Nr. 4127 - cu privire la repartizarea atribuțiilor între membrii  Comisiei Electorale Centrale în perioada electorală a alegerilor pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova și alegerilor locale noi din 1 noiembrie 2020

  • 25.08.2020
  • 3312
  • 0

H O T Ă R Â R E
cu privire la repartizarea atribuțiilor între membrii  Comisiei Electorale Centrale

în perioada electorală a alegerilor pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova

și alegerilor locale noi din 1 noiembrie 2020

 

În vederea bunei organizări și desfășurări a alegerilor pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova și alegerilor locale noi stabilite pentru data de 1 noiembrie 2020, precum și în temeiul art. 18 alin. (2), art. 26 din Codul electoral nr. 1381/1997 și al Regulamentului cu privire la activitatea Comisiei Electorale Centrale, aprobat prin hotărârea CEC nr. 137/2006, cu modificările ulterioare, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ș t e:

 

1. Se repartizează atribuțiile între membrii Comisiei Electorale Centrale în perioada electorală a alegerilor pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova și alegerilor locale noi stabilite pentru data de 1 noiembrie 2020, după cum urmează:

Dorin Cimil, președinte:

- coordonează activitatea tuturor organelor electorale privind organizarea și desfășurarea alegerilor în condițiile Codului electoral;

- conlucrează cu autoritățile administrației publice centrale în scopul asigurării condițiilor necesare pentru buna desfășurare a alegerilor;

- coordonează soluționarea chestiunilor privind procedurile speciale de participare la alegeri a alegătorilor în secțiile de votare din afara țării;

Vladimir Șarban, vicepreședinte:

- coordonează activitatea privind examinarea cererilor de acreditare a observatorilor internaționali și naționali de către Comisia Electorală Centrală;

- coordonează activitatea de instruire a funcționarilor electorali și de implementare a programelor de educație electorală;

- conlucrează cu autoritățile publice locale în scopul asigurării condițiilor necesare pentru buna desfășurare a alegerilor;

Maxim Lebedinschi, secretar:

- coordonează funcționarea Registrului de stat al alegătorilor, activitatea registratorilor în aplicarea procedurilor de întocmire, verificare și actualizare a listelor electorale;

- asigură controlul asupra gestionării de către concurenții electorali a mijloacelor financiare virate în fondul electoral;

- coordonează și asigură respectarea normelor privind reflectarea campaniei electorale în  mijloacele de informare în masă;

- coordonează procedura de examinare prealabilă a contestațiilor depuse la Comisie și acordă, după caz, asistență consiliilor electorale de circumscripție pentru aplicarea uniformă a procedurilor de examinare a contestațiilor ce vizează acțiunile/inacțiunile și hotărârile birourilor electorale; 

- coordonează activitatea de comunicare a hotărârilor Comisiei, dispozițiilor președintelui Comisiei, precum și a altor materiale membrilor Comisiei, consiliilor electorale de circumscripție, birourilor electorale ale secțiilor de votare, organelor administrației publice, instituțiilor, întreprinderilor, organizațiilor, partidelor, organizațiilor social-politice, persoanelor cu funcții de răspundere;

- coordonează modelele documentelor electorale;

Veaceslav Agrigoroae, membru:

- coordonează soluționarea chestiunilor privind accesibilitatea procesului electoral pentru persoanele cu nevoi speciale și/sau cu dizabilități;

Vadim Filipov, membru:

- coordonează soluționarea chestiunilor privind procedurile speciale de participare la alegeri a alegătorilor domiciliații în unitățile administrativ-teritoriale din stânga Nistrului (Transnistria), municipiul Bender și unele localități ale raionului Căușeni;

- reprezintă, în cazul în care este delegat, Comisia Electorală Centrală în instanța de judecată pe bază de procură și participă la întocmirea documentelor procesuale civile;

Vasile Gafton, membru:

