Nr. 657 - cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale comunale Ialpujeni nr. 11/11, raionul Cimișlia

  • 05.09.2022
  • 858
  • 0
HOTĂRÂRE
cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției
electorale comunale Ialpujeni nr. 11/11, raionul Cimișlia
 
În vederea executării prevederilor pct. 6, pct. 8, pct. 11, pct. 13 și pct. 14 din Programul calendaristic pentru realizarea acțiunilor de organizare şi desfășurare a alegerilor locale noi pentru funcția de primar în unele localități din data de 16 octombrie 2022, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 629/2022, precum şi în temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. f), art. 26 alin. (1) lit. c), art. 28, art. 29 lit. h), art. 30 alin. (5), art. 35 alin. (7), art. 72 alin. (3) și art. 131 alin. (2) din Codul electoral nr. 1381/1997, Comisia Electorală Centrală hotărăşte:
 
1. Se constituie Consiliul electoral al circumscripției electorale comunale Ialpujeni nr. 11/11, raionul Cimișlia, în componență numerică de 7 membri.
2. Se aprobă componența nominală a Consiliului electoral al circumscripției electorale comunale Ialpujeni nr. 11/11, raionul Cimișlia, după cum urmează:
Baidu Stela
- din partea Partidului Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”;
Bunescu Nadejda
- din partea Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”;
Cozaru Silvia
din partea Consiliului comunal Ialpujeni, raionul Cimișlia;
Dubceac Ion
- din Registrul funcționarilor electorali;
Goleac Ion
- din partea Consiliului comunal Ialpujeni, raionul Cimișlia;
Lăcătuș Domnica
- din partea Consiliului comunal Ialpujeni, raionul Cimișlia;
Pușcașu Veronica
din partea Consiliului comunal Ialpujeni, raionul Cimișlia.
3. Secretarul Consiliului comunal Ialpujeni, raionul Cimișlia, va asigura convocarea primei ședințe a consiliului electoral de circumscripție cel târziu până la data de 7 septembrie 2022.
4. Consiliul electoral va propune, până la 7 septembrie 2022, spre degrevare de atribuțiile de la locul de muncă permanent sau convocare o persoană din componenţa sa, precum și, spre aprobare, statul de personal al aparatului acestuia.
5. Consiliul electoral va constitui, până la 10 septembrie 2022, secțiile de votare și, până la 20 septembrie 2022, birourile electorale ale acestora.
6. La propunerea birourilor electorale ale secțiilor de votare, până la 23 septembrie 2022, consiliul electoral va adopta hotărârea privind degrevarea de la locul de muncă permanent sau convocarea a câte o persoană din componența acestora.
7. Se atenționează membrii consiliului electoral asupra obligației de a respecta restricțiile prevăzute la art. 35 alin. (7) din Codul electoral.
8. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și poate fi contestată în decurs de 3 zile calendaristice de la data adoptării, fără respectarea procedurii prealabile, la Curtea de Apel Chișinău (adresa: str. Teilor, nr. 4, mun. Chișinău).
 
Președinta
Comisiei Electorale Centrale                                                                 Angelica CARAMAN
 
Secretarul
Comisiei Electorale Centrale                                                          Alexandr BERLINSCHII
 
Chișinău, 5 septembrie 2022
Nr. 657