Florești

  • 20.09.2016
  • 7506
 
 

Lista secțiilor de votare Florești

Denumirea secţiei de votare

Nr. secţiei de votare

Hotarele secţiei de votare

Adresa sediului secţiei de votare

Floreşti

1

Eternităţii, 31 August 1989 (numere pare de la 96 pînă la capăt), Mihai Viteazul (partea cu cifre pare de la casa nr. 2 pînă la casa nr. 70, inclusiv partea cu cifre impare (casele nr.5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19), Aviatorul Beleaev (de la casa nr. 1 pînă la casa nr. 11 inclusiv, ambele părţi), Ciprian Porumbescu (casele nr. 10A, 14)

 Casa de Cultură a S.A. „Cristal Flor”, str. Mihai Viteazul, nr. 1

tel.: 0250-2-08-04

Floreşti

2

Alexe Mateevici, Vasile Alecsandri, Gheorghe Asachi, Mioriţei, Miron Costin (partea  cu cifre impare de la casa nr. 1 pînă la casa nr. 25 şi casele 20, 28, 28a, 32), Mihai Viteazul (casele nr. 21, 23, 25, 27, 29, 72, 74), Ion Neculce, Serghei Lazo,  Mihail Frunze, Mihai Eminescu (casele cu numere pare de la numărul 2 pînă la casa nr. 50), 1 Mai, Primăverii, Tricolorului, Petru Zadnipru, Grigore Kotovski, Spitalul raional  Floreşti, str. Nicolae Tcaci, Trandafirilor, stradelele  Grigore Kotovski şi Alexe Mateevici

Liceul Teoretic „Anton Cehov”, str. Ciprian Porumbescu, nr. 12,

tel.: 0250-2-22-72

Floreşti

3

Ştefan cel Mare (casele de la nr. 1 pînă la nr. 56), Daciei, Livezilor, Maria Cibotari, Anatolie Brînză, Ciprian Porumbescu (casele nr. 1, 2,  4, 5, 5a, 6, 10, 11), Mihai Eminescu (casele cu numere pare de la 52 pînă la 70), Vasile Lupu, 31 August 1989 (casele de la nr. 1 pînă la nr. 101), Pieţei, Gării, Ion Irimiţa, Aviatorul Beleaev (casele cu numere pare de la casa nr. 8 pînă la nr. 50, cu numere impare de la nr. 17 pînă la nr. 23), Speranţei, Armatei Roşii şi stradela Pieţii

 Casa orăşenească de Cultură, str. Speranţei, nr. 1

tel.: 0250-2-22-83

Floreşti

4

Decebal (de la casa nr. 2 pînă la nr. 98 (pare), nr. 1 – nr. 53 (impare), Ion Soltîs, Dragoş Vodă, Alexandru Basarab, Mihai Eminescu (casele cu numere pare de la casa nr. 74 pînă la nr. 180, cu numere impare de la casa nr. 3 pînă la nr. 75), Păcii, Doina, Moldova, Lacurilor, Aviatorului Beleaev (casele cu numere pare de la nr. 52 pînă la capăt), Renaşterii, Gheorghe Cojbuc, Prieteniei (casele de la nr. 1 pînă la nr. 42 (ambele părţi), de la nr. 44 pînă la nr. 62, partea cu numere pare), bd. Victoriei (partea cu cifre impare de la casa nr. 15 pînă la capăt), Mihail Sadoveanu, 8 Martie, Nicolae Gribov, Luceafărul, Vilelor, Ion Vodă şi stradela  8 Martie

Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, str. Mihai Eminescu, nr. 150

tel.: 0250-2-12-62

Floreşti

5

Mihai Eminescu (partea cu numere pare de la nr. 182 pînă la capăt, partea cu numere impare de la 77 pînă la capăt), Feroviarilor, Aviatorului Beleaev (casele de la nr. 31 pînă la nr. 39 impare de pe partea de pe malul rîului Răut), Petru Rareş, Gavriil Muzicescu, Aurel David, Toma Ciorbă, Emilian  Bucov, Alexandru Plămădeală, Victorian Dîrda, Aleco Russo, Andrieş, Alexandru cel Bun, Prieteniei (partea cu numere impare de la nr. 43 pînă la capăt,  partea cu numere pare de la nr. 64 pînă la capăt), Izvoarelor, Tinereţii, Tcacenco, Bogdan Vodă, Bogdan Petriceicu Hajdeu, Barbu Lăutaru, Decebal (numere pare de la casa nr. 100 pînă la capăt, numere impare de la nr. 55 pînă la capăt),  Liviu Damian, Mihai Kogălniceanu, Tamara Ciobanu, Andrei Monolachi, Dimitrie Cantemir, Sf. Mitrofan, Vladimir Maiakovski, stradelele Alexandru Plămădeală, Em. Bucov

