Nr. 4857 - cu privire la demersul de înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Blocului electoral „RENATO USATÎI”, a simbolului electoral și confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală şi a persoanei responsabile de finanțe (trezorierul)

 • 21.05.2021
 • 2040
 • 0

H O T Ă R Â R E

cu privire la demersul de înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul

Republicii Moldova din partea Blocului electoral „RENATO USATÎI”, a simbolului electoral și confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală

şi a persoanei responsabile de finanțe (trezorierul)

 

Prin hotărârea nr. 4819 din 5 mai 2021, Comisia Electorală Centrală a înregistrat Blocul electoral „RENATO USATÎI” pentru participare la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021, constituit de către Partidul politic „Partidul Nostru” și Partidul Politic „PATRIA”, precum și simbolul electoral pentru imprimare în buletinele de vot.

La 14 mai 2021, dl Renato Usatîi a depus la Comisia Electorală Centrală un demers prin care solicită Comisiei Electorale Centrale înregistrarea listei de candidați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea blocului electoral (în continuare – lista de candidați), cu următoarele documente anexate:

1. Procesul-verbal nr. 1 al ședinței Consiliului Național al Blocului electoral „RENATO USATÎI” din 13 mai 2021, în cadrul căreia au fost desemnați 103 candidați pentru funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021;

2. Lista candidaților la funcția de deputat în Parlament pentru alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021, inclusiv versiunea electronică a listei;

3. Datele biografice ale candidaților;

4. Declarațiile candidaților privind consimțământul de a candida la aceste alegeri, conținând și declarația pe propria răspundere despre lipsa interdicțiilor legale/judecătorești de a candida;

5. Declarațiile privind lipsa interdicțiilor stabilite la art. 2 alin. (61) din Legea nr. 39/1994 despre statutul deputatului în Parlament;

6. Declarațiile de avere şi interese personale ale candidaților pentru ultimii 2 ani anteriori anului în care se desfășoară alegerile, inclusiv versiunea electronică a declarațiilor care nu conține datele personale cu acces limitat;

7. Declarațiile pe propria răspundere privind inexistența restricțiilor legale/judecătorești de a candida sau ocupa funcții publice și inexistența actelor de constatare rămase definitive referitoare la regimul declarării averilor și intereselor personale, la stările de incompatibilitate și la confiscarea averii nejustificate, acte care nu sunt prescrise;

8. Declarațiile despre suspendarea, pe durata campaniei electorale, a funcțiilor deținute pentru persoanele care cad sub incidența art. 13 alin. (3) din Codul electoral;

9. Copiile de pe actele de identitate ale candidaților;

10. Demersul privind confirmarea domnului Caciuc Gheorghe în calitate de reprezentant cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală pentru perioada campaniei electorale. La demers este anexat actul ce atestă deținerea de către domnul Caciuc Gheorghe a studiilor de licențiat în domeniul juridic;

11. Demersul privind confirmarea domnului Pascari Iulian în calitate de persoană responsabilă de finanțe (trezorier).

Totodată, a fost prezentat simbolul electoral pentru imprimare în buletinul de vot, care reprezintă un pătrat de culoare albă în interiorul cărui sunt imprimate în două rânduri cuvintele RENATO USATÎI. Caracterele inscripției RENATO USATÎI sunt majuscule de culoare neagră, bold.

Pe 20 mai 2021, a fost depus și Procesul-verbal nr. 2 al ședinței Consiliului Național al Blocului electoral „RENATO USATÎI” privind modificarea listei de candidați.

 

La examinarea documentelor prezentate, s-a constatat că acestea corespund prevederilor Codului electoral și ale Regulamentului privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 4827 din 7 mai 2021, iar lista de candidați a fost întocmită cu respectarea cotei minime de reprezentare de 40 la sută pentru ambele sexe.

În conformitate cu art. 13, art. 15, art.18 alin. (2), art. 26, art. 41 alin. (2) lit. a), art. 46, art. 49, art. 53 alin. (4), art. 84 și art. 85 din Codul electoral nr.1381/1997, pct. 36 și pct. 38 din Regulamentul privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 4827 din 7 mai 2021, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:

 

1. Se înregistrează 103 candidați la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova pe lista Blocului electoral „RENATO USATÎI”  pentru alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021, conform anexei nr. 1.

