Nr. 4862 - cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale municipale Bălți nr. 2

  • 21.05.2021
  • 1481
  • 0
HOTĂRÂRE
cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale
municipale Bălți nr. 2
 
            În vederea executării Programului calendaristic pentru realizarea acțiunilor de organizare și desfășurare a alegerilor parlamentare anticipate din data de 11 iulie 2021, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 4817 din 5 mai 2021, şi în temeiul art. 18, art. 26 alin. (1) lit. c), art. 28, art. 29 lit. b) și lit. h), art. 30 alin. (2) și alin. (9) şi art. 80 din Codul electoral nr. 1381/1997, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:
1. Se constituie Consiliul electoral al circumscripției electorale municipale Bălți nr. 2 în componență numerică de 9 membri.
2. Se aprobă componența nominală a Consiliului electoral al circumscripției electorale municipale Bălți nr. 2, după cum urmează:
Biliciuc Sergiu           -
inginer, din partea Partidului Democrat din Moldova
Botnari Andrei            -
jurist, din partea Judecătoriei Bălți;
Burdeniuc Veaceslav  -
jurist, din partea Partidului Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova”;
Dovgani Ludmila       -
master în administrație publică, din partea Consiliului municipal Bălți;
Garbuz Vasile             -
psiholog, din partea Partidului Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”;
Nenescu Elena            -
contabil, din partea Partidului Politic „Platforma Demnitate și Adevăr”;
Pață Ina                      -
jurist, din partea Partidului Politic „Șor”;
Semeniuc Viorica       -
jurist, din partea Judecătoriei Bălți;
Serdiuc Irina               -
master în administrație publică, din partea Consiliului municipal Bălți.
3. Secretarul Consiliului municipal Bălți va asigura convocarea primei ședințe a consiliului electoral de circumscripție, cel târziu până la data de 23 mai 2021.
4. Consiliul electoral va propune, până la 23 mai 2021, spre degrevare de atribuțiile de la locul de muncă permanent sau convocare 4 persoane din componența sa, precum și spre aprobare statul de personal al aparatului acestuia.
5. Consiliul electoral va constitui, până la 5 iunie 2021, secțiile de votare şi, până la 15 iunie 2021, birourile electorale ale acestora.
6. La propunerea birourilor electorale ale secțiilor de votare, până la 18 iunie 2021, consiliul electoral va adopta hotărârea privind degrevarea de la locul de muncă permanent sau convocarea unei persoane din componența acestora.
7. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și poate fi contestată în decurs de 3 zile calendaristice de la data adoptării, fără respectarea procedurii prealabile, la Curtea de Apel Chișinău (adresa: str. Teilor, nr. 4, mun. Chișinău).
 
Președintele
Comisiei Electorale Centrale                                                                                               Dorin CIMIL
 
Secretarul
Comisiei Electorale Centrale                                                                          Maxim LEBEDINSCHI
 
Chișinău, 21 mai 2021
Nr. 4862