Barul „Napoleon”, str. Mihai Eminescu, 198,

tel.: 0250-2-08-11

Floreşti

6

bd Victoriei (partea cu cifre pare – toată, partea cu cifre impare – de la casa nr.1, pînă la casa nr. 13, inclusiv), Florilor, Ion Creangă, Independenţei, Boris Glavan, Anton Makarenko, Ştefan cel Mare (casele nr. 57, 57a, 59, 65, 69 şi pînă la capăt), Constantin Negruzzi, Alexandru Donici, Constantin Stere, Ion  Iachir, Constantin Stamati, Alexei Sciusev, Libertăţii, Miron Costin (casele cu numere pare de la nr. 2 pînă la nr. 18), Nicolae  Testimiţeanu, Serghei Ciobanu, Mircea cel Bătrîn, Crinilor, 9 Mai, Răutului, Andrei Lupan, Kaplunov, Teilor şi stradela Ştefan cel Mare

Liceul Teoretic „Miron Costin”, str. Ion Creangă,

tel.: 0250-2-12-71

Ghindeşti

7

oraşul  Ghindeşti

Primăria, str. Fabricii, 3, tel.: 0250-7-11-40

Mărculeşti

8

oraşul Mărculeşti

Primăria, str. Ştefan cel Mare, 64,

tel.: 0250-45-3-38

Alexeevca

9

satele Alexeevca şi Rădulenii Noi

Casa de Cultură  din s. Alexeevca,

tel.: 0250-47-2-36

Chirilovca

10

satul Chirilovca

Căminul cultural,

tel.: 0250-34-2-91

Dumitreni

11

satul Dumitreni

Şcoala primară,

tel.: 0250-34-3-02

Băhrineşti

12

satul Băhrineşti

Casa de Cultură,

tel.: 0250-94-4-13

Caşunca

13

satul Caşunca

Gimnaziul,

tel.: 0250-67-4-44

Cerniţa

14

satul Cerniţa

Casa de Cultură,

tel.: 0250-59-3-40

Ciripcău

15

satul Ciripcău

Casa de Cultură,

tel.: 0250-93-4-74

Ciutuleşti

16

satele Ciutuleşti şi Mărineşti

 Gimnaziul din s. Ciutuleşti,

tel.: 0250-38-2-35

Ion Vodă

17

satul Ion Vodă

Gimnaziul,

tel.: 0250-36-2-54

Sîrbeşti

18

satul Sîrbeşti

Gimnaziul,

tel.: 0250-36-3-08

Coşerniţa

19

satul Coşerniţa

Casa de Cultură,

tel.: 0250-39-2-06

Cuhureştii de Jos

20

satul Cuhureştii de Jos

Gimnaziul, Casa de Cultură, tel.: 0250-77-5-11

 Ţipordei

21

satul Ţipordei

 Grădiniţa de copii

tel.: 0250-77-6-02

Cuhureştii de Sus

22

satul Cuhureştii de Sus

Casa de Cultură,

tel.: 0250-57-9-00

Unchiteşti

23

satul Unchiteşti

Căminul cultural, Unchiteşti,

tel.: 0250-57-2-05

Gara Unchiteşti

24

localitatea Gara Unchiteşti

Oficiul Medicului de Familie,

tel.: 0250-71-9-69

Cunicea

25

De la gospodăria cet. Serejnicov Grigorii pînă la gsopodăria cet. Oriol Nicolai

Casa de Cultură din s. Cunicea

tel.: 0250-51-8-62

Cunicea

26

De la gospodăria cet. Podlesnov Leonid pînă la gospodăria cet. Serejnicov grigorii