2. Se înregistrează simbolul electoral pentru imprimare în buletinul de vot la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021, conform anexei nr. 2.

3. Se confirmă în calitate de reprezentant cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală, pentru perioada campaniei electorale, domnul Caciuc Gheorghe.

4. Se confirmă în calitate de persoană responsabilă de finanțe (trezorier) domnul Pascari Iulian.

5. Candidații înregistrați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, care cad sub incidența prevederilor art. 13 alin. (3) din Codul electoral, își vor suspenda activitatea din funcția pe care o dețin pe durata campaniei electorale. Nesuspendarea din funcție va duce la anularea înregistrării și excluderea candidatului respectiv din lista concurentului electoral.

6. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și poate fi contestată în decurs de 3 zile calendaristice de la data adoptării, fără respectarea procedurii prealabile, la Curtea de Apel Chișinău (adresa: str. Teilor, nr. 4, mun. Chișinău).

 

   Președintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                                                    Dorin CIMIL

 

Secretarul

Comisiei Electorale Centrale                                                                                  Maxim LEBEDINSCHI

 

Chişinău, 21 mai 2021

Nr. 4857

 

Anexa nr. 1

la hotărârea Comisiei Electorale Centrale

nr. 4857 din 21 mai 2021

 

L I S T A*

candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova

pentru alegerile anticipate din 11 iulie 2021 din partea Blocului electoral „RENATO USATÎI”

 

Nr.

d/o

Numele

Prenumele

Sexul**

Anul naşterii

***

Domiciliul/

reședința****

Apartenenţa

politică

Profesia

Funcţia

Locul de muncă

 1.  

Usatîi

Renato

M

1978

mun. Bălți

Partidul politic „Partidul Nostru”

Pedagog

Primar

Primăria mun. Bălți

 1.  

Grițco

Elena

F

1982

mun. Bălți

Partidul politic „Partidul Nostru”

Jurist

Președinte

Fundația Renato Usatîi

 1.  

Cașu

Ilian

M

1972

mun. Chișinău

Partidul politic „Partidul Nostru”

Politolog

-

Temporar neangajat

 1.  

Cereteu

Nina

F

1987

or. Drochia

Partidul politic „Partidul Nostru”

Jurist

Primar

Primăria or. Drochia

 1.  

Ciubașenco

Dumitru

M

1963

  mun. Chișinău

Partidul politic „Partidul Nostru”

Jurnalist

Administrator

Publicația Periodică. Ziarul Panorama DC SRL

 1.  

Onuțu

Stela

F

1980

or. Glodeni

Partidul politic „Partidul Nostru”

Jurist

Primar

Primăria or. Glodeni

 1.  

Petrioglu

Victor

M

1974

UTA Găgăuzia

or. Vulcănești

Partidul politic „Partidul Nostru”

Manager economist

Primar

Primăria or. Vulcănești

 1.  

Osoianu

Ivan

M

1973

mun. Bălți

Partidul politic „Partidul Nostru”

Economist

Director

ÎM ”Aprovizionare”

 1.  

Băleanu

Natalia

F

1977

mun. Chișinău

Neafiliată politic

Auditor

Administrator

BPO Consulting SRL

 1.  

Severin

Alexandr

M

1989

or. Fălești

Partidul politic „Partidul Nostru”

Profesor                                                                                     

Primar

Primăria or. Fălești

 1.  

Pohila

Igor

M

1968

mun. Chișinău

Neafiliat politic

Avocat

 

Avocat

 

Biroul Asociat de Avocați „Igor Pohila și Partenerii”

 1.  

Ciubaciuc

Roman

M

1976

or. Cantemir

Partidul politic „Partidul Nostru”

Economist

Primar

Primăria orașului Cantemir

 1.  

Vîrtosu

Olesea

F

1984

mun. Chișinău

Neafiliată politic

Economist

Manager

SRL Haruz D&R Foods

 1.  

Pleșca

Eduard

M

1978

mun. Chișinău

Partidul politic „Partidul Nostru”

Jurist

Jurist

Academia de Teologie Ortodoxă din Moldova

 1.  

Bayram

Natalia

F

1980

mun. Chișinău

Neafiliată politic

Avocată

Avocată

Biroul Asociat de Avocați „VNV Defence”

 1.  

Margarint

Nicolae

M

1985

mun. Chișinău

 

Partidul politic „Partidul Nostru”

Politolog

 

Redactor-șef

Publicația Periodică Ziarul Partidului Nostru “Puterea este în adevăr”

 1.  

