Nr. 638 - pentru aprobarea Regulamentului privind reflectarea campaniei electorale la alegerile locale noi din 16 octombrie 2022 în mijloacele de informare în masă din Republica Moldova

  • 15.08.2022
  • 1505
  • 0
HOTĂRÂRE
pentru aprobarea Regulamentului privind reflectarea campaniei electorale
la alegerile locale noi din 16 octombrie 2022 în mijloacele de informare în masă
din Republica Moldova
 
În temeiul art.18 alin. (2), (4) și (5), 22 alin.(1) lit. c), 26  alin. (1)lit. b), 52, 69, 70 şi 71 alin. (3) din Codul electoral nr. 1381/1997, art. 14 alin. (1) din Legea nr. 239/2008 privind transparența decizională, având în vedere Recomandarea nr. R(99)15 a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei către statele membre cu privire la unele măsuri vizând reflectarea campaniilor electorale de către mijloacele de comunicare în masă (adoptată de Comitetul de Miniştri la 9 septembrie 1999, în cadrul celei de-a 678-a reuniuni a Delegaţilor Miniştrilor), Comisia Electorală Centrală hotărăşte:
 
1. Se aprobă Regulamentul privind reflectarea campaniei electorale la alegerile locale noi din 16 octombrie 2022 în mijloacele de informare în masă din Republica Moldova, conform anexei.
2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
 
Președinta
Comisiei Electorale Centrale                                                                      Angelica CARAMAN
                                                                    
Secretarul
Comisiei Electorale Centrale                                                                     Alexandr BERLINSCHII
 
Chișinău, 15 august 2022
Nr. 638