu la funcția de Președinte al Republicii Moldova, precum și copii de pe 20 de buletine de identitate ale presupușilor susținători din listele de subscripție ce se referă la raionul Hâncești.

În urma reverificării pozițiilor din listele de subscripție menționate în demersul de mai sus, precum și a conținutului înscrisurilor prezentate, se constată că din numărul de 20 de copii de pe buletine de identitate, doar 4 acte de identitate sunt valabile în perioada de colectare a semnăturilor de către grupul de inițiativă, iar restul de 16 buletine au termenul de valabilitate expirat, după cum urmează:

- un buletin de identitate a expirat la data de 2 aprilie 2004;

- alte trei buletine de identitate au expirat la 7 noiembrie 2015, 10 august 2016 și, respectiv, la 31 iulie 2017;

- opt buletine de identitate au expirat pe parcursul anul 2018;

- alte patru buletine de identitate au expirat în anul 2020, însă înainte de începerea perioadei de colectare a semnăturilor de către grupul de inițiativă, indicat la pct. 3 din hotărârea CEC nr. 4172/2020.

Referitor la rezultatul examinării și contrapunerii obiecțiilor și a actelor prezentate de către domnul Serghei Sîrbu cu rezultatele indicate în nota informativă înmânată acestuia la data de 16.09.2020, Comisia ajunge la concluzia că aceste acte și argumente nu combat rezultatele și concluziile din nota informativă.

În acest sens, Comisia reține prevederile art. 5 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 273/1994 privind actele de identitate din sistemul național de pașapoarte, cu modificările ulterioare, potrivit cărora se consideră nevalabile actele de identitate al căror termen de valabilitate a expirat.

Potrivit art. 87 alin. (1) și art. 92 din Codul administrativ, autoritatea publică se conduce de probele pe care le consideră necesare, conform dreptului discreționar, pentru investigarea stării de fapt. Autoritatea publică decide conform convingerii sale libere dacă consideră o faptă drept existentă, luând în considerare întreaga procedură administrativă, inclusiv toate probele.

Astfel, nu pot fi considerate valabile semnăturile susținătorilor de la pozițiile respective, chiar și în prezența unor declarații pe propria răspundere, având în vedere că din înseși probele prezentate de conducătorul grupului de inițiativă se demonstrează faptul că în listele de subscripție, ce conțin semnături ale susținătorilor din localitățile din raionul Hâncești, au fost introduse date ale unor acte de identitate expirate (nevalabile).

Totodată, acceptarea semnăturilor susținătorilor potrivit celorlalte declarații pe propria răspundere, la care nu au fost anexate copii de pe actul de identitate, nu schimbă situația de fapt și de drept și nu permit candidatului să întrunească condiția impusă la art. 113 alin. (2) din Codul electoral.

Nu poate fi reținut nici argumentul domnului Serghei Sîrbu expus în ședința publică a Comisiei Electorale Centrale privind posibilitatea semnării în lista de subscripție în baza buletinului de identitate expirat, întrucât anterior la alegeri s-a permis exercitarea dreptului la vot în baza buletinului expirat, ori singura excepție care permite cetățeanului participarea la o procedură electorală în baza unui act de identitate expirat este prevăzută la art. 2 alin. (13) din Legea nr. 273/1994 în coroborare cu art. 58 alin. (3) lit. c) din Codul electoral, potrivit căruia pașaportul cetățeanului Republicii Moldova al cărui termen de valabilitate a expirat poate fi întrebuințat pentru exercitarea dreptului la vot doar în secțiile de votare constituite peste hotarele țării.

Pornind de la cele expuse, remarcăm că legiuitorul nu permite cetățeanului să voteze sau să participe la o altă procedură electorală în baza buletinului de identitate expirat, ori excepția sus-menționată vizează doar pașaportul cetățeanului și doar în cadrul exercitării dreptului la vot peste hotarele țării. Comisia reține că examinarea cererii domnului Andrian Candu de înregistrare în calitate de candidat la funcția de Președinte al Republicii Moldova urmează a fi examinată prin prisma principiilor comune stabilite în Capitolul III, Secțiunea 1 din Codul administrativ, și anume trebuie să menționăm că principiile legalității și egalității de tratament reglementate de art. 21 și art. 23 din Codul administrativ obligă Comisia Electorală Centrală să abordeze în mod egal toți pretendenții la funcția de Președinte al Republicii Moldova prin prisma acelorași norme, indiferent de persoana candidatului, fiind aplicate aceleași mecanisme de control, precum și aceleași criterii de evaluare, în special la procedura de verificare a listelor de subscripție în susținerea candidaților. Subliniem că aceleași criterii au fost aplicate în procedura de verificare și față de alți candidați la funcția de Președinte, fapt ce demonstrează respectarea principiului proporționalității reglementat de art. 29 din Codul administrativ, care indispensabil urmează a fi aplicat doar în coroborare cu normele citate supra.