Blînda

Irina

F

1989

or. Briceni

Partidul politic „Partidul Nostru”

Pedagog

Operator  comercial

OCN Sebo Credit SRL

 1.  

Motruc

Daniela

F

1987

mun. Bălți

Partidul politic „Partidul Nostru”

Economist

-

Temporar neangajată

 1.  

Moraru

Dan

M

1992

mun. Bălți

Neafiliat politic

Politolog

Șef  al Direcției relații externe și atragerea investițiilor

Primăria  mun. Bălți

 

 1.  

Stanciu

Viorica

F

1976  

mun. Chișinău

Neafiliată politic

Învățător

Învățător

Liceul Teoretic ,,Ion Creangă”, mun. Chișinău

 1.  

Biriucov

Sergiu

M

1973

mun. Chișinău

Partidul Politic „PATRIA”

Grănicer

Pensionar MAI

-

 1.  

Martirosian

Vrej

M

1996

mun. Chișinău

Partidul politic „Partidul Nostru”

Economist

-

Temporar neangajat

 1.  

Stamov

Mihail

M

1979

UTA Găgăuzia 

mun. Ceadâr-Lunga

Partidul politic „Partidul Nostru”

Inginer

Viceprimar

Primăria

mun. Ceadâr-Lunga

 1.  

Țurcanu

Igor

M

1969

mun. Edineț

Partidul politic „Partidul Nostru”

Jurist

Avocat

Cabinetul Avocatului “Igor Țurcanu”

 1.  

Mutaf

Eugeniu

M

1986

r. Leova

or. Iargara

Partidul politic „Partidul Nostru”

Economist

Primar

Primăria or. Iargara

 1.  

Crîjanovschi

Ludmila

F

1975

or. Florești

Partidul politic „Partidul Nostru”

Zooinginer

-

Temporar neangajată

 1.  

Ceremuș

Marina

F

1987

or. Dondușeni

Partidul politic „Partidul Nostru”

Economist

Viceprimar

Primăria or. Dondușeni

 1.  

Ceropita

Ivan

M

1990

mun. Chișinău

Partidul politic „Partidul Nostru”

Economist

Director

SRL „Imopolis Group”

 1.  

Dimitriuc

Natalia

 

F

1979

mun. Cahul

Partidul politic „Partidul Nostru”

Jurist

Jurist

SRL „Dimail-Grup”

 1.  

Negară

Marina

F

1983

or. Fălești

Partidul politic „Partidul Nostru”

Juristă

-

Temporar neangajată

 1.  

Holban

Anna

F

1966

UTA Găgăuzia or. Vulcănești

Partidul politic „Partidul Nostru”

Economist

 

Contabil șef

SRL «Oguztehtentr»

 

 1.  

Guțu

Vasile

M

1981

r. Sângerei               

s. Copăceni

Partidul politic „Partidul Nostru”

Jurist

-

Temporar neangajat

 1.  

Curbet

Igor

M

1986

r. Anenii Noi

s. Hârbovăț

Partidul politic „Partidul Nostru”

Tehnician dentar

Tehnician dentar

SRL Tira Dent

 1.  

Frunza

Ala

F

1967

or. Fălești

Partidul politic „Partidul Nostru”

Învățător

Învățător

I.P.L.T. "Ion Creangă",

or. Fălești

 1.  

Zubcova

Olga

F

1982

or. Râșcani

Partidul politic „Partidul Nostru”

Contabil

Specialist

Primăria or. Râșcani

 1.  

Craevscaia-Derenova

Cristina

F

1981

mun. Bălți

Partidul politic „Partidul Nostru”

Jurist

Asistent  universitar

Universitatea de Stat ”Alecu Russo”

 1.  

Capsamun

Vasili

M

1993

UTA Găgăuzia                               Comrat s. Dezghingea 

Partidul politic „Partidul Nostru”

Economist

Primar

Primăria 

s. Dezghingea

 1.  

Simac

Oleg

M

1981

r.  Fălești                                           s.  Natalievca         

Partidul politic „Partidul Nostru”

Jurist

Primar

Primăria com. Natalievca

 1.  

Crivoi

Victor

M

1969

r. Dondușeni

s. Moșana

Partidul politic „Partidul Nostru”

Economist

Primar

Primăria s. Moșana

 1.  

