Nr. 1217 - cu privire la stabilirea cuantumului creditului fără dobândă acordat concurenților electorali la alegerile locale generale din 5 noiembrie 2023

  • 08.09.2023
  • 1345
  • 0

HOTĂRÂRE

cu privire la stabilirea cuantumului creditului fără dobândă acordat concurenților electorali la alegerile locale generale din 5 noiembrie 2023

 

În temeiul art.32 alin. (1), (2), (5), art. 51 alin. (2) și (3) din Codul electoral nr. 325/2022, pct. 54 și 55 din Regulamentul privind finanțarea grupurilor de inițiativă și a campaniilor electorale, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 1185/2023, Comisia Electorală Centrală hotărăște:

 

1. Se stabilește cuantumul creditului fără dobândă acordat concurenților electorali la alegerile locale generale din 5 noiembrie 2023, după cum urmează:

- pentru fiecare partid politic, bloc electoral – 50 000 lei;

- pentru fiecare candidat independent – 10 000 lei.

2. Modul de acordare și rambursare a creditelor fără dobândă concurenților electorali în vederea desfășurării campaniei electorale se stabilește prin regulament, aprobat prin ordin al ministrului finanțelor.

3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale și poate fi contestată în decurs de 3 zile, fără respectarea procedurii prealabile, la Curtea de Apel Chișinău (adresa: str. Teilor nr. 4, mun. Chișinău).

 

 

Președinta

Comisiei Electorale Centrale                                                                 Angelica CARAMAN

 

Chișinău, 8 septembrie 2023

Nr. 1217