Nr. 4908 - cu privire la demersul de înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Mișcării Profesioniștilor „Speranța-Надежда”, a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală şi a persoanei responsabile de finanțe (trezorierul)

 • 25.05.2021
 • 467
 • 0
H O T Ă R Â R E
cu privire la demersul de înregistrare a candidaților la funcția de deputat
în Parlamentul Republicii Moldova din partea Mișcării Profesioniștilor „Speranța-Надежда”,
a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală şi a persoanei responsabile de finanțe (trezorierul)
 
La data de 18 mai 2021, domnul Andrei Donică a depus la Comisia Electorală Centrală un demers prin care solicită înregistrarea listei de candidați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Mișcării Profesioniștilor „Speranța-Надежда”  (în continuare – lista de candidați), cu următoarele documente anexate:
1. Procesul-verbal nr. 2 al ședinței Consiliului Mișcării Profesioniștilor „Speranța-Надежда” din 14 mai 2021, în cadrul căreia au fost desemnați 53 candidați pentru funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021;
2. Lista candidaților la funcția de deputat în Parlament pentru alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021, inclusiv versiunea electronică a listei;
3. Datele biografice ale candidaților;
4. Declarațiile candidaților privind consimțământul de a candida la aceste alegeri, conținând și declarația pe propria răspundere despre lipsa interdicțiilor legale/judecătorești de a candida;
5. Declarațiile privind lipsa interdicțiilor stabilite la art. 2 alin. (61) din Legea nr. 39/1994 despre statutul deputatului în Parlament;
6. Declarațiile de avere şi interese personale ale candidaților pentru ultimii 2 ani anteriori anului în care se desfășoară alegerile, inclusiv versiunea electronică a declarațiilor care nu conține datele personale cu acces limitat;
7. Declarațiile pe propria răspundere privind inexistența restricțiilor legale/judecătorești de a candida sau ocupa funcții publice și inexistența actelor de constatare rămase definitive referitoare la regimul declarării averilor și intereselor personale, la stările de incompatibilitate și la confiscarea averii nejustificate, acte care nu sunt prescrise;
8. Copiile de pe actele de identitate ale candidaților;
9. Demersul privind confirmarea domnului Andrei Donică în calitate de reprezentant cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală pe durata campaniei electorale;
10. Demersul privind confirmarea doamnei Mariana Donică în calitate de persoană responsabilă de finanțe (trezorier).
Totodată, a fost prezentat simbolul electoral pentru imprimare în buletinul de vot – un octogon, de culoare albă pe care este scris cu litere mari de tipar de culoare neagră cuvântul „DA” și mai jos cu litere mai mici de tipar cuvintele „STOP GENOCID”. Marginea octogonului este de culoare neagră. Cuvântul „DA” este amplasat deasupra cuvântului „STOP” și cuvântul „GENOCID” este amplasat sub cuvântul „STOP”.
Suplimentar, la data de 24 mai 2021, domnul Donică a prezentat Procesul-verbal nr. 3 al ședinței Consiliului Mișcării Profesioniștilor „Speranța-Надежда” din 22 mai 2021 și documentele aferente, conform cărora a fost modificată lista de candidați și înaintat domnul Stanislav Balta în calitate de reprezentant cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală pe durata campaniei electorale cu invocarea motivului că domnul Andrei Donică nu poate deține această calitate, deoarece ocupă o funcție de demnitate publică. A fost prezentat actul ce atestă deținerea de către domnul Stanislav Balta a studiilor de licențiat în domeniul juridic și de master în științe politice, specialitatea Administrare Publică.
Ulterior, la data de 25 mai 2021, Comisiei i-a fost prezentat Procesul-verbal nr. 4 din 24 mai 2021, care atestă aprobarea de către Consiliul Mișcării Profesioniștilor „Speranța-Надежда” a simbolului electoral pentru imprimare în buletinul de vot, care nu conține cuvântul „DA”, acesta reprezentând un octogon, de culoare albă pe care sunt scrise cu litere mari de tipar de culoare neagră cuvintele „STOP GENOCID”. Marginea octogonului este de culoare neagră. Cuvântul „STOP” este amplasat deasupra cuvântului „GENOCID”.
La examinarea documentelor prezentate, s-a constatat că acestea corespund prevederilor Codului electoral și ale Regulamentului privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 4827 din 7 mai 2021, iar lista de candidați a fost întocmită cu respectarea cotei minime de reprezentare de 40 la sută pentru ambele sexe.
În conformitate cu art. 13, art. 15, art.18 alin. (2), art. 26, art. 41 alin. (2) lit. a), art. 46, art. 49, art. 53 alin. (4), art. 75 alin. (5) lit. c), art. 84 și art. 85 din Codul electoral nr.1381/1997, pct. 36 și pct. 38 din Regulamentul privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 4827 din 7 mai 2021, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:
 