Butuc

Sergiu

M

1979

r. Cantemir   

s. Victorovca

Partidul politic „Partidul Nostru”

Jurist

Șef direcție

Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei Cantemir

 1.  

Pavlenco

Valerii

 

M

1962

or. Drochia

Partidul politic „Partidul Nostru”

Inginer  constructor

Director

Fabrica de pâine SRL ”PanGrup”

 1.  

Dedov

Boris

M

1964

or. Fălești              

Partidul politic „Partidul Nostru”

Jurist

-

Pensionar MAI

 1.  

Urecheanu

Sergiu

M

1966

mun. Chișinău

Partidul politic „Partidul Nostru”

Medic

Administrator

 

Cooperativa de construcție a garajelor nr. 4 (CCG nr. 4)

 1.  

Grijuc

Victor

 

M

1988

r. Glodeni

s. Cajba

Partidul politic „Partidul Nostru”

Avocat

Avocat

Cabinetul Avocatului „Grijuc Victor”

 1.  

Siceac

Dmitri

M

1978

mun. Chișinău

Partidul politic „Partidul Nostru”

Economist

 

Zugrav

SRL „Continent”

 1.  

Jucovscaia

Vita

F

1973

or. Basarabeasca

Neafiliat politic

Manager

Manager

ÎI ”CHIOSE TATIANA” or. Basarabeasca

 1.  

Gîrtopan

Clavdia

F

1960

r. Ocnița

s. Lipnic

Partidul politic „Partidul Nostru”

Contabil

-

Pensionară

 1.  

Prutean

Svetlana

F

1970

r. Ștefan Vodă

s. Slobozia

Partidul politic „Partidul Nostru”

Pedagog

Specialist principal

Consiliul raional Ștefan Vodă

 1.  

Strugaru

Marina

F

1981

r. Edineț                                                                       s. Volodeni

Partidul politic „Partidul Nostru”

Politolog-  jurist

-

Temporar neangajată

 1.  

Petroe

Valeriu

M

1970

mun. Cahul

Partidul politic „Partidul Nostru”

Inginer

Șef magazin filiala Cahul

SRL „Viloterm”

 1.  

Lupan

Marian

M

1977

or. Orhei

Partidul politic „Partidul Nostru”

Inginer silvic

-

Temporar neangajat

 1.  

Crudu

Cristina

F

1985

r. Dondușeni  

s. Țaul

Partidul politic „Partidul Nostru”

Contabil

Administrator

G.Ț. “Crudu Cristina Anatolie”

 1.  

Cornieț

Olga

F

1981

mun. Bălți

Partidul politic „Partidul Nostru”

Medic

Medic

SRL ,,Magnific Nord”

 1.  

Russu

Ghennadi

M

1965

r. Edineț

or. Cupcini

Partidul politic „Partidul Nostru”

Jurist

Jurist

Primăria or. Cupcini

 1.  

Corolenco

Natalia

F

1981

or. Drochia

Partidul politic „Partidul Nostru”

Economist

Manager vânzări

SRL ”Nord-Garant”

 1.  

Sidorenco

Alexandr

M

1983

or. Ungheni

Partidul politic „Partidul Nostru”

Economist

 

Administrator

SRL”BEERTOWER”

 

 1.  

Pineaziuc

Irina

F

1965

or. Fălești

Partidul politic „Partidul Nostru”

Învățător

Conducător de cerc

Centrul copii, adolescenți, familie  din or. Fălești

 1.  

Gheorghișenco

Igor

M

1988

r. Șoldănești                             s.  Cușmirca             

Partidul politic „Partidul Nostru”

Polițist

-

Temporar neangajat

 1.  

Fusu

Veaceslav

M

1981

r. Fălești

s.  Pârlița                 

Partidul politic „Partidul Nostru”

Jurist

Vicepreședinte de raion

Consiliul raional Fălești

 1.  

Razumas

Taras

M

1980

or. Căușeni

Partidul politic „Partidul Nostru”

Jurist

 

-

Temporar  neangajat

 1.  

Crețu

Ion

M

1985

r. Rezina                                                          s. Sârcova

Partidul politic „Partidul Nostru”

Inginer

-

Temporar neangajat

 1.  

Corja

Alexandru

M

1987

r. Strășeni                                                                    s. Cojușna

Partidul politic „Partidul Nostru”

Ecolog

Inspector principal

Inspectoratul pentru Protecția Mediului

 1.  