Mai mult, însuși mecanismul de control al listelor de subscripție constituie un sistem automatizat, care exclude influența factorului uman. Cu alte cuvinte, sistemul identifică erori pe anumite criterii conținute în datele susținătorului, ce contravin normei de la art. 47 alin. (4) din Codul electoral, care prevede expres că în lista de subscripție, susținătorul candidatului completează personal numărul curent din listă, numele și prenumele, anul nașterii, domiciliul, seria și numărul actului de identitate, data la care semnează în listă și își aplică semnătura.

Având în vedere caracterul imperativ al normei respective, neincluderea în lista de subscripție a datelor exhaustiv enumerate de legiuitor, va constitui criteriu pentru programul automatizat de a identifica o semnătură drept nevalabilă, întrucât, potrivit art. 48 alin. (4) din Codul electoral, se consideră nule și neavenite:

a) listele de subscripție întocmite până la data începerii perioadei de desemnare a candidaților;

b) semnăturile din listele de subscripție considerate ca fiind false;

c) listele de subscripție care au fost completate fără a fi respectate cerințele prevăzute la art. 47 alin. (4) și (6).

În aceste condiții, Comisia ajunge la concluzia de a respinge cererea de înregistrare a domnului Andrian Candu în calitate de candidat la funcția de Președinte al Republicii Moldova.

Pornind de la faptul că nu au fost respectate prevederile legale ce țin de condițiile de validitate privind numărul minim necesar de semnături ale susținătorilor ce provin din cel puțin jumătate din numărul unităților administrativ-teritoriale de nivelul al doilea, în temeiul art. 18, 26, 41 alin. (2) lit. c), 46, 49, 111, 112 alin. (1) și 113 alin. (4) din Codul electoral nr.1381/1997 și în conformitate cu prevederile Regulamentului privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la alegerile pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 113/2016, cu modificările ulterioare, și ale Regulamentului privind modul de întocmire, autentificare, prezentare și verificare a listelor de subscripție, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 1730/2018, cu modificările ulterioare, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ș t e:

 

1. Se respinge cererea de înregistrare a domnului Andrian Candu în calitate de candidat la funcția de Președinte al Republicii Moldova desemnat de Partidul Politic „PRO MOLDOVA”, a simbolului electoral, confirmare a reprezentantului cu drept de vot consultativ și a persoanei responsabile de finanțe (trezorier).

2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și poate fi contestată în decurs de 3 zile calendaristice de la data adoptării, fără respectarea procedurii prealabile, la Curtea de Apel Chișinău (adresa: str. Teilor, nr. 4, mun. Chișinău).

 

Președintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                                    Dorin CIMIL


Secretarul

Comisiei Electorale Centrale                                                                  Maxim LEBEDINSCHI


Chișinău, 18 septembrie 2020

Nr. 4263

 

Anexa nr. 1

la hotărârea Comisiei Electorale Centrale

nr. 4263 din 18 septembrie 2020

 

Nr.

Denumirea Unității administrativ teritoriale

Total
liste

Susținători
procesați

Total
susținători
eronați

 

