Nr. 658 - cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale comunale Braniște nr. 27/6, raionul Râșcani

  • 05.09.2022
  • 1631
  • 0
HOTĂRÂRE
cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției
electorale comunale Braniște nr. 27/6, raionul Râșcani
 
În vederea executării prevederilor pct. 6, pct. 8, pct. 11, pct. 13 și pct. 14 din Programul calendaristic pentru realizarea acțiunilor de organizare şi desfășurare a alegerilor locale noi pentru funcția de primar în unele localități din data de 16 octombrie 2022, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 629/2022, precum şi în temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. f), art. 26 alin. (1) lit. c), art. 28, art. 29 lit. h), art. 30 alin. (5), art. 35 alin. (7), art. 72 alin. (3) și art. 131 alin. (2) din Codul electoral nr. 1381/1997, Comisia Electorală Centrală hotărăşte:
 
1. Se constituie Consiliul electoral al circumscripției electorale comunale Braniște nr. 27/6, raionul Rîșcani, în componență numerică de 7 membri.
2. Se aprobă componența nominală a Consiliului electoral al circumscripției electorale comunale Braniște nr. 27/6, raionul Rîșcani, după cum urmează:
Caletnic Marina
- din partea Partidului Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova”;
Ceauș Tatiana
- din Registrul funcționarilor electorali;
Cojocari Irina
- din Registrul funcționarilor electorali;
Farmagiu Grigore
- din Registrul funcționarilor electorali;
Grincevschi Ludmila
- din partea Partidului Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”;
Pascariuc Valentina
- din Registrul funcționarilor electorali;
Sobuleac Veronica
- din Registrul funcționarilor electorali.
3. Secretarul Consiliului comunal Braniște, raionul Rîșcani, va asigura convocarea primei ședințe a consiliului electoral de circumscripție cel târziu până la data de 7 septembrie 2022.
4. Consiliul electoral va propune, până la 7 septembrie 2022, spre degrevare de atribuțiile de la locul de muncă permanent sau convocare o persoană din componenţa sa, precum și, spre aprobare, statul de personal al aparatului acestuia.
5. Consiliul electoral va constitui, până la 10 septembrie 2022, secțiile de votare și, până la 20 septembrie 2022, birourile electorale ale acestora.
6. La propunerea birourilor electorale ale secțiilor de votare, până la 23 septembrie 2022, consiliul electoral va adopta hotărârea privind degrevarea de la locul de muncă permanent sau convocarea a câte o persoană din componența acestora.
7. Se atenționează membrii consiliului electoral asupra obligației de a respecta restricțiile prevăzute la art. 35 alin.(7) din Codul electoral.
8. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și poate fi contestată în decurs de 3 zile calendaristice de la data adoptării, fără respectarea procedurii prealabile, la Curtea de Apel Chișinău (adresa: str. Teilor, nr. 4, mun. Chișinău).
 
Președinta
Comisiei Electorale Centrale                                                                 Angelica CARAMAN
 
Secretarul
Comisiei Electorale Centrale                                                          Alexandr BERLINSCHII
 
Chișinău, 5 septembrie 2022
Nr. 658