Nr. 4120 - cu privire la aprobarea simbolurilor electorale ale partidelor politice înregistrate în calitate de concurenți electorali la alegerile locale noi din 6 septembrie 2020

  • 19.08.2020
  • 2081
  • 0

H O T Ă R Â R E
cu privire la aprobarea simbolurilor electorale ale partidelor politice

înregistrate în calitate de concurenți electorali la alegerile locale noi

din 6 septembrie 2020

 

În temeiul art. 18, 26 şi 53 alin. (4) din Codul electoral nr. 1381/1997, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:

 

 1. Se aprobă, pentru imprimare în buletinele de vot, simbolurile electorale ale partidelor politice înregistrate în calitate de concurenți electorali la alegerile locale noi din 6 septembrie 2020, conform anexei.

2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 

Preşedintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                                         Dorin CIMIL

 

Secretarul                                                                                              

Comisiei Electorale Centrale                                                                        Maxim LEBEDINSCHI

 

Chişinău, 19 august 2020

Nr. 4120