Centrul Medicilor de Familie,

tel.: 0250-51-2-84

Domulgeni

27

satul Domulgeni

Gimnaziul,

tel.: 0250-33-4-14

Frumuşica

28

satele Frumuşica şi Frumuşica Nouă

Casa de Cultură din s. Frumuşica,

tel.: 0250-61-2-36

Ghindeşti

29

satul Ghindeşti

Primăria,

tel.: 0250-7-12-61

Hîrtop

30

satul Hîrtop

Casa de Cultură,

tel.: 0250-60-3-44

Ţîra

31

satul Ţîra şi localitatea Ţîra staţia calea ferată

Casa de Cultură din s. Ţîra,

tel.: 0250-7-18-53

Gura Camencii

32

satul Gura Camencii

Casa de Cultură,

tel.: 0250-43-4-24

Bobuleşti

33

satul Bobuleşti

Căminul cultural,

tel.: 0250-43-7-89

Gvozdova

34

satul Gvozdova

Căminul cultural,

tel.: 0250-43-7-88

Gura Căinarului

35

satul Gura Căinarului

 Casa de Cultură,

tel.: 0250-40-2-66

Zarojeni

36

satul Zarojeni

Căminul cultural,

tel.: 0250-40-2-36

Iliciovca

37

satul Iliciovca

Gimnaziul,

tel.: 0250-64-2-41

Maiscoe

38

satul Maiscoe

Căminul cultural

tel.: 0250-64-4-20

Izvoare

39

satul Izvoare

Casa de Cultură,

tel.: 0250-62-2-38

Bezeni

40

satul Bezeni

Oficiul medicului de familie,

tel.: 0250-62-6-41

Scăeni

41

satul Scăeni

Grădiniţa de copii,

tel.: 0250-62-5-08

Japca

42

satul Japca

Casa de Cultură,

tel.: 0250-55-2-36

Bursuc

43

satul Bursuc

Căminul cultural,

tel.: 0250-55-4-30

Lunga

44

satul Lunga

Şcoala primară,

tel.: 0250-93-8-91

Mărculeşti

45

satul Mărculeşti

Căminul cultural,

tel.: 0250-41-5-05

Napadova

46

satul Napadova

Căminul cultural,

tel.: 0250-52-3-16

Nicolaevca

47

satul Nicolaevca

Casa de Cultură,

tel.: 0250-93-8-93

Valea Rădoaiei

48

satul Valea Rădoaiei

Grădiniţa de copii,

tel.: 0250-36-2-09

Prajila

49

satul Prajila

Casa de Cultură,

tel.: 0250-65-7-11

Antonovca

50

satele Antonovca şi Frunzeşti

Căminul cultural din s. Antonovca,

 tel.: 0250-92-7-72

Mihailovca

51

satul Mihailovca

Căminul cultural,

tel.: 0250-65-3-01

Prodăneşti

52

satele Prodăneşti şi Căpreşti

Gimnaziul din s. Prodăneşti

tel.:44-5-09

Putineşti

53

satul Putineşti

Gimnaziul,

tel.: 0250-35-2-48

Rădulenii Vechi

54

satul Rădulenii Vechi

Casa de Cultură,

tel.: 0250-46-5-55

Roşietici

55

satul Roşietici

Gimnaziul,

tel.: 0250-48-3-19

Cenuşa

56

satul Cenuşa

Căminul cultural

tel.: 0250-7-19-21

Roşieticii Vechi

57

satul Roşieticii Vechi

Căminul cultural,

tel.: 0250-94-2-12

Sănătăuca

58

satul Sănătăuca

Casa de Cultură,

tel.: 0250-66-2-38

Sevirova

59

satul Sevirova

Gimnaziul,

tel.: 0250-42-2-17

Ivanovca

60

satul Ivanovca

Căminul cultural,

tel.: 0250-42-2-20

Ştefăneşti

61

satul Ştefăneşti

Casa de Cultură,

tel.: 0250-49-2-65

Prodăneştii Vechi

62

satul Prodăneştii Vechi

Căminul cultural,

tel.: 0250-49-2-30

Temeleuţi

63

satul Temeleuţi

Casa de Cultură,

tel.: 0250-58-5-51

Tîrgul Vertiujeni

64

satul Tîrgul Vertiujeni

Primăria,

tel.: 0250-68-2-38

Trifăneşti

65

satul Trifăneşti

Gimnaziul,

tel.: 0250-61-2-25

Alexandrovca

66

satul Alexandrovca

Casa de Cultură,

tel.: 0250-61-4-02

Vărvăreuca

67

satele Vărvăreuca şi Stîrceni

Casa de Cultură din s. Vărvăreuca,

tel.: 0250-2-22-90

Văscăuţi

68

satul Văscăuţi

Gimnaziul,

tel.: 0250-56-3-39

Octeabriscoe

69

satele  Octeabriscoe şi Făgădău

Căminul cultural din s. Octeabriscoe,

tel.: 0250-56-2-23

Vertiujeni

70

satul Vertiujeni

Casa de Cultură,

tel.: 0250-53-2-36

Zăluceni

71

satul Zăluceni

Gimnaziul,

tel.: 0250-54-2-69