Nr. 2571 - cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale uninominale nr. 48, orașul Slobozia, municipiile Tiraspol și Bender

  • 16.08.2019
  • 1586
  • 0

HOTĂRÎRE

cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției

electorale uninominale nr. 48, orașul Slobozia, municipiile Tiraspol și Bender

 

 

În vederea realizării acțiunilor de organizare şi desfășurare a alegerilor parlamentare noi din 20 octombrie 2019 și în temeiul art. 18, art. 26 alin. (1) lit. c), art. 28 alin.(3) și alin.(5) - (8), art. 81 alin.(1) și alin.(3) din Codul electoral nr. 1381/1997, Comisia Electorală Centrală hotărăște:

 

1. Se constituie Consiliul electoral al circumscripției electorale uninominale nr. 48, orașul Slobozia, municipiile Tiraspol și Bender  în componență numerică din 9 membri. 

2. Se aprobă componența nominală a Consiliului electoral al circumscripției electorale uninominale nr. 48, orașul Slobozia, municipiile Tiraspol și Bender după cum urmează:

 

Borta Maria

- jurist, din Registrul funcționarilor electorali;

Dicusar Nina

- licențiată în drept și istorie, din Registrul funcționarilor electorali;

Istratii Svetlana

- pedagog, din Registrul funcționarilor electorali;

Jomiru Sergiu

 

- economist, din partea Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”;

Madan Andrei

- jurist, din partea Partidului Politic „Platforma Demnitate și Adevăr”;

Miron Nina

- contabil, din Registrul funcționarilor electorali;

Moldovanu Dumitrița

- politolog, din partea Partidului Democrat din Moldova;

Rusu Rodica

- economist, din partea Partidului Politic „Șor”;

Vidru Iurie

- jurist, din partea Partidului Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”.

 

3. Secretarul Consiliului municipal Chișinău va asigura convocarea primei ședințe a consiliului electoral de circumscripție, cel tîrziu la data de 17 august 2019.

4. Consiliul electoral va propune, pînă la 19 august 2019, spre degrevare de atribuțiile de la locul de muncă permanent sau convocare 3 persoane din componența sa, precum și spre aprobare statul de personal al aparatului acestuia.

5. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și poate fi contestată  în decurs de 3 zile calendaristice de la data adoptării, fără respectarea procedurii prealabile, la Curtea de Apel Chișinău (adresa: str. Teilor, nr. 4, mun. Chișinău).

 

Președintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                                   Dorin CIMIL

 

Secretarul

Comisiei Electorale Centrale                                                                  Maxim LEBEDINSCHI

 

Chișinău, 16 august 2019

Nr. 2571