Nr. 005 - cu privire la lista partidelor şi altor organizaţii social-politice care au dreptul de a participa la alegerile locale noi pentru funcția de primar în unele localități din 21 noiembrie 2021

  • 20.09.2021
  • 1526
  • 0

HOTĂRÂRE

cu privire la lista partidelor şi altor organizaţii social-politice

care au dreptul de a participa la alegerile locale noi pentru funcția de primar

în unele localități din 21 noiembrie 2021

 

Prin hotărârile Comisiei Electorale Centrale nr. 5026/2021, 5198/2021, 5224/2021, 5243/2021, 5258/2021 au fost stabilite alegeri locale noi pentru funcția de primar în comunele Ucrainca, raionul Căușeni, Hârtop, raionul Cimișlia, orașul Cupcini, raionul Edineț, comuna Işcălău, raionul Fălești, satul Pârliţa, raionul Fălești, comuna Camenca, raionul Glodeni, comuna Negurenii Vechi, raionul Ungheni, satul Călinești, raionul Fălești, satul Bălceana, raionul Hâncești, satul Ștefănești, raionul Ștefan Vodă, satul Palanca, raionul Ștefan Vodă, satul Hlinaia, raionul Edineț,  municipiul Bălți, satul Opaci, raionul Căușeni și comuna Cneazevca, raionul Leova.

Potrivit art. 26 alin. (1) lit. d) din Codul electoral, Comisia Electorală Centrală are atribuția de a publica lista partidelor și altor organizații social-politice care au dreptul de a participa la alegeri, în baza informației prezentate de Agenția Servicii Publice. Prin scrisoarea înregistrată la Comisie sub nr. CEC-7/21 din 20 septembrie 2021, Agenția Servicii Publice a prezentat Comisiei Electorale Centrale lista actualizată a partidelor şi altor organizaţii social-politice.

În temeiul art. 18 alin. (2), art. 26 alin. (1) lit. d), art. 46 alin. (2) lit. a) din Codul electoral nr. 1381/1997, Comisia Electorală Centrală hotărăşte:

 

1. Se dă publicităţii Lista partidelor şi altor organizaţii social-politice, înregistrate de Agenția Servicii Publice, care au dreptul să participe la alegerile locale noi pentru funcția de primar în unele localități, din 21 noiembrie 2021, conform anexei.

2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și poate fi contestată în decurs de 3 zile calendaristice de la data adoptării, fără respectarea procedurii prealabile, la Curtea de Apel Chișinău (adresa: str. Teilor, nr. 4, mun. Chișinău).

 

Președintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                            Angelica CARAMAN 

 

Secretarul ședinței                                                                                 Alexandr BERLINSCHII                                                           

 

Chișinău, 20 septembrie 2021

Nr. 5