Tomșa

Sergiu

M

1975

or. Leova

Partidul politic „Partidul Nostru”

Profesor

-

Temporar neangajat

 1.  

Istratii

Mihail

M

1984

or. Drochia

Partidul politic „Partidul Nostru”

Inginer

Administrator

SRL Damival Lux

 1.  

Gavrilița 

Galina

F

1964

or. Rezina

Partidul politic „Partidul Nostru”

Medic

medic de familie

IMSP CS Rezina

 1.  

Sanchez

Hernandez

Tatiana

F

1985

mun. Hîncești

s. Bozieni

Partidul politic „Partidul Nostru”

Contabil

-

Temporar neangajată

 1.  

Banaru

Daniela

F

1977

mun. Edineț

Partidul politic „Partidul Nostru”

Profesor

-

Temporar neangajată

 1.  

Chifariuc

Valeri

M

1976

or. Basarabeasca

Partidul politic „Partidul Nostru”

Jurist

Viceprimar

Primăria or. Basarabeasca

 1.  

Cornieț

Nicolai

M

1978

mun. Bălți

Neafiliat politic

Jurist

Avocat

Cabinetul Avocatului „Cornieț Nicolai”

 1.  

Hîncu

Ecaterina

F

1978

mun. Chișinău

Partidul politic „Partidul Nostru”

Jurist

Jurist

IMSP Spitalul raional Anenii Noi

 1.  

Duca

Ion

M

1972

mun. Chișinău                 s. Dobrogea

Partidul politic „Partidul Nostru”

Jurist

Specialist serviciul personal

Școala Profesională nr.2

 1.  

Scîntean

Elena

F

1968

r. Ștefan-Vodă

s. Tudora

Partidul politic „Partidul Nostru”

Farmacist

Director

ÎI “Scîntean Elena”

 1.  

Cîșlari

Igor

M

1986

or. Orhei

Partidul politic „Partidul Nostru”

Teolog-Istoric

-

Temporar neangajat

 1.  

Belousov

Stanislav

M

1972

r. Fălești

s. Albinețul Vechi

Partidul politic „Partidul Nostru”

Jurist

Specialist  marketing

Î.M. ”Asociația piețelor din Bălți”

 1.  

Popa

Irina

F

1992

r. Cantemir

  s. Țiganca

Partidul politic „Partidul Nostru”

Inginer

Inspector superior

Direcția Teritorială pentru Siguranța Alimentelor

 1.  

Alexeev

Tatiana

F

1978

mun. Edineț

Partidul Politic „PATRIA”

Inginer

Casier

IP “Tiuliuliuc”

 1.  

Radov

Ivan

M

1995

UTA Găgăuzia or. Vulcănești

Partidul Politic „PATRIA”

Jurist,  administrație publică

-

Temporar  neangajat

 1.  

Botea

Tatiana

F

1984

r. Orhei

s. Step-Soci

Partidul politic „Partidul Nostru”

Profesor

Profesor, specialist principal

IP Gimnaziul Step-Soci

 1.  

Străinu

Anjela

F

1992

mun. Chișinău

or. Durlești

Partidul politic „Partidul Nostru”

Trader

Director Resurse Umane

Reprezentanța din Moldova a companiei Flariomar Investments Limited

 1.  

Sprincean

Rodica

F

1976

or. Glodeni

Partidul politic „Partidul Nostru”

Contabil

-

Temporar neangajată

 1.  

Hadîrcă

Sergiu

M

1959

r. Briceni

s. Colicăuți

Partidul politic „Partidul Nostru”

Contabil

Administrator

SRL Natura-Vie

 1.  

Grubîi

Valentina

F

1968

r. Dondușeni                    s. Codrenii Noi

Partidul politic „Partidul Nostru”

Pedagog

Director adjunct

Gimnaziul Frasin

 1.  

Pleșca

Irina

F

1990

or. Șoldănești

Partidul politic „Partidul Nostru”

Inginer

-

Temporar  neangajată

 1.  

Tîrzilă

Valentina

 

F

1954

r. Briceni               

s. Larga

Partidul politic „Partidul Nostru”

Agronom

Vânzător

Cooperativa de consum Universal COOP Briceni

 1.  

Șaric

Oleg

M

1983

mun. Bălți

Partidul politic „Partidul Nostru”

Antrenor -instructor

Director interimar

Școala Sportivă Specializată nr. 1

 1.  

