Parcursul reformei electorale în Republica Moldova împărtășit cu autoritățile electorale partenere

  • 27.10.2022
  • 1304
  • 0

Vicepreședintele Comisiei Electorale Centrale, Pavel Postica, a prezentat experiența Republicii Moldova în desfășurarea reformei electorale, în cadrul unei mese rotunde, organizată astăzi la Bishkek, Kîrgîstan. Evenimentul a avut loc la inițiativa OSCE/ODIHR și a întrunit experți electorali și reprezentanți ai autorităților de management electoral din Albania, Armenia, Uzbekistan, Kîrgîstan și Kazahstan. Acesta a urmărit scopul realizării unui schimb de experiență și bune practici în perfecționarea proceselor electorale, în conformitate cu standardele internaționale.

În acest context, Pavel Postica a relatat despre procesul de reformă electorală în țara noastră, despre acțiunile întreprinse de CEC de la analiza cadrului legal pentru identificarea necesităților de îmbunătățire a practicilor electorale, până la elaborarea și adoptarea, de către Parlament, a unui nou Cod electoral.

Vicepreședintele CEC a subliniat că „pentru noi a fost important ca întreg procesul să fie unul complex și incluziv, la discuții și consultări participând toate părțile interesate: partide politice, administrația publică centrală și locală, societatea civilă și mass-media. Iar suportul și expertiza partenerilor de dezvoltare a condus la perfecționarea proiectului Codului electoral. Opinia comună a Comisia de la Veneția și a OSCE/ODIHR pe marginea proiectului respectiv, adoptată recent, “a apreciat numeroasele evoluții pozitive, în special menționând că recomandările anterioare au fost aproape în totalitate implementate””.

Amintim că proiectul de lege privind Codul electoral urmează a fi examinat în lectura a doua de către Parlament.