Nr. 4109 - cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanțe (trezorierul) din partea Partidului Politic Platforma Demnitate și Adevăr, pentru perioada campaniei electorale a alegerilor locale noi din data de 6 septembrie 2020

  • 15.08.2020
  • 3224
  • 0

H O T Ă R Â R E

cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanțe (trezorierul)

din partea Partidului Politic Platforma Demnitate și Adevăr, pentru perioada

campaniei electorale a alegerilor locale noi din data de 6 septembrie 2020

 

La 13 august 2020, Partidul Politic Platforma Demnitate și Adevăr a depus la Comisia Electorală Centrală un demers privind confirmarea doamnei Nicoleta Rusu în calitate de persoană responsabilă de finanţe (trezorier), pentru perioada campaniei electorale a alegerilor locale noi ale primarilor satului Nucăreni, raionul Telenești și comunei Târnova, raionul Dondușeni din data de 6 septembrie 2020.

În temeiul art. 18 alin.(2) şi art. 41 alin. (2) lit. a) din Codul electoral nr. 1381/1997, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:

 

1. Se confirmă doamna Nicoleta Rusu în calitate de persoană responsabilă de finanţe (trezorier) din partea Partidului Politic Platforma Demnitate și Adevăr, pentru perioada campaniei electorale a alegerilor locale noi ale primarilor satului Nucăreni, raionul Telenești și comunei Târnova, raionul Dondușeni din data de 6 septembrie 2020.

2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și poate fi contestată în decurs de 3 zile calendaristice de la data adoptării, fără respectarea procedurii prealabile, la Curtea de Apel Chișinău (adresa: str. Teilor, nr. 4, mun. Chișinău).

 

Preşedintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                                           Dorin CIMIL

 

Secretarul

Comisiei Electorale Centrale                                                                         Maxim LEBEDINSCHI

 

Chișinău, 15 august 2020

Nr. 4109