Total
suținători
acceptați

Erori

Lipsește semnătura

Act de Identitate incorect

Date personale
incorecte
sau incomplete

Data semnării incorectă

Data semnării este înafara perioadei de colectare

Regiunea de domiciliu incorectă

Susținătorul
n-are 18 ani

Susținătorul are statut de decedat

Susținător scris de aceiași mână

susținătorul se repetă

pe aceleași liste

listele de subscripție eliberate altui grup de inițiativă

1

ANENII NOI

20

544

80

464

0

31

8

0

2

32

0

0

0

12

1

2

ŞTEFAN VODĂ

16

372

65

307

0

32

5

1

5

15

0

1

0

4

6

3

ŞOLDĂNEŞTI

27

235

43

192

0

22

6

0

0

13

0

1

1

0

0

4

CĂLĂRAŞI

13

288

100

188

0

75

8

0

0

16

0

2

0

0

4

5

BASARABEASCA

11

227

47

180

0

27

8

0

0

6

0

0

0

4

4

6

CIMIŞLIA

11

120

44

76

1

22

5

0

3

11

0

0

0

2

2

7

STRĂŞENI

2

60

7

53

0

4

0

0

0

1

0

0

0

0

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 2

la hotărârea Comisiei Electorale Centrale

nr. 4263 din 18 septembrie 2020

Nr.

Denumirea Unității administrativ teritoriale

Total
liste

Susținători
procesați

Total
susținători
eronați

 

Total
suținători
acceptați

Erori

Lipsește semnătura

Act de Identitate incorect

Date personale
incorecte
sau incomplete

Data semnării incorectă

Data semnării este înafara perioadei de colectare

Regiunea de domiciliu incorectă

Susținătorul
n-are 18 ani

Susținătorul are statut de decedat

Susținător scris de aceiași mână

susținătorul      se repetă

pe aceleași liste

listele de subscripție eliberate altui grup de inițiativă

1

DROCHIA

39

1109

515

594

0

423

103

0

0

50

0

13

0

0

0

2

RÎŞCANI

29

715

133

582

1

59

36

1

1

47

0

3

0

0

0

3

TELENEŞTI

30

763

187

576

0

104

59

2

0

37

0

0

0

0

0

4

BĂLŢI

29

696

129

567

0

50

23

0

14

55

0

1

0

0

0

5

BRICENI

29

721

188

533

1

52

14

63

17

32

0

9

0

6

11

6

HÎNCEŞTI

26

775

245

530

0

144

46

2

1

60

0

5

4

5

14

7

DONDUŞENI

22

629

130

499

1

62

15

0

0

27

0

1

37

0

0

8

GLODENI

21

622

125

497

0

42

28

0

3

62

2

3

8

0

0

9

FĂLEŞTI

24

659

190

469

1

123

18

1

2

25

0

1

30

4

3

10

FLOREŞTI

21

629

 

386

 

243

 

0

84

79

0

47

227

0

5

0

55

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 3

la hotărârea Comisiei Electorale Centrale

nr. 4263 din 18 septembrie 2020

Nr.

Denumirea Unității administrativ teritoriale

Total
liste

Susținători
procesați

Total
susținători
eronați

 

Total
suținători
acceptați

 

Erori

Lipsește semnătura

Lipsește Actul de Identitate

Act de Identitate incorect

Date personale
incorecte
sau incomplete

Data semnării incorectă

Data semnării este în afara perioadei de colectare

Regiunea de domiciliu incorectă

Susținătorul
n-are 18 ani

Susținătorul are statut de decedat

Susținător scris de aceiași mână

susținătorul se repetă

pe aceleași liste

listele de subscripție eliberate altui grup de inițiativă

1

CHIŞINĂU

126

2316

450

1866

0

1

277

179

0

10

43

0

6

14

12

2

2

REZINA

53

1505

226

1279

0

2

103

35

1

13

36

0

0

2

45

6

3

CĂUŞENI

58

1413

221

1192

0

0

123

7

10

5

80

0

4

0

2

1

4

NISPORENI

51

1233

146

1087

1

0

73

42

0

0

38

1

0

0

0

1

5

SÎNGEREI

40

1160

183

977

0

0

97

23

0

38

37

0

2

0

0

0

6

EDINEŢ

40

1113

219

894

0

0

77

21

30

1

35

1

2

0

0

0

7

IALOVENI

37

1004

191

813

0

0

74

26

1

3

77

2

2

0

20

4

8

CAHUL

30

887

98

789

0

0

41

22

1

1

36

2

2

3

0

1

9

ORHEI

36

1049

280

769

1

0

141

25

0

0

45

0

7

98

3

1

10

LEOVA

30

881

173

708

0

0

91

8

0

2

54

0

1

0

23

1

11

SOROCA

28

797

167

630

0

1

78

15

0

0

70

0

1

0

4

9

12

UNGHENI

29

780

171

609

0

0

44

53

1

2

105

1

2

16

0

0