Nr. 1155 - pentru aprobarea Regulamentului privind modul de furnizare, distribuire și difuzare a publicității politice, electorale și a mesajelor de interes public

  • 04.08.2023
  • 4050
  • 0

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea Regulamentului privind modul de furnizare, distribuire

și difuzare a publicității politice, electorale și a mesajelor de interes public

  

În temeiul art. 25 lit. c), art. 32, art. 70 alin. (7) și art. 90 alin. (4) din Codul electoral nr. 325/2022 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2022, nr. 426-427, art. 770), art. 9 alin. (4) și art. 11 alin. (1) din Legea nr. 62/2022 cu privire la publicitate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2022, nr. 98-105, art. 171), Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ș t e:

           

  1. Se aprobă Regulamentul privind modul de furnizare, distribuire și difuzare a publicității politice, electorale și a mesajelor de interes public (se anexează).
  2. Se abrogă hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 3328/2015 „Pentru aprobarea Regulamentului privind modalitatea plasării publicității electorale și de promovare politică pe panourile publicitare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 131-138, art. 919), cu modificările ulterioare.
  3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 

 

Președinta

Comisiei Electorale Centrale                                                                             Angelica CARAMAN

 

Chișinău, 4 august 2023

Nr. 1155