Nr. 1108 - cu privire la stabilirea datei alegerilor locale generale

  • 04.07.2023
  • 1804
  • 0
HOTĂRÂRE
cu privire la stabilirea datei alegerilor locale generale
 
Potrivit art. 159 alin. (1) și (2) din Codul electoral nr. 325/2022, alegerile locale generale au loc în ultima duminică a lunii octombrie sau prima duminică a lunii noiembrie. Data alegerilor se stabilește de către Comisia Electorală Centrală cu cel puțin 70 de zile înainte de ziua alegerilor.
În vederea aplicării prevederilor menționate mai sus și în temeiul art. 32 alin. (1), art. 95 alin. (1) și art. 156 din Codul electoral nr. 325/2022, și în conformitate cu art. 6 din Hotărârea Parlamentului nr. 133/2023 privind prelungirea stării de urgență, Comisia Electorală Centrală hotărăște:
 
1. Se stabilește data de 5 noiembrie 2023 pentru desfășurarea alegerilor locale generale.
2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 7 august 2023, se publică pe pagina web oficială a  Comisiei Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și poate fi contestată în decurs de 3 zile de la data adoptării, fără respectarea procedurii prealabile, la Curtea de Apel Chișinău (adresa: str. Teilor, nr. 4, mun. Chișinău).
 
Președinta
Comisiei Electorale Centrale                                                                     Angelica CARAMAN
 
Chișinău, 4 iulie 2023
Nr. 1108