Nr. 4078 - cu privire la aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor de organizare şi desfăşurare a alegerilor locale noi ale Consiliului sătesc Coșernița, raionul Criuleni, și ale Consiliului comunal Lingura, raionul Cantemir, din data de 15 noiembrie 2015

  • 29.09.2015
  • 4875
  • 0

HOTĂRÎRE

cu privire la aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor

de organizare şi desfăşurare a alegerilor locale noi ale Consiliului sătesc Coșernița,

raionul Criuleni, și ale Consiliului comunal Lingura, raionul Cantemir,

din data de 15 noiembrie 2015

 

În scopul punerii în aplicare a hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 3987 din 8 septembrie 2015 cu privire la stabilirea datei alegerilor locale noi ale Consiliului sătesc Coșernița, raionul Criuleni, și ale Consiliului comunal Lingura, raionul Cantemir, şi în temeiul art. 18, 22 şi 26 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală hotărăşte:

 

1. Se aprobă Programul calendaristic pentru realizarea acţiunilor de organizare şi desfăşurare a alegerilor locale noi ale Consiliului sătesc Coșernița, raionul Criuleni, și ale Consiliului comunal Lingura, raionul Cantemir, din data de 15 noiembrie 2015 (se anexează).

2. Prezentul program se remite pentru informare şi realizare Primăriei satului Coșernița, Primăriei comunei Lingura, partidelor politice reprezentate în Parlament, precum şi organelor electorale după constituirea acestora.

3. Monitorizarea nivelului de realizare a acţiunilor din Program se va efectua de către Direcţia management alegeri și alte subdiviziuni responsabile din cadrul Aparatului Comisiei Electorale Centrale.

4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 

Președintele
Comisiei Electorale Centrale

 

 

Iurie CIOCAN

Secretarul
Comisiei Electorale Centrale

 

Andrei VOLENTIR

 

Chișinău, 29 septembrie 2015

Nr. 4078