Nr. 3985 - cu privire la repartizarea atribuțiilor între membrii Comisiei Electorale Centrale în perioada electorală a alegerilor locale noi ale primarilor satului Nucăreni, raionul Telenești și comunei Târnova, raionul Dondușeni

  • 16.06.2020
  • 1509
  • 0

HOTĂRÂRE

cu privire la repartizarea atribuțiilor între membrii Comisiei Electorale Centrale

în perioada electorală a alegerilor locale noi ale primarilor satului Nucăreni,

raionul Telenești și comunei Târnova, raionul Dondușeni

 

În vederea bunei organizări și desfășurări a alegerilor locale noi ale primarilor satului Nucăreni, raionul Telenești și comunei Târnova, raionul Dondușeni stabilite pentru data de 6 septembrie 2020, precum și în temeiul art. 18 alin. (2), art. 21, art. 26 din Codul electoral nr. 1381/1997 și al Regulamentului cu privire la activitatea Comisiei Electorale Centrale, aprobat prin hotărârea CEC nr. 137/2006, cu modificările ulterioare, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ș t e:

 

           1. Se repartizează atribuțiile între membrii Comisiei Electorale Centrale în perioada electorală a alegerilor locale noi stabilite pentru data de 6 septembrie 2020, după cum urmează:

Dorin Cimil, președinte:

- coordonează activitatea tuturor organelor electorale privind organizarea şi desfășurarea alegerilor în condițiile Codului electoral;

- conlucrează cu autoritățile administrației publice centrale în scopul asigurării condițiilor necesare pentru buna desfășurare a alegerilor;

Vladimir Șarban, vicepreședinte:

- coordonează activitatea de instruire a funcționarilor electorali şi de implementare a programelor de educație electorală;

- conlucrează cu autoritățile publice locale în scopul asigurării condițiilor necesare pentru buna desfășurare a alegerilor;

- coordonează activitatea tuturor organelor electorale privind organizarea şi desfășurarea alegerilor în condițiile Codului electoral;

Maxim Lebedinschi, secretar:

- coordonează funcționarea Registrului de stat al alegătorilor, activitatea registratorilor privind aplicarea procedurilor de întocmire, verificare și actualizare a listelor electorale;

- asigură controlul asupra gestionării de către concurenții electorali a mijloacelor financiare virate în fondul electoral;

- coordonează activitatea tuturor organelor electorale privind organizarea şi desfășurarea alegerilor în condițiile Codului electoral;

- coordonează activitatea de comunicare a hotărârilor Comisiei, a dispozițiilor emise de președintele Comisiei, precum şi a altor materiale membrilor Comisiei, consiliilor electorale de circumscripție, birourilor electorale ale secțiilor de votare, organelor administrației publice, instituțiilor, întreprinderilor, organizațiilor, partidelor, organizațiilor social-politice, persoanelor cu funcții de răspundere;

- coordonează modelele documentelor electorale;

Veaceslav Agrigoroae, membru:

- coordonează soluționarea chestiunilor privind accesibilitatea procesului electoral pentru persoanele cu nevoi speciale și/sau cu dizabilități;

Vadim Filipov, membru:

- reprezintă Comisia Electorală Centrală în instanța de judecată pe bază de procură și participă la întocmirea documentelor procesuale civile;

Vasile Gafton, membru:

- reprezintă Comisia Electorală Centrală în instanța de judecată pe bază de procură și participă la întocmirea documentelor procesuale civile;

- coordonează activitatea privind examinarea cererilor de acreditare a observatorilor de către Comisia Electorală Centrală;

- coordonează activitatea organelor electorale inferioare ce vizează executarea Programului calendaristic pentru realizarea acțiunilor prevăzute de Codul electoral privind organizarea şi desfășurarea alegerilor locale noi ale primarului comunei Târnova, raionul Dondușeni, stabilite pentru data de 6 septembrie 2020;

Sergiu Gurduza, membru:

- reprezintă Comisia Electorală Centrală în instanța de judecată pe bază de procură și participă la întocmirea documentelor procesuale civile;

-  coordonează procedura de examinare prealabilă a contestațiilor intrate la Comisie, acordă, după caz, asistență consiliilor electorale de circumscripție pentru aplicarea uniformă a procedurilor de examinare a contestațiilor ce vizează acțiunile/inacțiunile și hotărârile birourilor electorale;  

Dumitru Pavel, membru:

- reprezintă Comisia Electorală Centrală în instanța de judecată pe bază de procură și participă la întocmirea documentelor procesuale civile;

- coordonează activitatea organelor electorale inferioare ce vizează executarea Programului calendaristic pentru realizarea acțiunilor prevăzute de Codul electoral privind organizarea şi desfășurarea alegerilor locale noi ale primarului satului Nucăreni, raionul Telenești, stabilite pentru data de 6 septembrie 2020;

Andrei Volentir, membru:

- coordonează acțiunile de monitorizare respectării normelor privind reflectarea campaniei electorale în  mijloacele de informare în masă.

2. În perioada electorală, membrilor Comisiei Electorale Centrale care nu activează permanent li se achită o indemnizație echivalentă cu salariul secretarului Comisiei Electorale Centrale, stabilit pentru perioada respectivă, din mijloacele financiare alocate pentru alegeri.

3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei și poate fi contestată  în decurs de 3 zile calendaristice de la data adoptării, fără respectarea procedurii prealabile, la Curtea de Apel Chișinău (adresa: str. Teilor, nr. 4, mun. Chișinău).

 

Președintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                                           Dorin CIMIL

 

Secretarul

Comisiei Electorale Centrale                                                                      Maxim LEBEDINSCHI

 

Chișinău, 16 iunie 2020

Nr. 3985