- reprezintă, în cazul în care este delegat, Comisia Electorală Centrală în instanța de judecată pe bază de procură și participă la întocmirea documentelor procesuale civile;

Sergiu Gurduza, membru:

- este responsabil de conlucrarea cu autoritățile publice centrale și locale în domeniul ce ține de organizarea şi desfășurarea alegerilor locale noi;

- reprezintă, în cazul în care este delegat, Comisia Electorală Centrală în instanța de judecată pe bază de procură și participă la întocmirea documentelor procesuale civile;

 Dumitru Pavel, membru:

- reprezintă, în cazul în care este delegat, Comisia Electorală Centrală în instanța de judecată pe bază de procură și participă la întocmirea documentelor procesuale civile;

Andrei Volentir, membru:

- coordonează și asigură activitatea de înregistrare a blocurilor electorale la Comisia Electorală Centrală.

2. Concomitent, fiecare membru al Comisiei Electorale Centrale exercită următoarele atribuții:

- coordonează activitatea consiliilor electorale de circumscripție ce vizează executarea Programului calendaristic pentru realizarea acțiunilor prevăzute de Codul electoral privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova și alegerilor locale noi stabilite pentru data de 1 noiembrie 2020;

- coordonează activitatea de recepționare și verificare a documentelor depuse pentru înregistrarea concurenților electorali prezentate de partide, alte organizații social-politice și blocurile electorale;

- coordonează elaborarea proiectelor de hotărâri cu privire la constituirea consiliilor electorale de circumscripție și degrevarea membrilor acestora;

- coordonează soluționarea chestiunilor privind procedurile speciale de participare la alegerile pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova a alegătorilor din străinătate;

- efectuează controlul asupra constituirii organelor electorale ierarhic inferioare și secțiilor de votare, executării tirajului buletinelor de vot pentru fiecare secție de votare;

- participă la seminarele de instruire a funcționarilor electorali;

- coordonează activitatea de recepționare a documentelor electorale privind totalizarea rezultatelor alegerilor, conform repartizării stabilite la pct. 3.

3. Membrii Comisiei Electorale Centrale coordonează activitatea consiliilor electorale ale circumscripțiilor electorale, respectiv a birourilor electorale ale secțiilor de votare din raza acestora, după cum urmează:

Dorin CimilCECEM Chișinău (sectorul Centru);

Vladimir ȘarbanCECEM Chișinău (sectorul Buiucani), CECER Anenii Noi, CECER Căușeni, CECER Ștefan Vodă;

Maxim Lebedinschi CECEM Chișinău (sectoarele, Botanica, Ciocana, Râșcani, suburbiile);

Veaceslav Agrigoroae  – CECER Criuleni, CECER Dubăsari, CECER Orhei, CECER Rezina, CECER Șoldănești;

Vadim Filipov –  CECER Basarabeasca, CECER Cahul, CECER Taraclia, CECE UTA Găgăuzia, CECE Stânga Nistrului;

Vasile Gafton CECER Briceni, CECER Dondușeni, CECER Edineț, CECER Glodeni, CECER Ocnița, CECER Râșcani;

Sergiu Gurduza CECER Cantemir, CECER Hâncești, CECER Nisporeni, CECER Leova, CECER Ungheni;

Dumitru Pavel CECER Călărași, CECER Cimișlia, CECER Ialoveni, CECER Strășeni, CECER Telenești;

Andrei Volentir CECEM Bălți, CECER Drochia, CECER Fălești, CECER Florești, CECER Soroca, CECER Sângerei.

 4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și poate fi contestată  în decurs de 3 zile calendaristice de la data adoptării, fără respectarea procedurii prealabile, la Curtea de Apel Chișinău (adresa: str. Teilor, nr. 4, mun. Chișinău).

 

Preşedintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                                         Dorin CIMIL

 

Secretarul                                                                                              

Comisiei Electorale Centrale                                                                        Maxim LEBEDINSCHI

 

Chişinău, 25 august 2020

Nr. 4127