Nr. 2572 - cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale uninominale nr. 50, la vest de Republica Moldova

 • 16.08.2019
 • 1728
 • 0

HOTĂRÎRE

cu privire la constituirea Consiliului electoral

al circumscripției electorale uninominale nr. 50, la vest de Republica Moldova

 

În vederea realizării acțiunilor de organizare şi desfășurare a alegerilor parlamentare noi din 20 octombrie 2019 și în temeiul art. 18, art. 26 alin. (1) lit. c), art. 28 alin.(3), (5) - (8), art. 81 alin. (1), alin. (2) din Codul electoral nr. 1381/1997, Comisia Electorală Centrală hotărăşte: 

 

1. Se constituie Consiliul electoral al circumscripției electorale uninominale nr. 50, la vest de Republica Moldova  în componenţă numerică din 11 membri. 

2. Se aprobă componenţa nominală a Consiliului electoral al circumscripției electorale uninominale nr. 50, la vest de Republica Moldova după cum urmează:     

Chisilița Violeta

 • jurist, din registrul funcționarilor electorali;

Bordiniuc Tatiana

 • licențiată în administrație publică, din registrul funcționarilor electorali;

Botnari Galina

 • magistru în științe juridice, din registrul funcționarilor electorali;

Cojocari Ștefan

 • jurist, din partea Partidului Politic “Platforma Demnitate și Adevăr”;

Gorea Tatiana

 • jurist, din partea Partidului Politic “Șor”;

Ivanova Tatiana

 • economist, din registrul funcționarilor electorali;

Mazur Ion

 • jurist, din partea Partidului Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”;

Mînzat Elena

 • relații internaționale, din registrul funcționarilor electorali;

Odajiu Daniela

 • jurist, din partea Judecătoriei Chișinău;

Vlas Ghenadie

 • jurist, din partea Partidului Democrat din Moldova;

Zavorotco Cristina

 • jurist, din partea Judecătoriei Chișinău.

3. Secretarul Consiliului municipal Chișinău va asigura convocarea primei ședințe a consiliului electoral de circumscripție, cel tîrziu la data de 17 august 2019.

4. Consiliul electoral va propune, pînă la 19 august 2019, spre degrevare de atribuțiile de la locul de muncă permanent sau convocare, 3 persoane din componența sa, precum și spre aprobare statul de personal al aparatului acestuia.

5. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și poate fi contestată  în decurs de 3 zile calendaristice de la data adoptării, fără respectarea procedurii prealabile, la Curtea de Apel Chișinău (adresa: str. Teilor, nr. 4, mun. Chișinău).

 

Președintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                                   Dorin CIMIL

 

Secretarul

Comisiei Electorale Centrale                                                                  Maxim LEBEDINSCHI

 

Chișinău, 16 august 2019

Nr. 2572