Nr. 406 - cu privire la constituirea circumscripțiilor electorale pentru organizarea alegerilor locale noi în unele localități din data de 29 mai 2022

  • 12.04.2022
  • 1556
  • 0
HOTĂRÂRE
cu privire la constituirea circumscripțiilor electorale pentru
organizarea alegerilor locale noi în unele localități din data de 29 mai 2022
 
În vederea realizării prevederilor pct. 5 din Programul calendaristic pentru realizarea acțiunilor de organizare și desfășurare a alegerilor locale noi în unele localități din data de 29 mai 2022, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 374 din 25 martie 2022 și în temeiul art. 18 alin. (2), art. 26 alin. (1) lit. c), art. 28 alin. (1), art. 72 alin. (3) și art. 131 alin. (1) din Codul electoral nr. 1381/1997, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ș t e:
 
1. Se constituie următoarele circumscripții electorale de nivelul întâi pentru alegerea unei noi componențe a consiliilor locale:
- circumscripția electorală comunală Bobeica nr. 20/3, raionul Hîncești;
- circumscripția electorală comunală Lozova nr. 30/11, raionul Strășeni.
2. Se constituie următoarele circumscripții electorale de nivelul întâi pentru alegerea primarilor:
- circumscripția electorală sătească Hagimus nr. 10/15, raionul Căușeni;
- circumscripția electorală sătească Moara de Piatră nr. 14/15, raionul Drochia;
- circumscripția electorală sătească Glinjeni nr. 17/11, raionul Fălești;
- circumscripția electorală comunală Ghetlova nr. 25/13, raionul Orhei;
- circumscripția electorală comunală Horodiște nr. 26/9, raionul Rezina;
- circumscripția electorală sătească Zăicani nr. 27/28, raionul Rîșcani;
- circumscripția electorală sătească Zastînca nr. 29/35, raionul Soroca;
- circumscripția electorală sătească Tătărești nr. 30/23, raionul Strășeni.
3. Hotarele circumscripțiilor electorale vor corespunde hotarelor unităților administrativ-teritoriale, prevăzute de Legea nr. 764/2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova, cu modificările ulterioare.
4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și poate fi contestată în decurs de 3 zile calendaristice de la data adoptării, fără respectarea procedurii prealabile, la Curtea de Apel Chișinău (adresa: str. Teilor, nr. 4, mun. Chișinău).
 
Președinta
Comisiei Electorale Centrale                                                                   Angelica CARAMAN
 
Secretarul
Comisiei Electorale Centrale                                                              Alexandr BERLINSCHII
 
Chișinău, 12 aprilie 2022
Nr. 406