Nr. 4047 - cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale comunale Târnova nr. 13/21, raionul Dondușeni

  • 27.07.2020
  • 1844
  • 0

HOTĂRÂRE

cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei

electorale comunale Târnova nr. 13/21, raionul Dondușeni

 

În vederea realizării prevederilor pct. 7 din Programul calendaristic pentru realizarea acţiunilor de organizare şi desfăşurare a alegerilor locale noi pentru funcția de primar în unele localități din data de 6 septembrie 2020, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 3973 din 9 iunie 2020, precum şi în temeiul art. 18, art. 22 alin. (1) lit. f), art. 26 alin. (1) lit. c), art. 28 alin. (3), (4), (6) și (8), art. 30 alin. (5) și art. 131 alin. (2) din Codul electoral nr. 1381/1997, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:

 

1. Se constituie Consiliul electoral al circumscripţiei electorale comunale Târnova nr. 13/21, raionul Dondușeni, în componenţa numerică a 7 membri.

2. Se aprobă componenţa nominală a Consiliului electoral al circumscripţiei electorale comunale Târnova nr. 13/21, după cum urmează:

-

Berladean Lilia

- jurist, din partea Consiliului comunal Târnova;

-

Eremciuc Ion

- jurist, din partea Partidului Politic „Șor”;

-

Gîsca Elvira

- contabil, din partea Consiliului comunal Târnova;

-

Gladun-Gîncota Cristina

- jurist, din partea Partidului Politic „Platforma Demnitate și Adevăr”;

-

Mihai Dragoș

- jurist, din partea Partidului Democrat din Moldova;

-

Rudnic Victoria

- economist, din partea Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”;

-

Trocin Ana

- psiholog, din partea Partidului Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”.

3. Secretarul Consiliului comunal Târnova, raionul Dondușeni, va convoca prima ședință a consiliului electoral de circumscripţie.

4. La alegerea președintelui, vicepreședintelui şi a secretarului consiliului, se recomandă desemnarea persoanelor cu respectarea echilibrului de gen.

5. Consiliul electoral va constitui, până la 1 august 2020, secțiile de votare și, până la 11 august 2020, birourile electorale ale acestora.

6. Consiliul electoral va propune, până la 30 iulie 2020, spre degrevare de atribuțiile de la locul de muncă permanent sau convocare o persoană din componenţa sa.

7. La propunerea birourilor electorale ale secțiilor de votare, consiliul electoral, până la 14 august 2020, va adopta hotărârea privind degrevarea de la locul de muncă permanent sau convocarea a câte o persoană din componența acestora.

8. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și poate fi contestată în decurs de 3 zile calendaristice de la data adoptării, fără respectarea procedurii prealabile, la Curtea de Apel Chișinău (adresa: mun. Chișinău, str. Teilor, nr. 4).

 

Președintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                                                 Dorin CIMIL

 

Secretarul

Comisiei Electorale Centrale                                                                               Maxim LEBEDINSCHI

 

Chişinău, 27 iulie 2020

Nr. 4047