Nr. 2554 - cu privire la repartizarea atribuțiilor între membrii Comisiei Electorale Centrale în perioada electorală

  • 06.08.2019
  • 2631
  • 0
H O T Ă R Î R E
cu privire la repartizarea atribuțiilor între membrii
Comisiei Electorale Centrale în perioada electorală
 
În vederea bunei organizări și desfășurări a alegerilor locale generale și alegerilor parlamentare noi în unele circumscripții electorale uninominale stabilite pentru data de 20 octombrie 2019, precum și în temeiul art. 18 alin. (2) şi art. 26 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 și, prin derogare de la prevederile Regulamentului cu privire la activitatea Comisiei Electorale Centrale, aprobat prin hotărîrea CEC nr.137 din 14 februarie 2006, cu modificările ulterioare, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ș t e:
 
1. Se repartizează atribuțiile între membrii Comisiei Electorale Centrale în perioada electorală a alegerilor parlamentare noi și locale generale stabilite pentru data de 20 octombrie 2019, după cum urmează:
Dorin Cimil, președinte:
- coordonează activitatea tuturor organelor electorale privind organizarea şi desfășurarea alegerilor în condiţiile Codului electoral;
- conlucrează cu autorităţile administraţiei publice centrale în scopul asigurării condiţiilor necesare pentru buna desfășurare a alegerilor;
Vladimir Șarban, vicepreședinte:
- coordonează activitatea privind examinarea cererilor de acreditare a observatorilor internaționali şi naţionali de către Comisia Electorală Centrală;
- coordonează activitatea de instruire a funcţionarilor electorali şi de implementare a programelor de educație electorală;
- conlucrează cu autorităţile publice locale în scopul asigurării condiţiilor necesare pentru buna desfăşurare a alegerilor;
Maxim Lebedinschi, secretar:
- coordonează funcționarea Registrului de stat al alegătorilor, activitatea registratorilor în aplicarea procedurilor de întocmire, verificare și actualizare a listelor electorale;
- asigură controlul asupra gestionării de către concurenții electorali a mijloacelor financiare virate în fondul electoral;
- coordonează și asigură respectarea normelor privind reflectarea campaniei electorale în  mijloacele de informare în masă;
- coordonează activitatea de comunicare a hotărîrilor Comisiei, dispoziţiilor preşedintelui Comisiei, precum şi a altor materiale membrilor Comisiei, consiliilor electorale de circumscripţie, birourilor electorale ale secțiilor de votare, organelor administraţiei publice, instituțiilor, întreprinderilor, organizațiilor, partidelor, organizațiilor social-politice, persoanelor cu funcţii de răspundere;
- coordonează și asigură activitatea de înregistrare a blocurilor electorale la Comisia Electorală Centrală; 
- coordonează modelele documentelor electorale;
Veaceslav Agrigoroae, membru:
- coordonează soluționarea chestiunilor privind accesibilitatea procesului electoral pentru persoanele cu nevoi speciale și/sau cu dizabilități;
Vadim Filipov, membru:
- coordonează soluționarea chestiunilor privind procedurile speciale de participare la alegeri a alegătorilor domiciliații în unitățile administrativ-teritoriale din stînga Nistrului (Transnistria), municipiul Bender și unele localități ale raionului Căușeni;
- reprezintă, în cazul în care este delegat, Comisia Electorală Centrală în instanța de judecată, pe bază de procură și participă la întocmirea documentelor procesuale civile;
Vasile Gafton, membru:
- reprezintă, în cazul în care este delegat, Comisia Electorală Centrală în instanța de judecată, pe bază de procură și participă la întocmirea documentelor procesuale civile;
Sergiu Gurduza, membru:
- reprezintă, în cazul în care este delegat, Comisia Electorală Centrală în instanța de judecată, pe bază de procură și participă la întocmirea documentelor procesuale civile;
- Dumitru Pavel, membru:
- reprezintă, în cazul în care este delegat, Comisia Electorală Centrală în instanța de judecată, pe bază de procură și participă la întocmirea documentelor procesuale civile;
Andrei Volentir, membru:
-  coordonează procedura de examinare prealabilă a contestațiilor parvenite la Comisie, acordă, după caz, asistență consiliilor electorale de circumscripţie pentru aplicarea uniformă a procedurilor de examinare a contestațiilor ce vizează acțiunile/inacțiunile și hotărîrile birourilor electorale; 
2. Concomitent, fiecare membru al Comisiei Electorale Centrale exercită următoarele atribuţii:
- coordonează activitatea consiliilor electorale de circumscripţie ce vizează executarea Programelor calendaristice pentru realizarea acțiunilor prevăzute de Codul electoral privind organizarea şi desfășurarea alegerilor locale generale și a alegerilor parlamentare noi în unele circumscripții electorale uninominale din data de 20 octombrie 2019;
- coordonează elaborarea proiectelor de hotărîri cu privire la constituirea consiliilor electorale de circumscripţie şi degrevarea membrilor acestora;
- efectuează controlul asupra constituirii organelor electorale ierarhic inferioare și secțiilor de votare, executării tirajului buletinelor de vot pentru fiecare secţie de votare;
- coordonează elaborarea proiectelor de hotărîri cu privire la contestațiile depuse la Comisia Electorală Centrală;
- participă la seminarele de instruire a funcţionarilor electorali;
- coordonează activitatea de recepţionare a documentelor electorale privind totalizarea rezultatelor alegerilor, conform repartizării stabilite la pct. 3.
3. Membrii Comisiei Electorale Centrale coordonează activitatea consiliilor electorale ale circumscripțiilor electorale uninominale și a consiliilor electorale ale circumscripțiilor electorale de nivelul II, respectiv a birourilor electorale ale secțiilor de votare din raza acestora, după cum urmează:
Dorin Cimil – CECEM Chișinău (sectoarele Botanica, Centru) și CECEU nr. 50 la vest de Republica Moldova;
Vladimir Șarban – CECEM Chișinău (sectoarele Buiucani și Ciocana);
Maxim Lebedinschi– CECEM Chișinău (sectorul Rîșcani) și CECEM Bălți;
Veaceslav Agrigoroae  – CECER Cahul, CECER Cantemir, CECER Cimișlia, CECER Ialoveni, CECER Leova, CECER Taraclia
Vadim Filipov ­­ – CECER Dubăsari, CECER Anenii Noi, CECER Căușeni, CECER Ștefan Vodă,  CECE UTA Găgăuzia și CECEU nr. 48 Stînga Nistrului
Vasile Gafton  – CECER Briceni, CECER Dondușeni, CECER Edineț, CECER Glodeni, CECER Ocnița, CECER Rîșcani;
Sergiu Gurduza  – CECER Călărași, CECER Hîncești, CECER Nisporeni, CECER Orhei, CECER Ungheni și CECEU nr. 17 Nisporeni;
Dumitru Pavel – CECER Basarabeasca, CECER Criuleni, CECER Rezina, CECER Strășeni, CECER Telenești și CECEU nr. 33 mun. Chișinău;
Andrei Volentir  – CECER Drochia, CECER Fălești, CECER Florești, CECER Soroca, CECER Șoldănești, CECER Sîngerei.
4. În perioada electorală a alegerilor locale generale, precum și a alegerilor parlamentare noi pentru funcția de deputat în unele circumscripții electorale uninominale din data de 20 octombrie 2019, membrilor Comisiei Electorale Centrale care nu activează permanent li se achită o indemnizație lunară  echivalentă cu salariul secretarului Comisiei Electorale Centrale, stabilit pentru perioada respectivă, din mijloacele financiare alocate pentru alegeri. 
5. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și poate fi contestată  în decurs de 3 zile calendaristice de la data adoptării, fără respectarea procedurii prealabile, la Curtea de Apel Chișinău (adresa: str. Teilor, nr. 4, mun. Chișinău).
 
Președintele
Comisiei Electorale Centrale                                                                                          Dorin CIMIL
 
Secretarul
Comisiei Electorale Centrale                                                                        Maxim LEBEDINSCHI
 
Chișinău, 06 august 2019
Nr. 2554