Nr. 093 - cu privire la stabilirea datei alegerilor locale noi pentru funcția de primar al comunei Horodiște, raionul Rezina

  • 26.10.2021
  • 299
  • 0

HOTĂRÂRE

cu privire la stabilirea datei alegerilor locale noi

pentru funcția de primar al comunei Horodiște, raionul Rezina

 

La data de 20 octombrie 2021, secretarul Consiliului comunal Horodiște, raionul Rezina, a informat Comisia Electorală Centrală despre demisia primarului Iurcu Dorel. Prin decizia nr. 07/7 din 18 octombrie 2021, Consiliul comunal Horodiște a împuternicit secretarul consiliului, doamna Moscalenco Sofia, să exercite temporar atribuțiile primarului.

În temeiul art. 18 alin. (2), art. 26 alin. (1) lit. o) şi art. 150 alin. (1) lit. b), alin. (3), alin. (4) din Codul electoral nr. 1381/1997, art. 28 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală, art. 5 alin. (4) lit. e) din Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local și în conformitate cu hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 706/2011 ,,Cu privire la desfășurarea alegerilor locale noi”, cu modificările ulterioare, Comisia Electorală Centrală hotărăște:

 

1. Se ia act de vacanța mandatului de primar al comunei Horodiște, raionul Rezina.

2. Se stabilește pentru data de 15 mai 2022 desfășurarea alegerilor locale noi pentru funcția de primar al comunei Horodiște, raionul Rezina.

3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a  Comisiei și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și poate fi contestată în decurs de 30 de zile calendaristice de la data adoptării prin depunerea cererii prealabile la Comisia Electorală Centrală (adresa: str. Vasile Alecsandri, nr. 119, mun. Chișinău).

 

Președintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                     Angelica CARAMAN

 

Secretarul

Comisiei Electorale Centrale                                                               Alexandr BERLINSCHII

 

Chișinău, 26 octombrie 2021

Nr. 93