Nr. 006 - cu privire la constituirea circumscripțiilor electorale pentru organizarea alegerilor locale noi din data de 21 noiembrie 2021

  • 24.09.2021
  • 736
  • 0

HOTĂRÂRE

cu privire la constituirea circumscripțiilor electorale pentru

organizarea alegerilor locale noi din data de 21 noiembrie 2021

 

În vederea realizării prevederilor pct. 5 și 10 din Programul calendaristic pentru realizarea acțiunilor de organizare și desfășurare a alegerilor locale noi ale primarilor în unele localități, din data de 21 noiembrie 2021, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 3 din 20 septembrie 2021 și în temeiul art. 18 alin. (2), art. 26 alin. (1) lit. c), art. 28 alin. (1) și art. 131 alin. (1) din Codul electoral nr. 1381/1997, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ș t e:

1. Se constituie circumscripția electorală municipală Bălți nr. 2 pentru desfășurarea alegerilor locale noi ale primarului municipiului Bălți, stabilite pentru data de 21 noiembrie 2021.

2. Se constituie circumscripțiile electorale de nivelul întâi pentru desfășurarea alegerilor locale noi ale primarilor satului Opaci și comunei Ucrainca, raionul Căușeni, comunei Hârtop, raionul Cimișlia, orașului Cupcini și satului Hlinaia, raionul Edineț, satului Călinești, comunei Ișcălău și satului Pârlița, raionul Fălești, comunei Camenca, raionul Glodeni, satului Bălceana, raionul Hâncești, comunei Cneazevca, raionul Leova, satelor Palanca și Ștefănești, raionul Ștefan Vodă și comunei Negurenii Vechi, raionul Ungheni, stabilite pentru data de 21 noiembrie 2021, după cum urmează:

- circumscripția electorală sătească Opaci nr. 10/16, raionul Căușeni;

- circumscripția electorală comunală Ucrainca nr. 10/25, raionul Căușeni;

- circumscripția electorală comunală Hârtop nr. 11/10, raionul Cimișlia;

- circumscripția electorală orășenească Cupcini nr. 16/2, raionul Edineț;

- circumscripția electorală sătească Hlinaia nr. 16/21, raionul Edineț;

- circumscripția electorală sătească Călinești nr. 17/5, raionul Fălești;

- circumscripția electorală comunală Ișcălău nr. 17/16, raionul Fălești;

- circumscripția electorală sătească Pârlița nr. 17/26, raionul Fălești;

- circumscripția electorală comunală Camenca nr. 19/4, raionul Glodeni;

- circumscripția electorală sătească Bălceana nr. 20/2, raionul Hâncești;

- circumscripția electorală comunală Cneazevca nr. 22/8, raionul Leova;

- circumscripția electorală sătească Palanca nr. 32/14, raionul Ștefan Vodă;

- circumscripția electorală sătească Ștefănești nr. 32/20, raionul Ștefan Vodă;

- circumscripția electorală comunală Negurenii Vechi nr. 35/23, raionul Ungheni.

3. Hotarele circumscripțiilor electorale vor corespunde hotarelor unităților administrativ-teritoriale, prevăzute de Legea nr. 764/2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova, cu modificările ulterioare.

4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și poate fi contestată în decurs de 3 zile calendaristice de la data adoptării, fără respectarea procedurii prealabile, la Curtea de Apel Chișinău (adresa: str. Teilor, nr. 4, mun. Chișinău).

 

Președintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                                 Angelica CARAMAN 

 

Secretarul ședinței                                                                                                     Sergiu GURDUZA

 

Chișinău, 24 septembrie 2021

Nr. 6