1. Se înregistrează 53 candidați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova pe lista Mișcării Profesioniștilor „Speranța-Надежда” pentru alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021, conform anexei nr. 1.
2. Se înregistrează simbolului electoral pentru imprimare în buletinul de vot la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021, conform anexei nr. 2.
3. Se confirmă în calitate de reprezentant cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală, pe durata campaniei electorale, domnul Stanislav Balta.
4. Se confirmă în calitate de persoană responsabilă de finanțe (trezorier) doamna Mariana Donică.
5. Candidații înregistrați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, care cad sub incidența prevederilor art. 13 alin. (3) din Codul electoral, își vor suspenda activitatea din funcția pe care o dețin pe durata campaniei electorale. Nesuspendarea din funcție va duce la anularea înregistrării și excluderea candidatului respectiv din lista concurentului electoral.
6. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și poate fi contestată în decurs de 3 zile calendaristice de la data adoptării, fără respectarea procedurii prealabile, la Curtea de Apel Chișinău (adresa: str. Teilor, nr. 4, mun. Chișinău).
 
Președintele
Comisiei Electorale Centrale                                                                                                  Dorin CIMIL
 
Secretarul
Comisiei Electorale Centrale                                                                                Maxim LEBEDINSCHI
 
Chișinău, 25 mai 2021
Nr. 4908
 
Anexa nr. 1
la hotărârea Comisiei Electorale Centrale
nr. 4908 din 25 mai 2021
 
 
L I S T A*
candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova
pentru alegerile anticipate din 11 iulie 2021
din partea partea Mișcării Profesioniștilor „Speranța-Надежда”
 
