Nr. 3972 - cu privire la stabilirea datei alegerilor locale noi ale primarilor satului Nucăreni, raionul Telenești și comunei Târnova, raionul Dondușeni

  • 09.06.2020
  • 5728
  • 0

 

HOTĂRÂRE

cu privire la stabilirea datei alegerilor locale noi ale primarilor

satului Nucăreni, raionul Telenești și comunei Târnova, raionul Dondușeni

 

Prin hotărârea nr. 3842 din 20 aprilie 2020, Comisia Electorală Centrală a luat act de Hotărârea Parlamentului nr. 55 din 17 martie 2020 privind declararea stării de urgență pe teritoriul Republicii Moldova și a revocat hotărârile nr. 3669, nr. 3670 din 4 februarie 2020, nr. 3810 din 10 martie 2020 și nr. 3829 din 13 martie 2020, anulând astfel procesul de organizare și desfășurare a alegerilor locale noi stabilite pentru data de 17 mai 2020. Întrucât la 15 mai 2020 starea de urgență a încetat, Comisia urmează să stabilească o altă dată pentru desfășurarea alegerilor locale noi în satul Nucăreni, raionul Telenești și în comuna Târnova, raionul Dondușeni.

În temeiul art. 18 alin. (2), art. 26 alin. (1) lit. o) şi art. 150 alin. (1) lit. b), alin. (3), alin. (4) din Codul electoral nr. 1381/1997 şi prin derogare de la prevederile pct.1 al hotărârii Comisiei Electorale Centrale nr. 706/2011 ,,Cu privire la desfășurarea alegerilor locale noi”, cu modificările ulterioare, Comisia Electorală Centrală hotărăşte:

 

1. Se stabilește pentru data de 6 septembrie 2020 desfășurarea alegerilor locale noi ale primarilor satului Nucăreni, raionul Telenești și comunei Târnova, raionul Dondușeni.

2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și poate fi contestată în decurs de 3 zile calendaristice de la data adoptării prin depunerea cererii prealabile la Comisia Electorală Centrală (adresa: str. Vasile Alecsandri, nr. 119, mun. Chișinău).

 

Președintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                                   Dorin CIMIL

 

Secretarul

Comisiei Electorale Centrale                                                                   Maxim LEBEDINSCHI

 

Chișinău, 9 iunie 2020

Nr. 3972