Nr. 4106 - cu privire la confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală și a persoanei responsabile de finanțe (trezorierul) din partea Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”, pentru perioada campaniei electorale a alegerilor locale noi din data de 6 septembrie 2020

  • 15.08.2020
  • 1041
  • 0

H O T Ă R Â R E

cu privire la confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ

în Comisia Electorală Centrală și a persoanei responsabile de finanțe (trezorierul)

din partea Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”, pentru perioada campaniei electorale a alegerilor locale noi din data de 6 septembrie 2020

 

La 12 august 2020, Partidul Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” a depus la Comisia Electorală Centrală un demers privind confirmarea domnului Fomov Nicolae în calitate de reprezentant cu drept de vot consultativ și a doamnei Rața Olga în calitate de persoană responsabilă de finanțe (trezorier), pentru perioada campaniei electorale a alegerilor locale noi din data de 6 septembrie 2020.

La demers este anexat actul ce atestă deținerea studiilor superioare juridice de către domnul Fomov Nicolae.

În temeiul art. 15, art. 18 alin. (2) și art. 41 alin. (2) lit. a) din Codul electoral nr. 1381/1997 și în conformitate cu pct. 2 din Regulamentul cu privire la activitatea reprezentanților cu drept de vot consultativ ai concurenților electorali, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 383/2006, cu modificările ulterioare, Comisia Electorală Centrală hotărăște:

 

1. Se confirmă domnul Fomov Nicolae în calitate de reprezentant cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală pentru perioada campaniei electorale a alegerilor locale noi din data de 6 septembrie 2020.

2. Se confirmă doamna Rața Olga în calitate de persoană responsabilă de finanțe (trezorier) din partea Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” pentru perioada campaniei electorale a alegerilor locale noi din data de 6 septembrie 2020.

3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al RM și poate fi contestată în decurs de 3 zile calendaristice de la data adoptării, fără respectarea procedurii prealabile, la Curtea de Apel Chișinău (adresa: str. Teilor, nr. 4,mun. Chișinău).

 

Preşedintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                                          Dorin CIMIL

 

Secretarul

Comisiei Electorale Centrale                                                                           Maxim LEBEDINSCHI

 

Chișinău, 15 august 2020

Nr. 4106