Lefter

Marcel

M

1981

mun. Bălți

Partidul politic „Partidul Nostru”

Profesor

Manager

SRL DACOM CONSTRUCT

 1.  

Tacu

Pavel

M

1994

r. Rezina                                                              s. Peciște

Partidul politic „Partidul Nostru”

Silvicultor

-

Temporar neangajat

 1.  

Zahilneac

Tatiana

F

1984

mun. Bălți

Partidul politic „Partidul Nostru”

Jurist

Contabil-șef

SRL LARIAT-PRIM

 1.  

Urecheanu

Jana

F

1993

mun. Chișinău

Partidul politic „Partidul Nostru”

-

Studentă

Temporar neangajată

 1.  

Rusu

Angela

F

1974

mun. Bălți

Partidul Politic „PATRIA”

Jurist

-

Temporar neangajată

 1.  

Televca

Victor

M

1959

r. Ocnița                                                                 s. Lipnic

Partidul politic „Partidul Nostru”

Economist

Administrator

SRL ComplexTotal

 1.  

Odobescu

Larisa

F

1961

mun. Chișinău

Partidul politic „Partidul Nostru”

Inginer

Contabil-șef

Balkan Trading SRL

 1.  

Perestan

Alla

F

1978

or. Ocnița 

Partidul politic „Partidul Nostru”

Inginer

Impiegat de mișcare

CFM stația Ocnița

 1.  

Ceban

Andrei

M

1982

mun. Ungheni

Partidul politic „Partidul Nostru”

Economist

Manager

BC Victoriabank SA, S.10 Ungheni

 1.  

Șcerban

Anastasia

F

2000

mun. Bălți

Neafiliată politic

Contabil

Specialist principal

Primăria mun. Bălți

 1.  

Dolgan

Simona

F

1998

r. Glodeni

s. Cajba

Partidul politic „Partidul Nostru”

Economist

-

Temporar neangajată

 1.  

Mamatov

Iurie

M

1986

r. Strășeni                                                                    s. Romănești

Partidul politic „Partidul Nostru”

Tehnolog

-

Temporar neangajat

 1.  

Bînzari

Svetlana

F

1983

r. Sângerei

s. Octeabriscoe

Partidul politic „Partidul Nostru”

Psiholog

Administrator

SRL Levensi

 1.  

Mîndrean

Ana

F

1987

r. Orhei  s. Teleșeu

Neafiliată politic

Marketolog

-

Temporar neangajată

 1.  

Ursu

Andrei

M

1996

or. Anenii Noi

Neafiliat politic

Jurist

-

Temporar neangajat

 1.  

Viziru

Aliona

F

1975

r. Strășeni                                                                      s. Cojușna

Partidul politic „Partidul Nostru”

Designer

-

Temporar neangajată

 1.  

Melnic

Eduard

M

1996

r. Șoldănești    

s. Vadul-Rașcov            

Partidul politic „Partidul Nostru”

Polițist

-

Temporar neangajat

 1.  

Iurcenco

Tatiana

F

1978

or. Drochia

Partidul politic „Partidul Nostru”

Contabil

Administrator

SRL ”Dio-Plus”

 

 

  Lista a fost întocmită cu respectarea cotei minime de reprezentare de 40% pentru ambele sexe: 47,57% sau 49 femei și 52,42% sau 54 bărbați.

____________

*Lista de candidați pentru circumscripția națională, care nu va fi mai mică de 51 și nu va depăși numărul de 103 persoane

**Se va indica cu majuscule corespunzător literele F (feminin) sau M (masculin)

*** Persoanele, care împlinesc vârsta de 18 ani în anul în care candidează, indică ziua, luna și anul nașterii

****Se indică doar localitatea (municipiul/ raionul, oraşul/ comuna/ satul). Candidații, care au înregistrare și la domiciliu, şi la reşedinţă, înscriu adresa de la reşedinţa valabilă

 

 

 

Anexa nr. 2

la hotărârea Comisiei Electorale Centrale

nr. 4857 din 21 mai 2021

 

Simbolul electoral al Blocului electoral „RENATO USATÎI” reprezintă un pătrat de culoare albă în interiorul cărui sunt imprimate în două rânduri cuvintele RENATO USATÎI

Caracterele inscripției RENATO USATÎI sunt majuscule de culoare neagră, bold.