Nr. 1219 - cu privire la stabilirea plafonului general al mijloacelor financiare ce pot fi transferate în contul „Fond electoral” la alegerile locale generale din data de 5 noiembrie 2023

  • 08.09.2023
  • 1704
  • 0

 

HOTĂRÂRE

cu privire la stabilirea plafonului general al mijloacelor financiare ce pot fi transferate

în contul „Fond electoral” la alegerile locale generale

din data de 5 noiembrie 2023

 

Potrivit prevederilor art. 53 alin. (1) - (4) din Codul electoral nr. 325/2022 și pct.21 subpct. 1) și 3) din Regulamentul privind finanțarea grupurilor de inițiativă și a campaniilor electorale, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 1185/2023, plafonul general la nivel național al mijloacelor financiare ce pot fi virate în contul Fond electoralconstituie 0,1% din veniturile prevăzute în legea bugetului de stat pentru anul respectiv; plafonul general al mijloacelor financiare ce pot fi virate în contul „Fond electoral” se stabilește de către Comisia Electorală Centrală prin înmulțirea coeficientului stabilit la numărul maxim de alegători din circumscripția respectivă; coeficientul se calculează prin împărțirea plafonului general al mijloacelor financiare pe țară la numărul total de alegători din țară. Datele privind numărul de alegători sunt cele stabilite la data adoptării prezentei hotărâri.

Astfel, conform art. 1 alin. (1) din Legea bugetului de stat pentru anul 2023 nr. 359/2022, modificat prin Legea nr. 168/2023 (Monitorul Oficial Nr. 223-226 art.388 din 30.06.2023), veniturile la bugetul de stat pentru anul 2023 au fost aprobate în sumă de 66 274 579,0 mii de lei. Plafonul general la nivel național în mărime de 0,1% din veniturile prevăzute în legea bugetului de stat pentru anul 2023 constituie 66 274 579,00 lei.

Ca bază de raportare pentru stabilirea coeficientului s-a luat plafonul general la nivel național de 66 274 579,00 lei împărțit la numărul total de alegători, ce constituie la data de 8 septembrie 2023 - 2 761 852, coeficientul stabilit fiind de 23,996426673 lei pentru un alegător. Prin urmare, plafonul pentru fiecare circumscripție electorală se calculează prin înmulțirea coeficientului de 23,996426673 lei cu numărul de alegători din fiecare circumscripție, conform anexei la prezenta hotărâre.

În temeiul art. 32 alin. (1) și (5) și 53 alin. (1) - (4) din Codul electoral nr. 325/2022 și pct.21 subpct. 1) și 3) din Regulamentul privind finanțarea grupurilor de inițiativă și a campaniilor electorale, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 1185/2023, Comisia Electorală Centrală hotărăște:

 

1. Se stabilește plafonul general de 66 274 579,00 lei  al mijloacelor financiare ce pot fi virate în contul „Fond electoral” și utilizate de concurenți electorali pe fiecare circumscripție în cadrul alegerilor locale generale din data de 5 noiembrie 2023, pornind de la coeficientul de 23,996426673 lei pentru un alegător, conform anexei.

2. Se pune în sarcina consiliilor electorale de circumscripție informarea, concurenților electorali despre mărimea plafonului mijloacelor financiare, stabilit conform punctului 1, prin afișarea la sediul organelor electorale a prezentei hotărâri

3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale și poate fi contestată în decurs de 3 zile, fără respectarea procedurii prealabile, la Curtea de Apel Chișinău (adresa: str. Teilor nr. 4, mun. Chișinău).

 

 

 

Președinta

Comisiei Electorale Centrale                                                                 Angelica CARAMAN

 

Chișinău, 8 septembrie 2023

Nr. 1219