Nr. 3531 - cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale uninominale nr. 38, municipiul Hîncești

 • 10.01.2020
 • 998
 • 0

H O T Ă R Â R E

cu privire la constituirea Consiliului electoral

al circumscripției electorale uninominale nr. 38, municipiul Hîncești

 

În vederea realizării acțiunilor de organizare şi desfășurare a alegerilor parlamentare noi din 15 martie 2020, în temeiul art. 18, art. 26 alin. (1) lit. c), art. 28 alin.(3), (5) - (8), art. 81 alin. (1) din Codul electoral nr. 1381/1997 și art. VI din Legea nr. 113/2019 pentru modificarea unor acte legislative, Comisia Electorală Centrală hotărăşte: 

 

1. Se constituie Consiliul electoral al circumscripției electorale uninominale nr. 38, municipiul Hîncești în componență numerică din 9 membri. 

2. Se aprobă componența nominală a Consiliului electoral al circumscripției electorale uninominale nr. 38, municipiul Hîncești după cum urmează:

- Arbuz Dionisie

 • jurist, din partea Judecătoriei Hîncești;

- Bunduchi Ion

 • inginer, din partea Partidului Politic ,,Partidul Acțiune și Solidaritate”;

- Cazacu Ludvig

 • master în administrație publică, din partea Partidului Politic “Platforma Demnitate și Adevăr”;

- Colesnic Valeriu

 • jurist, din partea Partidului Politic ,,Șor”;

- Croitoru Ion

 • sociolog, din partea Partidului Democrat din Moldova;

- Dubceac Zinaida

 • pedagog, din partea Consiliului raional Hîncești;

- Moraru Toma Elena

 • jurist, din partea Consiliului raional Hîncești;

- Oprea Ana

 • studii medii generale, din partea Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”;

- Vîrlan Dan

 • jurist, din partea Judecătoriei Hîncești.

3. Secretarul Consiliului raional Hîncești va asigura convocarea primei ședințe a consiliului electoral de circumscripție, cel târziu la data de 11 ianuarie 2020.

4. Consiliul electoral va propune, până la 13 ianuarie 2020, spre degrevare de atribuțiile de la locul de muncă permanent sau convocare 3 persoane din componența sa, precum și spre aprobare statul de personal al aparatului acestuia.

5. La alegerea președintelui, vicepreședintelui şi a secretarului consiliului, se recomandă desemnarea persoanelor cu respectarea echilibrului de gen.

6. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și poate fi contestată în decurs de 3 zile calendaristice de la data adoptării, fără respectarea procedurii prealabile, la Curtea de Apel Chișinău (adresa: str. Teilor, nr. 4, mun. Chișinău).

 

Președintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                                   Dorin CIMIL

 

Secretarul

Comisiei Electorale Centrale                                                             Maxim LEBEDINSCHI

 

Chişinău, 10 ianuarie 2020

Nr. 3531