Nr. 2414 - cu privire la totalizarea rezultatelor alegerilor Parlamentului Republicii Moldova în circumscripția națională și circumscripțiile uninominale din 24 februarie 2019

  • 03.03.2019
  • 9480
  • 0

HOTĂRÎRE

cu privire la totalizarea rezultatelor alegerilor Parlamentului Republicii Moldova 

în circumscripția națională și circumscripțiile uninominale

din 24 februarie 2019

 

În baza proceselor-verbale privind totalizarea rezultatelor votării la alegerile parlamentare din 24 februarie 2019 în circumscripția națională și în circumscripțiile uninominale, întocmite de consiliile electorale de circumscripție, Comisia Electorală Centrală a constatat că în listele electorale de bază au fost incluşi 2 803 573 alegători.

La alegerile parlamentare în circumscripția națională au participat 1 457 220 alegători, dintre care 76 583 persoane și-au exercitat dreptul la vot în secțiile de votare deschise în străinătate, iar 37 257 persoane – în secțiile de votare constituite pentru alegătorii din localitățile din stînga Nistrului (Transnistria), municipiul Bender şi unele localități ale raionului Căușeni.

La alegerile parlamentare în circumscripțiile uninominale au participat la votare 1 441 326 alegători, dintre care 76 642 persoane și-au exercitat dreptul la vot în secțiile de votare deschise în străinătate, iar 36 696 persoane – în secțiile de votare constituite pentru alegătorii din localitățile din stînga Nistrului (Transnistria), municipiul Bender şi unele localități ale raionului Căușeni.

 

În temeiul art. 18 alin. (2), art. 26, art. 65 şi art. 100 din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală hotărăşte:

 

1. Se aprobă procesul-verbal privind totalizarea rezultatelor alegerilor Parlamentului Republicii Moldova în circumscripția națională din 24 februarie 2019, conform anexei.

2. Se ia act de procesele-verbale privind totalizarea rezultatelor alegerilor Parlamentului Republicii Moldova în circumscripțiile uninominale din 24 februarie 2019, întocmite de consiliile electorale de circumscripție.

3. Hotărîrea și procesele-verbale privind totalizarea rezultatelor alegerilor Parlamentului Republicii Moldova din 24 februarie 2019 în circumscripția națională și circumscripțiile uninominale se remite Curţii Constituţionale.

4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 

Președintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                                   Alina RUSSU

 

Secretarul

Comisiei Electorale Centrale                                                            Veaceslav AGRIGOROAE

 

Chişinău, 3 martie 2019

Nr. 2414

 

 

 

Anexă

la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale

nr. 2414 din 3 martie 2019

 

 

 

 

 

 

 

PROCESUL-VERBAL

privind totalizarea rezultatelor alegerilor Parlamentului Republicii Moldova

în circumscripția națională din 24 februarie 2019 

În temeiul art. 26, art. 65 şi art. 100 din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală a stabilit:

a) numărul de alegători incluşi în listele electorale

2 803 573

b) numărul de alegători incluşi în listele suplimentare 

155 570

c) numărul de alegători care au primit buletine de vot

1 458  169

d) numărul de alegători care au participat la votare

1 457 220

e) cifra ce reflectă diferenţa dintre numărul buletinelor  de vot

primite de alegători şi numărul alegătorilor care au participat la votare

 

 949

f)  numărul buletinelor de vot declarate nevalabile

40 861

 

g) numărul de voturi valabil exprimate pentru fiecare concurent electoral:

 

 

Partidul Democrat din Moldova

334 539

Blocul electoral „ACUM Platforma DA și PAS”

380 181

Partidul Comuniștilor din Republica Moldova

53 175

Partidul Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”

441 191

Partidul Politic „Șor”

117 779

Partidul politic Mișcarea Populară Antimafie

8633

Partidul Politic „Partidul Nostru”

41 769

Partidul Național Liberal

3430

Partidul Politic „VOINȚA POPORULUI”

2705

Partidul Regiunilor din Moldova

3645

 

Partidul Politic „Democrația Acasă”

4463

Mișcarea Profesioniștilor „Speranța-Надежда”

2826

Partidul Politic „PATRIA”

1033

Partidul Politic Partidul Verde Ecologist

3249

Partidul Liberal

17 741

 

 

 

h) numărul total de voturi valabil exprimate

i) numărul buletinelor de vot tipărite

j) numărul buletinelor de vot neutilizate şi anulate

   (inclusiv buletinele de vot completate greşit şi anulate)

 

 

 

1416359

3453274

1995105

 

 

 

 

Preşedinte

Alina RUSSU

 

Vicepreşedinte

Rodica CIUBOTARU

 

Secretar

Veaceslav AGRIGOROAE

 

Membru

Iurie CIOCAN

 

Membru

Vasile GAFTON

 

Membru

Sergiu GURDUZA

 

Membru

Vadim FILIPOV

 

Membru

Vladimir ȘARBAN

 

Membru

Andrei VOLENTIR