Nr. 4001 - cu privire la lista partidelor şi altor organizaţii social-politice care au dreptul de a participa la alegerile locale noi pentru funcția de primar al comunei Târnova, raionul Dondușeni și al satului Nucăreni, raionul Telenești din 6 septembrie 2020

  • 23.06.2020
  • 3996
  • 0

HOTĂRÂRE

cu privire la lista partidelor şi altor organizaţii social-politice

care au dreptul de a participa la alegerile locale noi pentru funcția de primar

al comunei Târnova, raionul Dondușeni și al satului Nucăreni, raionul Telenești

din 6 septembrie 2020

 

Prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 3972 din 9 iunie 2020, a fost stabilită data de 6 septembrie 2020 pentru desfășurarea alegerilor locale noi pentru funcția de primar al comunei Târnova, raionul Dondușeni și al satului Nucăreni, raionul Telenești.

Potrivit art. 26 alin. (1) lit. d) din Codul electoral, Comisia Electorală Centrală are atribuția de a publica lista partidelor și altor organizații social-politice care au dreptul de a participa la alegeri, în baza informației prezentate de Agenția Servicii Publice. Prin scrisoarea înregistrată la Comisie sub nr. CEC-7/8083 din 22 iunie 2020, Agenția Servicii Publice a prezentat Comisiei Electorale Centrale lista actualizată a partidelor şi altor organizaţii social-politice.

În temeiul art. 41, art. 54 alin. (2) și (4) din Constituția Republicii Moldova, art. 18 alin. (2), art. 26 alin. (1) lit. d), art. 46 alin. (2) lit. a) din Codul electoral nr. 1381/1997, art. 17 alin. (1) din Legea nr. 294/2007 privind partidele politice, Comisia Electorală Centrală hotărăşte:

 

1. Se dă publicităţii Lista partidelor şi altor organizaţii social-politice, înregistrate de Agenția Servicii Publice, care au dreptul să participe la alegerile locale noi pentru funcția de primar al comunei Târnova, raionul Dondușeni și al satului Nucăreni, raionul Telenești din data de 6 septembrie 2020, conform anexei.

2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și poate fi contestată în decurs de 3 zile calendaristice de la data adoptării, fără respectarea procedurii prealabile, la Curtea de Apel Chișinău (adresa: str. Teilor, nr. 4, mun. Chișinău).

 

Președintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                                        Dorin CIMIL

 

Secretarul

Comisiei Electorale Centrale                                                                   Maxim LEBEDINSCHI

 

Chișinău, 23 iunie 2020

Nr. 4001

 

 

Anexă

la hotărârea Comisiei Electorale Centrale

nr. 4001 din 23 iunie 2020

 

 

LISTA

partidelor şi altor organizaţii social-politice, înregistrate de Agenția Servicii Publice,

care au dreptul să participe la alegerile locale noi pentru funcția de primar

 al comunei Târnova, raionul Dondușeni și satului Nucăreni, raionul Telenești

din 6 septembrie 2020

 

 

1. Partidul Democrat din Moldova

2. Partidul Comuniştilor din Republica Moldova

3. Partidul Politic Partidul Agrar din Moldova

4. Partidul Socialist din Moldova

5. Partidul Politic „Partidul Legii şi Dreptăţii”

6. Partidul Popular Creştin Democrat

7. Mişcarea Profesioniştilor „Speranţa - Надежда”

8. Partidul Liberal

9. Partidul Politic Partidul Oamenilor Muncii

10. Partidul Social Democrat

11. Mişcarea social-politică „Forţa Nouă”

12. Partidul Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova”

13. Partidul Politic „Șor”

14. Pаrtidul Politic Partidul Verde Ecologist

15. PARTIDUL POLITIC NOUA OPȚIUNE ISTORICĂ

16. Partidul politic „Partidul Nostru”

17. Partidul Republican din Moldova

18. Partidul Politic „Noi”

19. Partidul Politic Uniunea Centristă din Moldova

20. Partidul European

21. Partidul Politic Partidul Popular Democrat din Moldova

22. Partidul „Moldova Unită – Eдиная Молдова”

23. Partidul Conservator

24. Partidul Naţional Liberal

25. Partidul Politic „UNIUNEA SALVAȚI BASARABIA”

26. Partidul Politic „MOLDOVA MARE”

27. Partidul Liberal Democrat din Moldova

28. Mişcarea Social-Politică a Romilor din Republica Moldova            

29. Partidul „Patrioţii Moldovei”                                                  

30. Partidul politic „Partidul Stînga Europeană”

31. Partidul politic Mişcarea Populară Antimafie

32. Partidul Politic Partidul Popular din Republica Moldova

33. Partidul Politic „Democraţia Acasă”

34. Partidul Regiunilor din Moldova

35. Partidul Popular Socialist din Moldova

36. Partidul Acţiunea Democratică

37. Partid Politic Partidul „RENAŞTERE”

38. Partidul Politic „Platforma Demnitate și Adevăr”

39. Partidul Politic „Partidul Popular Românesc”

40. Partidul Politic „PATRIA”

41. Partidul Politic „PARTIDUL RUSO-SLAVEAN DIN MOLDOVA”

42. Partidul Politic „Partidul Societății Progresiste”

43. Partidul Politic „Partidul Popular European din Moldova”

44. Partidul Politic „Partidul Unității Naționale”

45. Partidul Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”

46. Partidul Politic „VOINȚA POPORULUI”

47. Partidul Politic „Partidul Acțiunii Comune – Congresul Civic”