Nr.
d/o
Numele
Prenumele
Sexul**
Anul naşterii
***
Domiciliul/
reședința****
Apartenenţa
politică
Profesia
Funcţia
Locul de muncă
 1.  
Donica
Ilia
M
1958
Chișinău
MPS
agronom
director adjunct
I.P. Institutul Științifico-Practic de Horticultură și Tehnologii Alimentare
 1.  
Toma
Andrei
M
1985
Chișinău
MPS
manager
șef direcție
DGACGRM
 1.  
Casapciuc
Valentin
M
1984
Strășeni
MPS
-
director
Medentis S.R.L.
 1.  
Leșan
Igor
M
1988
Chișinău
MSP
economist
administrator
GOLDBIT srl
 1.  
Staver
Victor
M
1985
Strășeni
MPS
silvicultor
-
-
 1.  
Grosu
Elisei
M
1978
Chișinău
MPS
-
-
-
 1.  
Cîrlig
Olga
F
1980
Chișinău
MPS
jurist
-
-
 1.  
Lițcan
Olesea
F
1982
Chișinău
MPS
management
consultant
Birivafarm S.R.L.
 1.  
Vicol
Marina
F
1999
Ialoveni
MPS
economist
-
-
 1.  
Fialcovschi
Magdalena
F
1994
Chișinău
MPS
inginer
inginer ecolog
S.A. „Apă-Canal Chișinău”
 1.  
Casapciuc
Serghei
M
1979
Strășeni
MPS
-
-
-
 1.  
Morari
Cristian
M
1993
Chișinău
MPS
economist
administrator
DGACGRM
 1.  
Grîu
Alexandru
M
1988
Chișinău
MPS
business și  administrare
-
-
 1.  
Glijinschi
Adrian
M
1994
Chisinau
MPS
psiholog
director
SHMADY ART SRL
 1.  
Rîșcan
Igor
M
1986
Chișinău
MPS
diplomat relație economie
director
Rin Bucls SRL
 1.  
Dragoi
Dumitru
M
1985
Strășeni
MPS
muzician
artist la Filarmonica Națională
Filarmonica Națională „Serghei Lunchevici”
 1.  
Bordei
Maria
F
1956
Chișinău
MPS
-
pensionar
-
 1.  
Toma
Irina
F
1985
Chișinău
MPS
jurist
secretar administrativ
Agenția de turism Complex Tur
 1.  
Leșan
Valentina
F
1959
Chișinău
MPS
medic
medic
IMSPIOM
 1.  
Staver
Tatiana
F
1982
Strășeni
MPS
administrația publică
asistent de notar
Birou Notarial
 1.  
Josu
Vasile
M
2000
Strășeni
MPS
-
-
-
 1.  
Palima
Ion
M
1956
Chișinău
MPS
șofer
paznic
Academia de muzică
 1.  
Oglindă
Gheoghii
M
1999
Leova
MPS
mecanic auto
-
-
 1.  
Țuțuc
Vasilii
M
1989
Chișinău
MPS
programator
programator
-
 1.  
Moraru
Vasile
M
1986
Hâncești
MPS
-
-
-
 1.  
Țoncu
Sergiu
M
1984
Hâncești
MPS
-
-
-
 1.  
Moraru
Ana
F
1988
Chișinău
MPS
-
risograf
ÎS Combinatul Poligrafic Chișinău
 1.  
Tvarovschi
Liubovi
F
1957
Florești
MPS
inginer
pensionar
-
 1.  
Tataru
Alina
F
1999
Taraclia
MPS
asistentă medicală
asistentă medicală
stomatologie
 1.  
Repidi
Ana
F
1993
Chișinău
MPS
operator contabil
-
-
 1.  
Danu
Alexandru
M
1957
Chișinău
MPS
-
-
PC IMPEX
 1.  
Grosu
Ion
M
1999
Chișinău
MPS
-
logist
EXTERNAL SOLUTIONS SRL
 1.  
Lițcan
Ion
M
1958
Chișinău
MPS
sudor electric
sudor
Bravolex SRL
 1.  
Sava
Denis
M
1994
Chișinău
MPS
-
-
-
 1.  
Mazurov
Andrei
M
1993
Chișinău
MPS
-
-
-
 1.  
Potoroacă
Roman
M
1983
Strășeni
MPS
-
-
-
 1.  
Gușanu
Anastasia
F
1973
Chișinău
MPS
croitoreasă
servitoare
Gimnaziul nr.65
 1.  
Matei
Maria
F
1959
Strășeni
MPS
-
pensionar
-
 1.  
Cara
Irina
F
1998
Cahul
MPS
asistentă medicală
asistentă medicală
Cabinet stomatologic
 1.  
Roșca
Cristina
F
1998
Cahul
MPS
design
design
Liber profesionist
 1.  
Ciobanu
Cristina
F
1996
Glodeni
MPS
-
-
-
 1.  
Guțu
Tatiana
F
1963
Florești
MPS
casier
-
-
 1.  
Grosu
Agafia
F
1957
Chișinău
MPS
-
pensionară
-
 1.  
Lițcan
Maria
F
1956
Chișinău
-
-
-
Crimfarm SRL
 1.  
Rotari
Lilia
F
1998
Ialoveni
MPS
-
-
-
 1.  
Danu
Galina
F
1963
Chișinău
MPS
-
-
Polimed Swiss SRL
 1.  
Popescu
Dan
M
1986
Strășeni
MPS
frizer
-
-
 1.  
Bacicoriov
Eduard
M
1971
Chișinău
MPS
-
administrator
-
 1.  
Coadă
Vladimir
M
1992
Telenești
MPS
-
-
-
 1.  
Chicaroș
Dmitrii
M
1989
Briceni
MPS
-
-
-
 1.  
Roșca
Olesea
F
1979
Chișinău
MPS
pedagog
-
-
 1.  
Rotari
Mihaela
F
2000
Ialoveni
MPS
-
-
-
 1.  
Ciuvaga
Maxim
M
1996
Fălești
MPS
programator
-
-
 
 
Lista a fost întocmită cu respectarea cotei minime de reprezentare de 40% pentru ambele sexe: 45% sau 24 femei și 55% sau 29 bărbați
____________
*Lista de candidați pentru circumscripția națională, care nu va fi mai mică de 51 și nu va depăși numărul de 103 persoane
**Se va indica cu majuscule corespunzător literele F (feminin) sau M (masculin)
*** Persoanele, care împlinesc vârsta de 18 ani în anul în care candidează, indică ziua, luna și anul nașterii
****Se indică doar localitatea (municipiul/ raionul, oraşul/ comuna/ satul). Candidații, care au înregistrare și la domiciliu, şi la reşedinţă, înscriu adresa de la reşedinţa valabilă
 
 
 
Anexa nr. 2
la hotărârea Comisiei Electorale Centrale
nr. 4908 din 25 mai 2021
 
Simbolul electoral al Mișcării Profesioniștilor „Speranța-Надежда”
 
            Simbolul electoral reprezintă un octogon, de culoare albă pe care sunt scrise cu litere mari de tipar de culoare neagră cuvintele „STOP GENOCID”. Marginea octogonului este de culoare neagră. Cuvântul „STOP” este amplasat deasupra cuvântului „GENOCID”.