Nr. 1656 - cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Svetlîi, UTA Găgăuzia

  • 15.05.2018
  • 263
  • 0

 

HOTĂRÎRE

cu privire la atribuirea unui mandat de consilier

în Consiliul comunal Svetlîi, UTA Găgăuzia

 

Comisia Electorală Centrală a fost informată despre decesul consilierului Torlac Vasili ales pe lista Partidului Politic Partidul Nostru în Consiliul comunal Svetlîi, UTA Găgăuzia, și a primit documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat supleant.

În baza documentelor electorale pe care le deține Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în Consiliul comunal Svetlîi îi revine candidatului supleant Ianoglo Ivan de pe lista Partidului Politic Partidul Nostru, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Comrat din 22 iunie 2015.

În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. v), art. 144 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, art. 5 alin. (2) lit. g) și alin. (3) din Legea nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local, art. 24 alin. (3) din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală și în conformitate cu pct. 20 și pct. 29 din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare și validare a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1931 din 23 aprilie 2013, Comisia Electorală Centrală hotărăște:

1. Se declară vacant un mandat de consilier în Consiliul comunal Svetlîi.

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Svetlîi, UTA Găgăuzia, candidatului supleant Ianoglo Ivan de pe lista Partidului Politic Partidul Nostru.

3. Se preavizează consilierul Ianoglo Ivan asupra obligației de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.

4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 

Președintele
Comisiei Electorale Centrale

 

Alina RUSSU

 

 

Secretarul
Comisiei Electorale Centrale

 

Veaceslav AGRIGOROAE

 

Chișinău, 15 mai 2018

Nr. 1656