Nr. 2422 - cu privire la totalizarea rezultatelor referendumului republican consultativ din 24 februarie 2019

  • 03.03.2019
  • 1694
  • 0

H O T Ă R Î R E

cu privire la totalizarea rezultatelor referendumului republican consultativ

din 24 februarie 2019

 

În conformitate cu prevederile art. 18 alin. (2), art. 26, art. 65, art. 176 și art. 177 din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e: 

 

1. Se aprobă procesul-verbal al Comisiei Electorale Centrale privind totalizarea rezultatelor referendumului republican consultativ din 24 februarie 2019 pentru întrebarea nr. 1 supusă referendumului „Sînteți pentru reducerea numărului deputaților din Parlament de la 101 la 61?”, conform anexei nr. 1.

2. Se aprobă procesul-verbal al Comisiei Electorale Centrale privind totalizarea rezultatelor referendumului republican consultativ din 24 februarie 2019 pentru întrebarea nr. 2 supusă referendumului „Sînteți pentru ca poporul să poată revoca (demite) deputații din funcție dacă nu își îndeplinesc corespunzător obligațiile lor?”, conform anexei nr. 2.

3. Hotărîrea Comisiei Electorale Centrale şi procesele-verbale privind totalizarea rezultatelor referendumului republican consultativ din 24 februarie 2019, pentru ambele întrebări supuse referendumului consultativ din 24 februarie 2019, se remit Curţii Constituţionale.

4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 

Preşedintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                                   Alina RUSSU

 

Secretarul

Comisiei Electorale Centrale                                                            Veaceslav AGRIGOROAE

 

Chişinău, 3 martie 2019

Nr. 2422

 

 

Anexa nr. 1

la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale

nr. 2422 din 3 martie 2019

 

 

PROCESUL-VERBAL

al Comisiei Electorale Centrale privind totalizarea rezultatelor referendumului republican consultativ din 24 februarie 2019 pentru întrebarea nr. 1 supusă referendumului

„Sînteți pentru reducerea numărului deputaților din Parlament de la 101 la 61?”

 

 

În conformitate cu art. 26, art. 65 și art. 176 din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală a stabilit:

a) numărul de alegători incluşi în listele electorale

2 803 608

b) numărul de alegători incluşi în listele suplimentare 

134 487

c) numărul de alegători care au primit buletine de vot

  1 151 905

d) numărul de alegători care au participat la votare

1 144 261

e) cifra ce reflectă diferenţa dintre numărul buletinelor  de vot

primite de alegători şi numărul alegătorilor care au participat la votare

 

7 644

f)  numărul buletinelor de vot declarate nevalabile

133 544

 

g) numărul de voturi valabil exprimate pentru fiecare opțiune privind întrebarea supusă referendumului:

 

 

PENTRU

744 529

CONTRA

266 188

 

h) numărul total de voturi valabil exprimate

 

1 010 717

i) numărul buletinelor de vot tipărite

3 450 762

j) numărul buletinelor de vot neutilizate şi anulate

   (inclusiv buletinele de vot completate greşit şi anulate)

2 298 857

 

 

Preşedinte

Alina RUSSU

 

Vicepreşedinte

Rodica CIUBOTARU

 

Secretar

Veaceslav AGRIGOROAE

 

Membru

Iurie CIOCAN

 

Membru

Vasile GAFTON

 

Membru

Sergiu GURDUZA

 

Membru

Vadim FILIPOV

 

Membru

Vladimir ȘARBAN

 

Membru

Andrei VOLENTIR

 

 

 

 

Anexa nr. 2

la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale

nr. 2422 din 3 martie 2019

 

PROCESUL-VERBAL

al Comisiei Electorale Centrale privind totalizarea rezultatelor referendumului republican consultativ din 24 februarie 2019 pentru întrebarea nr. 2 supusă referendumului

 „Sînteți pentru ca poporul să poată revoca (demite) deputații din funcție dacă nu își îndeplinesc corespunzător obligațiile lor?”

 

 

În conformitate cu art. 26, art. 65 și art. 176 din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală a stabilit:

 

a) numărul de alegători incluşi în listele electorale

2 804 079

b) numărul de alegători incluşi în listele suplimentare 

133 216

c) numărul de alegători care au primit buletine de vot

  1 151 531

d) numărul de alegători care au participat la votare

1 143 397

e) cifra ce reflectă diferenţa dintre numărul buletinelor  de vot

primite de alegători şi numărul alegătorilor care au participat la votare

 

8 134

f)  numărul buletinelor de vot declarate nevalabile

132 634

 

g) numărul de voturi valabil exprimate pentru fiecare opțiune privind întrebarea supusă referendumului:

 

 

PENTRU

808 266

CONTRA

202 497

 

h) numărul total de voturi valabil exprimate

 

1 010 763

i) numărul buletinelor de vot tipărite

3 449 985

j) numărul buletinelor de vot neutilizate şi anulate

   (inclusiv buletinele de vot completate greşit şi anulate)

2 298 454

 

 

 

Preşedinte

Alina RUSSU

 

Vicepreşedinte

Rodica CIUBOTARU

 

Secretar

Veaceslav AGRIGOROAE

 

Membru

Iurie CIOCAN

 

Membru

Vasile GAFTON

 

Membru

Sergiu GURDUZA

 

Membru

Vadim FILIPOV

 

Membru

Vladimir ȘARBAN

 

Membru

Andrei VOLENTIR